Arrangementer - udveksling og internationale projekter

Her finder du en oversigt over kommende arrangementer og møder om udveksling og internationale projekter.
Viser 1-10 af 10 resultater
oktober 11 Invitation til seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne
Tid: 09:00 – 13:00 Styrelsen for Videregående Uddannelser afholder den 11-12. oktober 2016 seminar i Fredericia om international mobilitet i erhvervsuddannelserne.
oktober 19 Erasmus+: Deltag i seminar i Polen om udveksling af elever
Tid: 00:00 – 00:00 Er du og din institution interesserede i at arbejde med kvalitet og læring i forbindelse med udveksling af elever? Deltag i seminar i Polen om elevudveksling og læringspotentiale. Seminaret arrangeres af Erasmus+.
oktober 27 Arbejder du med inklusion? Og vil du udvikle jeres indsats på området gennem et strategisk partnerskab?
Tid: 00:00 – 00:00 Deltag på kontaktseminar i Tyskland med fokus på forskellige tilgange til inklusion. Seminaret giver forskellige aktører inden for inklusionsområdet mulighed for at udvikle et strategisk partnerskab gennem Erasmus+.
november 08 Erasmus+ kontaktseminar: Mød samarbejdspartnere til projekter om ikke-formel og uformel læring (og validering) i Irland
Tid: 15:00 – 12:00 Kom til kontaktseminar i Irland og mød samarbejdspartnere under overskriften "Ikke-formel og uformel læring (og validering)".
november 09 Erasmus+: Seminar i Kroatien om europæiske uddannelsessamarbejder mellem regionale og lokale uddannelsesmyndigheder og institutioner
Tid: 00:00 – 00:00 Seminaret har fokus på at tænke synergi ind i samarbejdet mellem regionale og lokale uddannelsesmyndigheder samt uddannelsesinstitutioner. Formålet er, at institutioner og myndigheder på tværs af lande samarbejder om internationalisering og modernisering af uddannelsesområdet.
november 10 Konference: Uddannelse med internationalt perspektiv – udlandsophold for undervisere og medarbejdere
Tid: 09:00 – 15:30 Hvad får undervisere og administrative medarbejdere ved de danske uddannelsesinstitutioner ud af et ophold i udlandet? Og hvad betyder opholdet for kvaliteten i undervisningen? Kom til konferencen ’Uddannelse med internationalt perspektiv – udlandsophold for undervisere og medarbejdere’.
november 14 Erasmus +: Seminar i Irland om mulighederne for tilskud
Tid: 00:00 – 00:00 Formålet med seminaret er at skabe kontakt og dele erfaringer mellem interessenter inden for skoleområdet fra hele Europa, som ønsker at udforske mulighederne for internationale samarbejdsprojekter. Seminaret er specifikt målrettet deltagere, som ikke tidligere har arbejdet med Erasmus+.
november 17 Erasmus+: Fyraftensmøde om dagtilbud og internationalisering
Tid: 15:00 – 18:00 Få input til, hvordan din børnehave kan bruge tilskud fra Erasmus+ til kompetenceudvikling og efteruddannelse af personale. Fyraftensmødet byder på oplæg, inspiration og vejledning om Erasmus+ med fokus på dagtilbud.
november 20 Invitation til Nordplus kontaktseminar i København
Tid: 12:00 – 14:00 Uddannelsesinstitutioner- og organisationer med interesse for det nordiske og baltiske uddannelsessamarbejde inviteres til kontaktseminar den 20. til 22. november 2016 i København. Seminaret afholdes i anledningen af en ny programperiode med start 2017 for Nordplus programmet.
november 23 Erasmus+ kontaktseminar i Irland om mobilitet i erhvervsuddannelserne
Tid: 00:00 – 00:00 Under overskriften ”VET Connected – GET Connected” arrangerer det irske Erasmus+ nationalagentur et kontaktseminar i Dublin den 23.-25. november 2016 for deltagere, der ønsker at samarbejde om mobilitet inden for erhvervsuddannelserne.
Materiale fra afholdte arrangementer