Arrangementer - udveksling og internationale projekter

Her finder du en oversigt over kommende arrangementer og møder om udveksling og internationale projekter.
Viser 1-7 af 7 resultater
juni 01 Erasmus+: Udvikl din idé til et strategisk partnerskab med sprog som tema
Tid: 00:00 – 00:00 Det nationale kontor for Erasmus+ i Slovenien afholder i samarbejde med det svenske Erasmus+ kontor et kontaktseminar for skoler, som gerne vil udvikle strategiske partnerskaber med sprog og sproglæring som tema.
juni 01 Seminar i Polen: Mød europæiske samarbejdspartnere til projekter inden for dagtilbudsområdet
Tid: 00:00 – 00:00 Det nationale kontor for Erasmus+ i Polen afholder den 1. – 5. juni 2016 et kontaktseminar med titlen”Building project management competences among workers of early childhood education and care institutions”. Seminaret finder sted i nærheden af Warszawa, Polen.
september 01 Erasmus+: eTwinning som kommunikationsværktøj i strategiske partnerskaber mellem skoler
Tid: 00:00 – 00:00 Kontaktseminaret arbejder med at promovere synergier mellem Erasmus+ og eTwinning samt at inspirere deltagerne til at bruge eTwinning i deres strategiske partnerskaber.
september 11 Erasmus+: Deltag i kontaktseminar i Estland og mød samarbejdspartnere til projekter om digitale kompetencer
Tid: 00:00 – 00:00 Estlands nationalkontor for Erasmus+ er 11.-14. september 2016 vært for kontaktseminaret ”Enhancing Digital Competences in Education and Training”. Kontaktseminaret henvender sig til deltagere, som arbejder med børnehave, grundskole, ungdoms-, erhvervs- og voksenuddannelse samt folkeoplysning.
september 28 Euroguidance seminar for vejledere: Del erfaringer og få ny viden om mobilitetsvejledning i de nordiske og baltiske lande
Tid: 00:00 – 00:00 De nordiske og baltiske Euroguidance kontorer afholder den 28.-29. september 2016 et seminar om vejledning, der fremmer unges mobilitet i Europa. Seminaret hedder: International Networking Today for New Guidance Expertise Tomorrow - Focus on Learning Mobility. Arrangementet finder sted i Litauen.
oktober 04 Erasmus+: Deltag i et kontaktseminar i Finland og mød samarbejdspartnere til projekter om livslang læring i fængsler
Tid: 18:00 – 12:00 Finlands nationale kontor for Erasmus+ er 4-7 oktober 2016 vært for kontaktseminaret ”Lifelong Learning in Prisons”. Kontaktseminaret henvender sig til deltagere, som arbejder med uddannelse i fængsler.
oktober 09 Erasmus+ : Deltag i kontaktseminar i Finland om brugen af bevægelse og fysisk aktivitet i dagtilbud.
Tid: 00:00 – 00:00 Seminaret henvender sig til ledere, pædagoger og lærere fra dagtilbuds- og indskolingsområdet, som er interesserede i at udvikle et strategisk partnerskab med fokus på bevægelse, fysisk aktivitet og læring. Seminaret arbejder med nye tilgange til bevægelse samt brugen af det fysiske læringsrum
Materiale fra afholdte arrangementer