Gå til indhold

Udsyn – nyt om internationale uddannelsesprogrammer - oktober 2018

Søg Erasmus+ og Nordplus i 2019! Vi inviterer til informationsmøder og skriveseminarer, så I bliver klædt bedst muligt på til at søge tilskud. EPALE inviterer til konference om digitalisering af voksenlæringssektoren, og nye tal viser, at PIU-ordningens popularitet vokser. God læselyst.

EU-flag-Erasmus+.jpg

Erasmus+ indkalder ansøgninger i 2019

Ansøgningsfristerne for Erasmus+ 2019 er offentliggjort! Den 5. februar 2019 er hovedansøgningsfrist for mobilitetsprojekter, mens 21. marts 2019 er hovedansøgningsfrist for strategiske partnerskaber. Erasmus+ Ungdom har tre årlige frister (5. februar, 30. april og 1. oktober 2019), mens de fire andre sektorer – Videregående, Erhvervsrettet, Voksen og Skole – kun har én årlig frist til hver aktivitet.

I år kan der som noget nyt søges om et oprette en alliance af europæiske universiteter, der skal bestå af mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre lande. Alliancerne styrke den europæiske identitet, højne kvaliteten af uddannelserne og gøre universiteterne mere konkurrencedygtige.

Nordplus opslag 2019

Nyt om Nordplus-ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for forberedende besøg i Nordplus Nordens Sprog er forlænget, så I kan nå at søge indtil 15. november 2018.

På fredag den 2. november 2018 offentliggøres ansøgningsrunden 2019 for Nordplus – her kan I søge tilskud til projekter inden for alle uddannelsesområder til transnational udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister, samt netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og -aktører i Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland. Ansøgningsfristen bliver 1. februar 2019. Hold dig orienteret på Nordplusonline og på vores side med opslag.

Udsyn

Hjælp os med at forbedre Udsyn

I Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer ønsker vi at give så god information som muligt om tilskuds- og internationaliseringsmuligheder på ungdoms- og uddannelsesområdet. Derfor har vi brug for jeres input til at forbedre vores månedlige nyhedsbrev Udsyn. Så hvis du kan afsætte 1,5 minut til at svare på nogle få spørgsmål, vil det hjælpe os meget. Svarfrist: 2. november 2018.

PIU-vindere 2018

Vinderne af PIU-konkurrencen 2018 er fundet

Undervisningsminister Merete Riisager kårede torsdag den 25. oktober 2018 vinderne af årets PIU-konkurrence under Erasmus+ konferencen. PIU-konkurrencen synliggør, hvad erhvervsskoleelever får ud af et praktikophold i udlandet, og den kan forhåbentlig motivere endnu flere til at bruge PIU-ordningen. Styrelsen for Forskning og Uddannelse ønsker de otte vindere stort tillykke.

PIU-statistik 

Praktik i udlandet (PIU) vokser blandt eleverne i erhvervsuddannelserne

Flere og flere erhvervsskoleelever vælger at tage i praktik i udlandet som en del af deres faglige uddannelse. I 2017 valgte over 1.600 elever i erhvervsuddannelserne at tage et internationalt praktikophold gennem PIU-ordningen. Det er en stigning på 5,5 procent sammenlignet med 2016.

EPALE

EPALE-konference 2018 – om digitalisering af voksenlæring

Tirsdag den 27. november 2018 afholdes årets EPALE-konference. Konferencen fokuserer på digitalisering af voksensektoren og vil undersøge, hvordan bliver voksensektorens uddannelsessteder bliver klar til digitalisering.

Konferencen afholdes på Hotel Scandic Copenhagen. Programmet er klar, og du kan tilmelde dig indtil den 13. november kl. 15.00.

Erasmus+ informationsmøder

Informationsmøder om Erasmus+ og Nordplus

I den kommende afholder Styrelsen for Forskning og Uddannelse en række informationsmøder og skriveseminarer forskellige steder i landet, så vi kan hjælpe jer i gang med ansøgningsskrivningen.

Informationsmøde Erasmus+ Videregående – 5. eller 6. december 2018 i København

Informationsmøde Erasmus+ Videregående og Erhvervsrettet om strategiske partnerskaber i Odense (januar 2019)

Academia

Academia – studiebesøg i udlandet for vejledere

Arbejder du som vejleder med erhvervsuddannelser, er det muligt at komme på studiebesøg til andre lande for at udvikle dine vejledningskompetencer. Du kan få inspiration til studiebesøget af Academia-netværket, som fremmer vejlederes mobilitet i Europa, styrker europæisk netværksdannelse og samarbejde inden for livslang vejledning og tilbyder studiebesøg med udveksling af god praksis og metoder blandt deltagerne.

Det europæiske solidaritetskorps

To arrangementer om Det Europæiske Solidaritetskorps

Det Europæiske Solidaritetskorps i nu i gang, og vi vil gerne hjælpe nye ansøgere med at deltage i programmet. Derfor inviterer vi til to forskellige arrangementer:

Er du mellem 18 og 30 år, og vil du gerne være frivillig i Danmark eller Europa, så kom til inspirationsaften i København.

Er I en ungdomsorganisation, så kan I tage med til Slovenien og møde nye partnere til jeres næste solidaritetsprojekt.

The Power of Non Formal Education

Bliv bedre til at lære fra dig – kurser for Erasmus+ Ungdom

Bliv skarp på forskellige læringsmetoder, og bliv bedre til at lære fra dig. Træningskurset ”The Power of Non Formal Education” afholdes for første gang sted i Danmark i 19.-24. marts 2019, og er for jer, der arbejder med unge. Ansøg inden den 20. december 2018.
Samme kursus afholdes også i Estland 11.-17. februar 2019, og her skal du søge inden 11. november 2018.


Udsyn udsendes næste gang i slutningen af november 2018.

Har du ønsker eller idéer til indhold, er du velkommen til at sende dem til Linn Hoff Jensen, lihj@ufm.dk

Fotos: EU-Kommissionen, The Nordics/Norden.org, Styrelsen for Forskning og Uddannelse/Formidabel, Styrelsen for Forskning og Uddannelse/Jens Juul, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, EPALE, Startup Stock Photos, Euroguidance, Det europæiske solidaritetskorps, Pexels/Belle Co. 


Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. november 2018