Uddannelseszoom

Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, hvor unge kan sammenligne op til tre uddannelser på en række parametre om uddannelsernes kvalitet og relevans.

Uddannelseszoom_logo

Uddannelseszoom viser sammenlignelig information baseret på registre fra Danmarks Statistik for videregående uddannelser og erhvervsuddannelser.

Værktøjet udvides i 2016 og 2017  

I 2016 opdateres Uddannelseszoom med indsamlede oplysninger fra de videregående uddannelsessteder om undervisnings- og vejledningstimer samt forskningsdækning på universitetsuddannelser og de videregående kunstneriske uddannelser.

I 2017 opdateres Uddannelseszoom med indsamlede spørgeskemadata. Spørgeskemaet omhandler igangværende studerendes vurderinger af uddannelsernes kvalitet og færdiguddannedes vurderinger af uddannelsernes relevans ift. arbejdsmarkedet. Omfatter kun videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Dokumentation

Ministeriet har etableret en kobling mellem UddannelsesGuidens beskrivelse af uddannelserne og uddannelsesinstitutionernes indberetninger til Danmarks Statistik for at etablere parametrene i Uddannelseszoom.

Kobling mellem UddannelsesGuidens artikler og Danmarks Statistisk registre

Kontakt

Styrelsen for Forskning og Uddannelser vil løbende arbejde på at forbedre koblingen og sikre, at data vises på endnu flere uddannelser. Alle bidrag til denne proces er velkomne. Begrundede og dokumenterede forslag om rettelser til den kodning, som styrelsen har fremlagt, kan indsendes til uddannelseszoom@ufm.dk

 

 

Senest opdateret 23. januar 2017