Gå til indhold

Nordplus

Topbillede
Nordplus er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet. Programmerne har et årligt budget på ca. 68 millioner kroner. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er ansvarlig for information og vejledning af ansøgere i Danmark.
Elleve nationer Elleve nationer

Nordplus omfatter de fem nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island), selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland samt de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

Fælles ansøgningsfrist Fælles ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist for at søge tilskud til projekter gennem Nordplus er den 1. februar 2022. Fristen gælder for samtlige Nordplus-programmer.
  
  

Fem tilskudsprogrammer

Nordplus giver tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. Sigtet er at fastholde samhørigheden mellem landene og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet.

Nordplus omfatter i alt fem programmer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet, fra børnehaver og grundskoler til videregående uddannelse og voksenuddannelse. Tre af programmerne er rettet mod bestemte sektorer i uddannelsessystemet, mens de to øvrige går på tværs af sektorerne. 

Besøg Nordplus-programmernes hjemmeside
Senest opdateret 07. september 2021