Gå til indhold

Oversigt over erhvervskandidatuddannelser

Se oversigt over de erhvervskandidatuddannelser, der er godkendt inden for forsøgsordningen om erhvervskandidat

Godkendte erhvervskandidatuddannelser 

 • Arkitekt (Arkitektskolen Aarhus)
 • Arkitekt (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) 
 • Business Administration and Ebusiness (Copenhagen Business School)
 • Civilingeniør, teknologibaseret forretningsudvikling (Aarhus Universitet)
 • Civilingeniør, byggeteknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, informationsteknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, anvendt kemi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, autonome systemer (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, avancerede materialer og sundhedsteknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, bioinformatik og systembiologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, bioteknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, datadesign og optimering (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, bygningsdesign (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, bæredygtig energi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, design og innovation (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, digitale medieteknologier (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, elektroteknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, farmateknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, fotonik (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, fysik og nanoteknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, fødevareteknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, geofysik og rumteknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, industriel økonomi og teknologiledelse (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, lyd og akustik-teknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, matematisk modellering og computing (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, materiale- og procesteknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, medicin og teknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, miljøteknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, kemisk og biokemisk teknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, konstruktion og mekanik (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, kvantitativ biologi og sygdomsmodellering (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, olie- og gasteknologi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, telekommunikation (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, transport og logistik (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, vindenergi (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Civilingeniør, Operations Management (Syddansk Universitet)
 • Civilingeniør, software (Syddansk Universitet)
 • Datalogi (Københavns Universitet)
 • Datalogi (Syddansk Universitet)
 • Design (Designskolen Kolding)
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (Aarhus Universitet)
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (Syddansk Universitet)
 • Erhvervsøkonomi (Copenhagen Business School)
 • Erhvervsøkonomi (Syddansk Universitet)
 • Ergoterapi (Syddansk Universitet)
 • Forvaltning (Roskilde Universitet)
 • Fysioterapi (Syddansk Universitet)
 • Jordemodervidenskab (Syddansk Universitet)
 • Jura (Syddansk Universitet)
 • Jura (Københavns Universitet)
 • Jura (Aarhus Universitet)
 • Revisorkandidat (cand. merc. aud) (Syddansk Universitet)
 • Revisorkandidat (cand. merc. aud.) (Copenhagen Business School) 
 • Revisorkandidat (cand. merc. aud.) (Aalborg Universitet)
 • Revisorkandidat (cand. merc. aud.) (Aarhus Universitet)
 • Statskundskab (Københavns Universitet)
 • STEM-undervisning (Københavns Universitet)
 • Sygepleje (Syddansk Universitet)
 • Sygepleje (Aarhus Universitet)
 • Sygepleje (Roskilde Universitet)

Der er ikke længere muligt at søge om at udbyde nye erhvervskandidatuddannelser inden for forsøgsordningen. Ønsker et universitet at udbyde en erhvervskandidatuddannelse, som allerede er godkendt inden for forsøgsordningen på et andet universitet, kan der søges om dette, hvis universitetet allerede udbyder uddannelsen på heltid. 

Uddannelsesinstitutionen ansøger uddannelses- og forskningsministeren om godkendelse af et nyt udbud af en godkendt erhvervskandidatuddannelse.

Ansøgning om godkendelse indsendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet 2 gange årligt – inden henholdsvis den 15. januar eller den 1. september. Ansøgninger sendes til kot@ufm.dk.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. oktober 2023