Arrangementer - udveksling og internationale projekter

Her finder du en oversigt over kommende arrangementer og møder om udveksling og internationale projekter.
Viser 1-8 af 8 resultater
oktober 31 Informationsdag om Den Internationale Dimension i Erasmus+
Tid: 09:30 – 16:45 Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til informationsdag om mulighederne for tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter med lande uden for Europa gennem Erasmus+ Den Internationale Dimension. Mødet henvender sig til de videregående uddannelser.
november 10 Konference: Uddannelse med internationalt perspektiv – udlandsophold for undervisere og medarbejdere
Tid: 09:00 – 15:30 Hvad får undervisere og administrative medarbejdere ved de danske uddannelsesinstitutioner ud af et ophold i udlandet? Og hvad betyder opholdet for kvaliteten i undervisningen? Kom til konferencen ’Uddannelse med internationalt perspektiv – udlandsophold for undervisere og medarbejdere’.
november 11 København: Informationsmøde om tilskud til voksenuddannelsesprojekter i EU og Norden
Tid: 09:30 – 14:30 Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer repræsentanter fra alle organisationer, som arbejder med voksenlæring og folkeoplysning, til informationsmøde om mulighederne for at søge tilskud til europæiske såvel som nordiske projekter igennem Erasmus+ og Nordplus Voksen.
november 14 Erasmus +: Seminar i Irland om mulighederne for tilskud
Tid: 00:00 – 00:00 Formålet med seminaret er at skabe kontakt og dele erfaringer mellem interessenter inden for skoleområdet fra hele Europa, som ønsker at udforske mulighederne for internationale samarbejdsprojekter. Seminaret er specifikt målrettet deltagere, som ikke tidligere har arbejdet med Erasmus+.
november 17 Erasmus+: Fyraftensmøde om dagtilbud og internationalisering
Tid: 15:00 – 18:00 Få input til, hvordan din børnehave kan bruge tilskud fra Erasmus+ til kompetenceudvikling og efteruddannelse af personale. Fyraftensmødet byder på oplæg, inspiration og vejledning om Erasmus+ med fokus på dagtilbud.
november 20 Invitation til Nordplus kontaktseminar i København
Tid: 12:00 – 14:00 Uddannelsesinstitutioner- og organisationer med interesse for det nordiske og baltiske uddannelsessamarbejde inviteres til kontaktseminar den 20. til 22. november 2016 i København. Seminaret afholdes i anledningen af en ny programperiode med start 2017 for Nordplus programmet.
november 28 Erasmus+: Seminar i Island om brugen af IT i undervisningen
Tid: 00:00 – 00:00 Temaet for seminaret er innovation gennem brugen af IT i undervisningen i eksempelvis sprogfag og matematik. Seminaret rettet sig mod pædagoger, lærere, lærerstuderende og undervisere på professionshøjskolerne.
december 13 Aarhus: Informationsmøde om tilskud til voksenuddannelsesprojekter i EU og Norden
Tid: 09:30 – 14:30 Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer repræsentanter fra alle organisationer, som arbejder med voksenlæring og folkeoplysning, til informationsmøde om mulighederne for at søge tilskud til europæiske såvel som nordiske projekter igennem Erasmus+ og Nordplus Voksen.
Materiale fra afholdte arrangementer