Gå til indhold

Erasmus+ 2021-2027

Når der åbnes for ansøgninger til det nye program for Erasmus+ 2021-2027, vil det være større og åbne endnu flere muligheder. På siden her kan du læse om nye elementer i det kommende program.

Den 10. november 2020 blev der opnået enighed om EU's langsigtede budget for perioden 2021-2027. Budgettet for Erasmus+ er forhøjet med 2,2 milliarder euro og er samlet set på over 26 milliarder euro.

Den formelle vedtagelse af programmet venter forude. Udmelding om programguide og ansøgningsfrister forventes i slutningen af marts/primo april 2021.

I den kommende programguide vil du kunne læse helt konkret om:

 • programmets prioriteter
 • de aktiviteter, der kan få støtte
 • nærmere oplysninger om, hvordan man deltager.

Mere inkluderende, internationalt, digitalt og grønnere

Europa-Kommissionen har på forhånd meldt ud, at der i det nye uddannelsesprogram vil være rettet et stærkt fokus mod at skabe et mere inkluderende, et mere digitalt, et mere internationalt og et grønnere Europa.

En del af formålet med programmet for Erasmus+ 2021-2027 er:

 • At sikre en højere grad af inklusion. Ønsket er, at endnu flere og endnu bredere målgrupper skal have mulighed for at deltage i programmet. Det er målet at nå ud til mennesker fra alle sociale baggrunde og inkludere folk med begrænsede muligheder.

 • At understøtte udvikling og brug af digitale redskaber for også herigennem at give mulighed for at flere kan deltage i international udveksling og samarbejde. Ud over fysisk mobilitet introduceres virtuel læring som supplement til perioderne i udlandet.
   
 • At opbygge stærkere forbindelser til resten verden. Øget mobilitet og samarbejde med lande uden for Europa vil også blive styrket gennem en kombination af fysisk og virtuel mobilitet.

 • At skabe øget miljø- og klimabevidsthed og mere bæredygtig internationalisering. Det kan f.eks. ske via projekter med miljø- og klimatemaer, ligesom internationaliseringen skal gøres mere bæredygtig ved f.eks. at prioritere klimavenlige måder at rejse på.

Herudover er det ambitionen, at det skal være simplere at deltage i Erasmus+, bl.a. med henblik på at gøre programmet mere inkluderende, så nye aktører, små organisationer og personer, der ellers ikke ville deltage, kan udnytte mulighederne i Erasmus+-programmet. 

Tre hovedaktioner fortsætter

Ligesom det seneste Erasmus+-program dækker det nye program alle uddannelsessektorer, ungdoms- og idrætssektoren. Programmets struktur forbliver også den samme med en opdeling i tre hovedaktioner (Key Actions):

 • Mobilitet (KA1)
 • Partnerskaber (KA2)
 • Politikudvikling (KA3)

Vi vil løbende opdatere information om mulighederne i det nye program inden for de enkelte uddannelsessektorer, ungdoms- og sportssektoren. Du finder indgangen til den enkelte sektor via hovedsiden om Erasmus+.

Læs nedenfor om nogle af de nyheder, der er planlagt for det nye Erasmus+.

Eksempler på nye tiltag foreslået i Erasmus+

 • Individuel mobilitet og gruppemobilitet for elever i grundskolen og gymnasiet udvides
 • Blandet mobilitet, dvs. en kombination af fysisk mobilitet og virtuel mobilitet
 • Kortvarige mobilitetsperioder og intensive kurser for studerende på de videregående uddannelser
 • Mobilitet for voksne elever og kursister
 • Mobilitet for idrætstrænere og –personale (først fra 2022)
 • Mindre partnerskabsprojekter, især for små organisationer og nye aktører  
 • Samarbejdet med lande uden for Europa udvides til at omfatte erhvervsuddannelser ud over de videregående uddannelser og ungdomssektoren
 • DiscoverEU-initiativet giver 18-årige mulighed for at lære andre europæiske lande og deres kultur at kende. 

Erasmus+-akkreditering

Inden for mobilitetsaktiviteterne (KA1) tilbydes ansøgere mulighed for at skifte fra individuelle projekter til mere systematiske, langsigtede og mere strategiske internationaliseringsaktiviteter. Det gøres ved at ansøge om Erasmus+-akkreditering til organisationen. Inden for videregående uddannelser og erhvervsuddannelser er akkreditering eller ansøgning om mobilitetscharter allerede blevet brugt i den seneste periode for Erasmus+, men i den nye programperiode vil akkreditering også blive brugt inden for skole-, voksen- og ungdomsområdet.

Brexit og Erasmus+

Vil du vide, hvad Brexit betyder for danske studerende og undervisere, der ønsker at tage på et Erasmus+-mobilitetsophold i den nye programperiode?

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024