Gå til indhold

Administrer et Erasmus+ mobilitetsprojekt fra 2020

Har du fået tilskud til et mobilitetsprojekt i 2020? Her finder du de dokumenter, du skal bruge til at administrere dit tilskud.

Bilag til kontrakten

Din kontrakt henviser til disse tre dokumenter. Det er de regler, du skal følge, når du administrerer Erasmus+ projektet.

Administrative dokumenter

De administrative dokumenter hjælper dig, når du afrapporterer dit tilskud i Mobility Tool+.

Programme Guide

Alle regler for et Erasmus+ mobilitetsprojekt 2020 for ungdomsorganisationer- og institutioner  findes i Programme Guide.

Mobility Tool+

Mobility Tool+ er systemet til at administrere dit Erasmus+ projekt.

Bilagskontrol

I henhold til anneks III i din kontrakt kan jeres projekt blive udtaget til bilagskontrol efter indsendelse af slutrapport. I skemaet ”bilag til desk check” finder du oplysninger om den dokumentation, som skal indsendes ved en eventuel bilagskontrol af jeres projekt. Samtidig med indsendelse af bilag udfylder du skemaet ”bilag til desk check”. Dermed sikrer du dig, at alle nødvendige bilag bliver indsendt.

ORS-Organisation Registration System

I Organisation Registration System registreres oplysninger om organisationer, der søger om tilskud, eller som er partnere i et Erasmus+ projekt

Se her, hvordan du f.eks. ændrer kontaktperson eller uploader dokumenter i Organisation Registration System.

Online Linguistic Support

Online Linguistic Support (OLS) er en hjemmeside hvor sprogtest- og kursuslicenser administreres.

Formidling af dit projekt

Formidling af Erasmus+ projektet er en del af administrationen.

Behandling af data og personoplysninger

Europa-Kommissionen stiller forskellige IT-systemer til rådighed, som skal anvendes i forbindelse med administrationen af jeres Erasmus+-tilskud. Alle data, som indtastes i de forskellige IT-systemer, bliver opbevaret i databaser hos Europa-Kommissionen.

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (www.ufm.dk). Klagen sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (klage@ufm.dk). Du må gerne notere i overskriften/emnefeltet, at klagen vedrører Erasmus+.

Hjælp til administration

Har du spørgsmål til afrapportering eller bilag, kontakt 

Har du spørgsmål vedr. evt. ændringer i jeres godkendte ungdomsudveksling, kontakt

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. april 2022

Afsendere