Gå til indhold

Spørgsmål og svar om erhvervskandidatuddannelserne

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om erhvervskandidatuddannelserne.

Hvad vil det sige at være i relevant sideløbende beskæftigelse?

Studerende på en erhvervskandidat skal have en ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver på baggrund af en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Ansættelsesaftalen skal som udgangspunkt være på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm), så den studerende vil være en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte.

Iværksætteri kan også tælle som relevant beskæftigelse, hvis den studerende har en faglig relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Det er uddannelsesinstitutionerne, der fastsætter de nærmere regler for, hvad der udgør relevant beskæftigelse for hver af deres erhvervskandidatuddannelser. 

Hvornår skal ansættelsesaftalen senest være på plads?

Ansættelsesaftalen skal i udgangspunktet vedlægges ansøgningen om optagelse på en erhvervskandidatuddannelse.

Uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at optage studerende betinget, hvis ansættelsesaftalen endnu ikke er på plads, men kun hvis der ved ansøgningsfristens udløb er ledige studiepladser. En betinget optaget ansøger skal senest 1. måned inden studiestart have indgået og fremsendt en relevant ansættelsesaftale til uddannelsesinstitutionen for at kunne påbegynde erhvervskandidatuddannelsen.

Hvis der senest 1 måned inden studiestart er flere ansøgere, der er betinget optaget, end der er ledige studiepladser, udvælger uddannelsesinstitutionen de ansøgere, der kan optages på baggrund af faglige kriterier. 

Kan jeg fortsætte på min erhvervskandidat, hvis jeg bliver fyret?

Erhvervskandidatstuderende, der skifter arbejdsgiver, skal ansøge uddannelsesinstitutionen om fortsat at være indskrevet på erhvervskandidatuddannelsen. Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at den nye beskæftigelse ikke kan sidestilles med den oprindelige beskæftigelse, kan den studerende ikke fortsætte på erhvervskandidatuddannelsen.

Hvis den studerende bliver afskediget og ikke kan finde relevant beskæftigelse, kan uddannelsesinstitution overflytte den studerende til heltidskandidatuddannelsen.

Kan jeg skifte til heltidskandidaten, hvis jeg gerne vil læse fuld tid?

Ja. Efter optagelse på erhvervskandidatuddannelsen har den studerende efter ansøgning ret til at blive overflyttet til kandidatuddannelsen på heltid fra førstkommende semesterstart.

Kan jeg læse to erhvervskandidater samtidig?

Nej. Studerende ved en erhvervskandidatuddannelse kan ikke samtidig indskrive sig på en anden erhvervskandidatuddannelse eller kandidatuddannelse på heltid.

Hvornår kan jeg søge om optagelse på en erhvervskandidat?

Der vil almindeligvis være ansøgningsfrist 1. marts for erhvervskandidatuddannelser med studiestart i september. Det er uddannelsesinstitutionerne, der fastsætter procedurer og tidsfrister for ansøgning til erhvervskandidatuddannelserne.

Det er derfor en god ide at orientere sig tidligt på uddannelsesinstitutionens hjemmeside eller kontakte uddannelsesinstitutionen, hvis man overvejer at læse en erhvervskandidat.

Kommer der flere erhvervskandidatuddannelser?

Et enigt Folketing vedtog i 2017 en forsøgsordning med udbud af op til 20 forskellige erhvervskandidatuddannelser. I 2018 indgik den daværende regering aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om "Mere fleksible universitetsuddannelser". Det indgik i aftalen, at erhvervskandidatordningen blev udvidet fra 20 til 50 mulige kandidatuddannelser.

Efter ansøgningsrunden i januar 2020 er godkendt samlet 50 erhvervskandidatuddannelser inden for forsøgsordningen. Det betyder, at ordningens loft på 50 uddannelser er nået, og at der ikke er flere pladser til nye erhvervskandidatuddannelser inden for forsøgsordningen.

Ønsker et universitet at udbyde en erhvervskandidatuddannelse, som allerede er godkendt inden for forsøgsordningen på et andet universitet, kan der søges om dette, hvis universitetet allerede udbyder uddannelsen på heltid. 

Uddannelsesinstitutionen ansøger uddannelses- og forskningsministeren om godkendelse af et nyt udbud af en godkendt erhvervskandidatuddannelse.

Ansøgning om godkendelse indsendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet 2 gange årligt – inden henholdsvis den 15. januar eller den 1. september. Ansøgninger sendes til kot@ufm.dk.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. februar 2023