Gå til indhold

Samarbejdsprojekter

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.

Samarbejdsprojekter

Organisationer, der beskæftiger sig med ungdomsområdet, kan få tilskud fra Erasmus+ til at indgå i samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser, f.eks. med fokus på udviklingsinitiativer og videndeling.

Projekterne bidrager til, at deltagende organisationer kan tilegne sig erfaring inden for internationalt samarbejde og kapacitetsopbygge. Projekterne kan være forskellige ift. størrelse og varighed og er opdelt i to typer partnerskaber: Cooperation Partnerships og Small-scale Partnerships.

Samarbejdsprojekter

Hvad er Samarbejdsprojekter?

Partnerships for Cooperation kan være et netværksprojekt eller et innovationsprojekt, der adresserer europæiske målsætninger, udfordringer og behov inden for den uformelle uddannelse i ungdomssektoren.

Dette kan f.eks. gøres via:

 • udveksling af god praksis
 • udvikling/test af ny, innovativ praksis
 • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
 • regionalt myndighedssamarbejde
 • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri
 • udvikling af læringsmaterialer

Det essentielle er, at udbyttet og/eller produktet af projektet styrker kvaliteten af uformel ungdomsuddannelse på tværs af landegrænser.

Samarbejdsprojekter kan inddeles i to typer:

Cooperation Partnerships

Et Cooperation Partnership er et samarbejde på tværs af landegrænser om udviklingsinitiativer og videndeling. Det omfatter mindst 3 forskellige organisationer fra 3 forskellige program- eller partnerlande. En partner fra et programland søger på hele partnerskabets vegne som koordinator. En organisation kan indgå i flere partnerskaber pr. ansøgningsrunde.

Cooperation partnerships forventes at have positiv og blivende effekt på de deltagende parter, på uddannelsessystemerne/ungdomsområdet og de personer, der er involveret i projekterne. Alle strategiske partnerskaber skal bidrage med europæisk merværdi og øget bæredygtighed af det samlede europæiske uddannelses- og ungdomsområde.

Small-scale Partnerships

Small-scale Partnerships er designet til at udvide adgangen til programmet til mindre aktører og nye ansøgere inden for uddannelse, ungdom og sport.

I denne type partnerskaber kan der ansøges om lavere tilskudsbeløb, projekter af kortere varighed og der vil være enklere administrative krav. Small-scale Partnerships omfatter mindst 2 forskellige organisationer fra 2 forskellige program- eller partnerlande. En partner fra et programland søger på hele partnerskabets vegne som koordinator. En organisation kan indgå i flere partnerskaber pr. ansøgningsrunde.

Læs mere om de to typer partnerskaber i programguiden fra side 167:

  Udvalgte prioriteter i fokus

  I Erasmus+-programperioden 2021-2027 er der særligt fokus på projekter, som understøtter digitalisering, den grønne dagsorden og/eller inklusion. 

  Vær opmærksom på, at der i 2021 er særligt fokus på den tværgående prioritet om miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer.

  Hvem kan søge?

  Alle offentlige, private og frivillige organisationer, institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med unge eller med problemstillinger, som vedrører unge, har mulighed for at søge om tilskud til et samarbejdsprojekt i Erasmus+ Ungdom.

  Som formelt uddannelsessted kan I søge om tilskud i Erasmus+ Ungdom, men for at kunne blive indstillet til tilskud kræver det, at aktiviteten i jeres projekt foregår uden for normal skoletid, (inddrager ikke-formelle/uformelle metoder) og ikke er en del af pensum. Såfremt I som formelt uddannelsessted ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge tilskud til et projekt i Erasmus+, henviser vi til de andre sektorer.

  Overordnet set kan de lande, der kan deltage i Erasmus+-programmet, deles op i to grupper: Programlande og partnerlande.

  Programlandene er EU's medlemslande:

  Belgien Bulgarien Cypern
  Danmark Estland Finland
  Frankrig Grækenland Holland
  Irland Italien Kroatien
  Letland Litauen Luxemborg
  Malta Polen Portugal
  Rumænien Slovakiet Slovenien
  Spanien Sverige Tjekkiet
  Tyskland Ungarn Østrig

  Disse lande er programlande uden for EU, som du også kan samarbejde med i et Erasmus+ samarbejdsprojekt:

  Island Liechtenstein Nordmakedonien
  Norge

  Serbien

  Tyrkiet

   

  En partner fra et programland søger på hele partnerskabets vegne som koordinator. Er koordinatoren en grønlandsk eller en dansk organisation, indsendes ansøgningen til det danske Nationalagentur for Erasmus+. Det betyder, at danske og grønlandske organisationer godt kan gå sammen i et partnerskab, men da de hører under samme Nationalagentur, skal partnerskabet inkludere minimum to yderligere partnere fra minimum to andre programlande (for Cooperation Partnerships) og minimum én yderligere partner fra et andet programland (for Small-scale Partnerships).

  En partner fra et partnerland kan indgå i et Cooperation Partnership (ikke i Small-scale Partnerships), såfremt deres deltagelse medfører en særlig merværdi, der ikke kan opnås via partnere fra programlande. Denne merværdi skal begrundes tydeligt i ansøgningen

  Derudover kan et partnerskab også involvere associerede partnere fra den offentlige eller private sektor, som kan bidrage til implementeringen af specifikke opgaver/aktiviteter eller understøtte udbredelsen af projektet og dets resultater. Det skal fremgå tydeligt og præcist i ansøgningen, hvad en eventuel associeret partner skal udføre. Bemærk, associerede partnere ikke bliver set som en del af partnerskabet, og derfor ikke vil modtage tilskud.

  Hvor længe?

  Cooperation Partnerships: 12 til 36 måneder

  Small-scale Partnerships: 6 til 24 måneder

  Hvor mange penge?

  Cooperation Partnerships: I 2021 vil budgetmodellen for Cooperation Partnerships ligne de strategiske partnerskaber, hvor visse aktiviteter udløser en fast tilskudssats (unit costs). Vi forventer, at budgetmodellen fra 2022 vil overgå til et simplere format, hvor der kan søges om lump sums (foruddefinerede engangsbeløb) afhængig af projektets omfang og ambitionsniveau.

  I 2021 kan man til Cooperation Partnerships søge mellem 100.000 EUR og 400.000 EUR

  Small-scale Partnerships: Denne finansieringsmodel består af to mulige faste beløb svarende til det samlede tilskudsbeløb for projektet. Ansøgere vælger mellem de to foruddefinerede lump sums (engangsbeløb) i henhold til de aktiviteter, de ønsker at foretage, og de resultater, de ønsker at opnå:

  Disse to beløb er hhv. 30.000 EUR og 60.000 EUR.

   Hvordan ansøger jeg?

   Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden. 

   Information om arrangementer

   Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

   Senest opdateret 09. november 2021