Nordplus

Topbillede
Nordplus er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet. Programmerne har et årligt budget på ca. 68 millioner kroner. Styrelsen for Forskning og Uddannelse er ansvarlig for information og vejledning af ansøgere i Danmark.
Elleve nationer

<built-in function id>

Nordplus omfatter de fem nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island), selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland samt de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

Fælles ansøgningsfrist

<built-in function id>

Næste ansøgningsfrist for at søge tilskud til projekter gennem Nordplus er den 1. februar 2020. Fristen gælder for samtlige Nordplus-programmer.

Fem tilskudsprogrammer

Nordplus giver tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. Sigtet er at fastholde samhørigheden mellem landene og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet.

Nordplus omfatter i alt fem programmer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet, fra børnehaver og grundskoler til videregående uddannelse og voksenuddannelse. Tre af programmerne er rettet mod bestemte sektorer i uddannelsessystemet, mens de to øvrige går på tværs af sektorerne. 

Opslag under Nordplus

Der er ingen aktuelle opslag under Nordplus.

Opslag under Nordplus - Mere...
Arrangementer

Der er ingen aktuelle arrangementer.

Arrangementer - Mere...
Senest opdateret 15. august 2019