Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Videregående uddannelse International mobilitet støttet af EU's udenrigspolitiske fonde (mobilitet i partnerlande)

International udgående og indgående mobilitet støttet af EU's udenrigspolitiske fonde (KA171, tidl. mobilitet i partnerlande)

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser
Kontakt
Therese Hyll Bruun
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 17
Email: thbr@ufm.dk

Mobilitet med tredjelande

Videregående uddannelsesinstitutioner, der har et Erasmus Charter for Higher Education, kan søge om tilskud til at udveksle studerende eller medarbejdere med institutioner i tredjelande uden for Europa. Det kan være studieophold og praktikophold for studerende, eller undervisningsophold og efteruddannelse for medarbejdere.

Mobilitet i partnerlande

Hvad er Mobilitet med tredjelande?

”Den internationale dimension" i Erasmus+ Videregående giver videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for mobilitetsaktiviteter med tredjelande, som ikke er EU-lande eller associeret til Erasmus+-programmet.

Et af programmerne er mobilitet med institutioner i tredjelande ("International outgoing and incoming mobility supported by external policy funds" (KA171)).

Der kan søges om tilskud til at modtage og sende studerende inkl. ph.d.-studerende på studieophold eller praktikophold, samt til at modtage og sende undervisere og andre medarbejdere på undervisningsophold og efteruddannelsesophold. Der skal indgås en bilateral partnerskabsaftale med insitutionen i partnerlandet.

Nye rammer for mobilitet med tredjelande fra 2021

I den nye Erasmus+-programperiode 2021-2027 kan videregående uddannelsesinstitutioner søge om tilskud til mobilitetsaktivteter med tredjelande gennem to programmer med forskelligt fokus:

 • Gennem Erasmus+ KA131 (før: KA103), som er finansieret af EU's interne budget, og derfor primært skal gavne europæiske institutioner og deres studerende og ansatte.
 • Erasmus+ KA171 (før: KA107), som er finansieret af EU's budgetter til samarbejde med regioner uden for EU. Dette program har fokus på partnerlandene, og budget og rammer følger de særlige politiske prioriteter, som er defineret for hver region.

Mobilitet med tredjelande gennem KA131

Der er indført mulighed for at sende studerende og ansatte til tredjelande gennem KA131. Formålet er at give de videregående uddannelsesinstitutioner fleksibilitet til at kunne sende studerende og ansatte ud til tredjelande, og for at fremme opstart og vedligeholdelse af partnerskaber. Det vil sige, at fokus i KA131 er på udgående mobilitet. Der kan sendes deltagere til alle tredjelande, herunder Færøerne, Schweiz og Storbritannien (i region 1-14, se Eligible countries s. 31-34 i Erasmus+ Programme Guide). 

Mobilitet med tredjelande gennem KA171

Denne side handler om KA171 (før: KA107). Her er det både muligt at modtage studerende og ansatte fra tredjelande fra region 1-12 og at sende egne studerende og ansatte ud. Dog er der ikke mulighed for udgående studiemobilitet under ph.d.-niveau til "ODA"-lande, som modtager udviklingsbistand. Fokus er på indgående studiemobilitet og ud- og indgående mobilitet for ansatte.

I Erasmus+ programguiden findes alle de væsentligste informationer. Læs afsnittet “Mobility projects for higher education students and staff” s. 40-74 (herunder additional information for mobility projects supported by external policy funds, s. 59-61).  

Hvilke aktiviteter?

 Der kan ansøges om tilskud til de følgende mobilitetsaktiviteter:

 • Studieophold for studerende (2-12 måneder)
  Studerende fra et tredjeland kan komme på studieophold hos en dansk videregående uddannelsesinstitution. Studerende fra en dansk videregående uddannelsesinstitution kan sendes ud på studieophold hos en videregående uddannelsesinstitution i et tredjeland. Bemærk, at det til en del lavindkomstlande ("ODA-lande") ikke er muligt at sende studerende under ph.d.-niveau, se nedenfor.
 • Praktikophold for studerende (2-12 måneder)
  Studerende kan komme i praktik ved en organisation i et tredjeland. Studerende fra et partnerland kan komme i praktik ved en organisation i Danmark. Bemærk, at det til en del lavindkomstlande ("ODA-lande") ikke er muligt at sende studerende under ph.d.-niveau, se nedenfor. Definitionen af  organisationstyper findes i programguiden for Erasmus+ (se ”Eligible participating organisations”). 
 • Studie- og/eller praktikophold for ph.d.-studerende (5-30 dage eller 2-12 måneder)
  Ph.d.-studerende fra en dansk videregående uddannelsesinstitution kan sendes ud på studieophold hos en videregående uddannelsesinstitution i et tredjeland. Ph.d.-studerende fra et tredjeland kan komme på studieophold hos en dansk videregående uddannelsesinstitution.
 • Undervisningsophold for undervisere: (5 dage-2 måneder)
  En videregående uddannelsesinstitution i Danmark kan sende undervisere på undervisningsophold ved en videregående uddannelsesinstitution i et tredjeland eller modtage undervisere fra tredjelandet. 
 • Efteruddannelsesophold for ansatte (5 dage-2 måneder)
  En videregående uddannelsesinstitution i Danmark kan sende undervisere og andre ansatte på efteruddannelsesophold ved en videregående uddannelsesinstitution i et tredjeland eller modtage undervisere og andre ansatte fra tredjelandet. Listen over organisationstyper findes i programguiden for Erasmus+ (se afsnittet ”Specific Eligibility Criteria for Staff Mobility”). Tilskud til efteruddannelsesophold kan ikke bruges på konferencer.

Mulighed for at indgå aftaler om virtuel mobilitet

Virtuel mobilitet er en del af det nye Erasmus+-program, men på nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt for videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet at indgå aftaler om virtuel mobilitet pga. manglende lovhjemmel i Danmark.

De videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet kan på grund af et andet lovgrundlag derimod godt indgå aftaler om virtuel mobilitet (dvs. Den Danske Scenekunstskole, Det Jyske Kunstakademi, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium).

Hvem kan søge?

Videregående uddannelsesinstitutioner søger om tilskud på vegne af et antal studerende og/eller medarbejdere i eget land og i partnerlandet.
Videregående uddannelsesinstitutioner, der ikke har underskrevet Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), skal igennem en godkendelsesproces, før de kan søge om tilskud under Erasmus+.

Der skal indgås en partnerskabsaftale (inter-institutional agreement) mellem institutioner i EU- og tredjelande, der baseres på charterprincipperne. Aftaleskabeloner gøres tilgængelige på siden "administrer dit tilskud". Efter ansøgningsrunden oprettes der en side med de relevante dokumenter for projekter, der er bevilget i 2022.

Konsortieansøgning

Et nationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner og andre organisationer kan også blive certificeret til at søge tilskuddet. Konsortier består af tre eller flere organisationer fra samme EU-land. Heraf skal de to være universiteter eller videregående uddannelsesinstitutioner, der har underskrevet et Erasmus Charter. Konsortiet skal søge og opnå et Mobility Consortium Certificate. Man kan søge certificering samtidigt med en ansøgning om tilskud. Læs mere om certificering af konsortier her:

Hvorhen?

De fleste lande uden for EU (region 1-12). Der har hidtil især været gode muligheder for at få støtte til mobilitet til lande i EU’s østlige og sydlige naboregioner, herunder Balkan. Der kan ikke søges om tilskud til Færøerne, Schweiz, Storbritannien, Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten.

I Erasmus+ Programguiden findes en oversigt over EU-lande, associerede tredjelande og ikke-associerede tredjelande under Eligible Countries. Bemærk, at opdelingen i regioner er ændret i den nye programperiode.

Der er ikke mulighed for udgående studiemobilitet under ph.d.-niveau til "ODA"-lande, som modtager udviklingsbistand. Se link til listen nedenfor.

Der kan også være specifikke undtagelser for institutioner eller områder, der er underlagt EU-sanktioner, f.eks. på Krim, i Israel og i Iran.

Lande der kan samarbejdes med

Western Balkans (Region 1)
Albania; Bosnia and Herzegovina; Kosovo ; Montenegro

Neighbourhood East (Region 2)
Armenia; Azerbaijan; Belarus; Georgia; Moldova; Territory of Ukraine as recognised by international law

South-Mediterranean countries (Region 3)
Algeria; Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Libya; Morocco; Palestine8 ; Syria; Tunisia

Russian Federation (Region 4)
Territory of Russia as recognised by international law

Region 5 Asia
Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam

High income countries: Brunei, Hong Kong, Japan, Korea, Macao, Singapore and Taiwan

Region 6 Central Asia
Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Region 7 Middle East
Iran, Iraq, Yemen

High income countries: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates

Region 8 Pacific
Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

High income countries: Australia, New Zealand

Region 9 Sub-Saharan Africa
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cabo Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo - Democratic Republic of the, Côte d’Ivoire, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Eswatini, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Region 10 Latin America
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela

Region 11 Caribbean
Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent & Grenadines, Suriname and Trinidad & Tobago

Region 12 US and Canada
United States of America, Canada

Se detaljer i listen over Eligible Countries.

Hvor længe?

Projekter kan løbe i 24 eller 36 måneder. 36 måneder anbefales.

Studerende kan sendes og modtages på studie- eller praktikophold (eller en kombination) af 2-12 måneders varighed eller praktikophold af 2-12 måneders varighed. Bemærk, at det fra en række lande kun er muligt at modtage studerende under ph.d.-niveau.

Medarbejdere kan sendes ud og modtages som gæstelærere eller på efteruddannelse (eller en kombination) i mindst 5 dage (ekskl. rejsetid) og højst 2 måneder.

Ph.d.-studerende kan sendes og modtages på korte studie- eller praktikophold (eller en kombination) af 5-30 dage eller længere ophold på 2-12 måneder.

Hvor mange penge?

Det totale beløb til Erasmus+ Videregående - Mobilitet med tredjelande lande er ca. 179 mio. EUR. Det samlede budget til Danmark i 2022 er ca. 3,1 mio EUR.

Bevillingen til den enkelte institution er sammensat af tilskud til

 • At bidrage til deltagernes opholdsudgifter og rejseudgifter
 • Institutionens arbejde med at koordinere og implementere aktiviteterne
 • At fremme at flere deltagere med særlige behov kan inkluderes.

I Erasmus+ Programguiden findes al information om satser (s. 62-70).

Særligt om budgettet og fordeling af midler

Midlerne til er opdelt på en række afgrænsede puljer svarende til bestemte geografiske regioner og baseret på EU’s udenrigspolitiske fokusområder. Der er stor forskel på, hvor stor efterspørgsel der er på midlerne til de forskellige regioner, og dermed også på, hvor mange midler, der kan bevilges. 

Budgettet er opdelt i separate puljer til forskellige regioner. Se listen over lande under "Hvorhen" ovenfor. 

Midlerne fordeles til flest mulige projekter efter pointscore (der gives en pointscore pr. region) inden for hver pulje. Bemærk dog, at der kan være andre hensyn, bl.a. er der særlige krav til geografisk balance i fordelingen af midlerne. Det vil sige, at i visse regioner kan f.eks. projekter med særlige lande (typisk lavindkomstlande) blive prioriteret over projekter med f.eks. højindkomstlande ved tildelingen af midler. 

Se mere i afsnittet om Additional information for mobility projects supported by external policy funds i Erasmus+ Programguiden, s. 59-61).

I praksis betyder budgetstrukturen, de forskellige puljer og den varierende efterspørgsel, at der er lande, som det er nemmere at få bevillinger til end andre. Der er f.eks. mange midler til Western Balkans, Sub-Saharan Africa, South-Mediterrean, Neighbourhood East og Russia. Der har tidligere år været lav efterspørgsel efter midler til Western Balkans, Neighbourhood East, Central Asia og Middle East. Omvendt er der mindre puljer og/eller har været større efterspørgsel efter midler til Asia, US and Canada, Latin America, Pacific.

Bemærk, at der i nogle regioner ikke kan bevilges midler til udgående studiemobilitet, og at det er muligt at bruge KA131-midler (mobilitet med partnerlande) til mobilitet med alle lande. Se mere under "Hvad er mobilitet for institutioner i partnerlande" ovenfor.

Danmarks budget til mobilitet med partnerlande i 2022

Nedenfor ses hvor mange midler der kan bevilges til danske institutioner ved ansøgningsrunden 2022.

Western Balkans (Region 1) 18% 570.482,62 €
Neighbourhood East (Region 2) 12% 365.463,41 €
South-Mediterranean (Region 3) 16% 507.967,97 €
Russian Federation (Region 4) 7% 213.214,95 €
Asia (Region 5) 9% 286.501,27 €
Central Asia (Region 6) 2% 76.191,34 €
Middle East (Region 7) 1% 25.035,85 €
Pacific (Region 8) 1% 29.907,80 €
Sub-Saharan Africa (Region 9) 26% 819.102,93 €
Latin America (Region 10) 3% 94.522,05 €
Caribbean (Region 11) 1% 19.554,91 €
US and Canada (Region 12) 3% 94.461,15 €

Hvad er nyt fra 2022?

I Erasmus+ programperioden 2021-2027 er der en række nye elementer i aktionen Mobilitet i tredjelande. Først og fremmest er det nyt, at en del af bevillingen til mobilitet igennem KA131 kan bruges til partnerlande.

Inden for KA171 er det nyt at:

 • Regionerne, som budgettet er opdelt i, er delvist anderledes end i den tidligere programperiode.
 • Ansøgningsskemaet er blevet forenklet. Der er tre kriterier, hvoraf det ene (Quality of the project design and cooperation arrangements, max. 40 point) besvares for hele projektet, og de to (Relevance of the strategy, max. 40 point, og Impact and dissemination, max. 20 point) besvares pr. region. Hver region skal opnå mindst 60 point, og der skal opnås mindst 50 % af maksimumpointscore pr. kriterium.
 • Midlerne uddeles også pr. region, og ikke som hidtil, pr. land. Dvs. der er større fleksibilitet i budgettet.
 • Der ansøges kun om hhv. studie-/staffmobilitet (dvs. aktivitetstypen specificeres ikke på ansøgningstidspuntet).
 • Institutionen skal estimere antal deltagere med "fewer opportunities".
 • Ph.d.-studerende kan være mobilitetsdeltagere, enten på korttidsmobilitet 5-30 dage eller længere tid 2-12 måneder.
 • Institutioner kan vælge at tilbyde stipendier til "recent graduates".
 • Minimumsvarigheden for studiemobilitet er nu 2 måneder (før 3 måneder).
 • Budgetsatserne er delvist ændret, bl.a. er satsen for Organisational Support hævet til 500 EUR, og der er mulighed for tilskud til at understøtte deltagere med særlige behov (til deltagere og til institutionen), og deltagere, som vælger grønne transportformer.
 • Online Linguistic Support (OLS) indføres i KA171. 

Virtuel mobilitet er en del af det nye Erasmus+-program, men på nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt for videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet at indgå aftaler om virtuel mobilitet pga. manglende lovhjemmel i Danmark.

De videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet kan på grund af et andet lovgrundlag derimod godt indgå aftaler om virtuel mobilitet (dvs. Den Danske Scenekunstskole, Det Jyske Kunstakademi, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium).

Eksempler på mobilitet for institutioner i partnerlande

Få information om og inspiration til den internationale dimension af Erasmus+, hvor videregående uddannelsesinstitutioner kan samarbejde med lande uden for Europa. 

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Senest opdateret 25. januar 2022