Europæiske Universiteter

Søg om tilskud direkte hos EU-Kommissionen til aktiviteten Europæiske Universiteter, der skal skabe fyrtårne inden for videregående uddannelse i Europa.
Kontakt
Rikke Brunsgaard Andersen
Orlov
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: rba@ufm.dk
Anne Mygind Brodersen
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 88 62
Email: ambr@ufm.dk

Hvad er Europæiske Universiteter?

Aktiviteten Europæiske Universiteter skal forstås i sin bredeste betydning og kan inkludere alle typer af videregående uddannelsesinstitutioner.

De skal udvikle en langsigtet fælles strategi for uddannelse og om muligt også for innovation og forskning. En fælles vision skal fremme bæredygtigt samarbejde på alle niveauer, på tværs af alle aktiviteter, og hvor de enkelte institutioners styrkepositioner udnyttes bedst muligt.

Europæiske Universiteter skal bygge på en forståelse af et fælles campus, hvor mobilitet blandt personale og studerende skal kunne foregå uden hindringer. Blandt andet skal studerende inden for fælleskabet kunne sammensætte deres studie uafhængigt af geografi.

Europæiske Universiteter skal fungere som fyrtårne. De skal sætte excellence i højsædet og være drivkræfter for europæisk uddannelses attraktivitet og konkurrencedygtighed.

Hvilke aktiviteter støttes?

Videregående uddannelsesinstitutioner kan søge støtte til samarbejdsaktiviteter, der går videre end de eksisterende modeller for samarbejde, og som gradvist udvikler sig hen imod egentlige Europæiske Universiteter i 2025.

Der kan derfor søges støtte til:

  • at afprøve forskelle innovative og strukturelle modeller for samarbejder og alliancer med ideelt 5 til 8 partnere
  • at udvikle en fælles strategi for alle medlemmer af alliancen, på alle niveauer og på tværs af aktiviteter
  • at udvikle fælles ledelsesstrukturer
  • at udvikle første skridt til en fælles arbejdsplan, der bland andet indeholder planer for et meget ambitiøst internt mobilitetsniveau, social inklusion og en udfordringsbaseret tilgang.

Hvem kan søge?

Videregående uddannelsesinstitutioner med et ”Erasmus+ Charter for Higher Education” inden for EU-medlemslandene kan søge på vegne af alliancen.

Partnerne kan være andre videregående uddannelsesinstitutioner i og uden for EU. Desuden kan andre typer af offentlige eller private organisationer fra Erasmus+ programlandene, der er aktive inden for videregående uddannelse og forskning, deltage i samarbejdet.

Der skal være mindst 3 videregående uddannelsesinstitutioner fra mindst 3 Erasmus + programlande.

Ansøgningsrunderne i 2019 og 2020 fungerer som pilotprojekter i forhold til formuleringen af egentlige ”Europæiske Universiteter ” i den nye Erasmus programperiode fra 2021-2027. Projekter, der får midler i pilotfasen, kan også søge om midler i den egentlige ansøgningsface fra 2021.

Hvor længe?

Tilskud til Europæiske Universiteter er for en 3-årig periode.

Hvor mange penge?

Det samlede budget i 2019 er på 20 millioner euro. Godkendte projekter kan maximalt få 5 millioner euro i tilskud for den 3-årige periode. Projekterne skal startes op mellem den 1. september og 1. december 2019.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 26. februar 2020 kl. 12.00.

Søg via Europa-Kommissionens hjemmeside:

Du skal være opmærksom på, at I ikke kan være sikre på at opnå tilskud på baggrund af en ansøgning, der opfylder alle kriterier opstillet i ovennævnte materiale.

I det tilfælde at der samlet set er kvalificerede ansøgninger for et beløb, der overstiger den samlede ramme for ansøgningsrunden, vil en del af de kvalificerede ansøgninger blive afvist.

Hvor finder jeg mere information?

Til brug for din ansøgning om tilskud til får du brug for at nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit om European Universities side 125 ff. Her finder du blandt andet vurderingskriterierne, reglerne for opstilling af budget mv.

Den 18. december 2018 holdt EU-Kommissionen et informationsmøde om Europæiske Universiteter, som kan streames her:

 

 

Senest opdateret 09. december 2019