Gå til indhold

Mobilitet i partnerlande

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser

Mobilitet i partnerlande for videregående uddannelsesinstitutioner 


Videregående uddannelsesinstitutioner, der har et Erasmus Charter for Higher Education, kan søge om tilskud til at udveksle studerende eller medarbejdere med institutioner i Erasmus+ ”partnerlande” uden for Europa. Det kan være studieophold og praktikophold for de studerende, eller undervisningsophold og efteruddannelse for medarbejdere.

Mobilitet i partnerlande

Hvad er mobilitet for institutioner i partnerlande?

”Den internationale dimension" i Erasmus+ Videregående giver videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for mobilitetsaktiviteter med lande uden for de europæiske programlande. Et af programmerne er mobilitet for institutioner i partnerlande (”KA171” eller ”International Credit Mobility”). Der kan søges om tilskud til at modtage og sende studerende på studieophold eller praktikophold, samt til at modtage og sende undervisere og andre medarbejdere på undervisningsophold og efteruddannelsesophold.

For studerende er Erasmus+ en chance for at udvikle nye færdigheder, få international erfaring og øge deres beskæftigelsesegnethed (employability). For medarbejdere er det en chance for at få nye ideer, bygge faglige netværk og styrke faglig praksis.

Nye rammer for mobilitet i partnerlande fra 2021

I den nye Erasmus+-programperiode 2021-2027 kan videregående uddannelsesinstitutioner søge om tilskud til mobilitetsaktivteter med partnerlande både gennem Erasmus+ KA131 (før: KA103) og Erasmus+ KA171.

Bemærk dog, at der ikke er en ansøgningsrunde for KA171 i 2021. Næste ansøgningsrunde vil være i 2022. Det vil i 2021 kun være muligt at søge om tilskud til mobilitet i partnerlande gennem KA131.

Mulighederne i KA131 indføres for at give de videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at sende studerende og ansatte ud til partnerlande, og for at fremme opstart og vedligeholdelse af partnerskaber. Det vil sige, at fokus i KA131 er på udgående mobilitet fra Danmark og til partnerlande.

I KA171 er det (med visse begræsninger for udgående studiemobilitet) både muligt at modtage studerende og ansatte fra partnerlandet og at sende egne studerende og ansatte ud, men fokus er på indgående studiemobilitet og mobilitet for ansatte.

I Erasmus+ programguiden findes alle de væsentligste informationer. Se særligt afsnittet “Mobility projects for higher education students and staff”.

Bemærk dog, at da der ikke er en ansøgningsrunde for KA171, er det kun rammerne for KA131, som er beskrevet i Erasmus+ programguiden i 2021.


Hvem kan søge?

Videregående uddannelsesinstitutioner søger om tilskud på vegne af et antal studerende og/eller medarbejdere i eget land og i partnerlandet.
Videregående uddannelsesinstitutioner, der ikke har underskrevet Erasmus Charter, skal igennem en godkendelsesproces, før de kan søge om tilskud under Erasmus+.

Der skal indgås en inter-institutional agreement mellem institutioner i program- og partnerlande, der baseres på Charterprincipperne.

Et nationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner og andre organisationer kan også blive certificeret til at søge tilskuddet. Konsortier består af tre eller flere organisationer fra samme programland. Heraf skal de to være universiteter eller videregående uddannelsesinstitutioner, der har underskrevet et Erasmus Charter. Konsortiet skal søge og opnå et Mobility Consortium Certificate. Man kan søge certificering samtidigt med en ansøgning om tilskud.Læs mere om certificering af konsortier her:

Et internationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner fra mindst tre programlande kan søge om tilskud til at udvikle fælles intensive, ”blendede” kurser for studerende eller ansatte. Kurserne kombinerer en kortere fysisk mobilitet (5-30 dage) med et obligatorisk virtuelt forløb, hvor man samarbejder på tværs af landegrænser.

Hvorhen?

De fleste lande uden for EU. Der har hidtil især været gode muligheder for at få støtte til mobilitet til lande i EU’s østlige og sydlige naboregioner samt Afrika.

Der har hidtil ikke kunnet søges om mobilitetsmidler til Golfstaterne, Færøerne og Schweiz, og der kan være specifikke undtagelser pga. EU-sanktioner, f.eks. på Krim, i Israel og i Iran.

I Erasmus+ Programguiden findes en oversigt over program- og partnerlande under Eligible Countries.


Hvor længe?

Projekter kan løbe i 24 eller 36 måneder.

Studerende kan sendes og modtages på studieophold af 3-12 måneders varighed eller praktikophold af 2-12 måneders varighed. Medarbejdere kan sendes ud og modtages som gæstelærere eller på efteruddannelse i mindst 5 dage (ekskl. rejsetid) og højst 2 måneder.

Der er også mulighed for at arrangere ”blendede” ophold, som kombinerer en kortere fysisk mobilitetsperiode med en virtuel komponent.

Hvor mange penge?

Det totale beløb til Erasmus+ Videregående - Mobilitet for institutioner i partnerlande var i Danmark i 2020 på cirka 2,3 millioner euro. Budgettet for 2022 kendes ikke endnu.

Beløbet er opdelt på en række afgrænsede puljer svarende til bestemte geografiske regioner og baseret på EU’s udenrigspolitiske fokusområder. Der er stor forskel på, hvor stor efterspørgsel der er på midlerne til de forskellige regioner, og dermed også på, hvor mange midler, der kan bevilges. I 2020 ansøgte 17 danske videregående uddannelsesinstitutioner samlet set om ca. 7 millioner euro.

Bevillingen er sammensat af tilskud til

  • At bidrage til deltagernes opholdsudgifter og rejseudgifter
  • Institutionens arbejde med at koordinere og implementere aktiviteterne
  • At fremme at flere deltagere med særlige behov kan inkluderes.

Eksempler på mobilitet for institutioner i partnerlande

Få information om og inspiration til den internationale dimension af Erasmus+, hvor videregående uddannelsesinstitutioner kan samarbejde med lande uden for Europa. 

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Senest opdateret 23. august 2021