Arrangementer - udveksling og internationale projekter

Her finder du en oversigt over kommende arrangementer og møder om udveksling og internationale projekter.
Viser 1-8 af 8 resultater
september 01 Erasmus+: eTwinning som kommunikationsværktøj i strategiske partnerskaber mellem skoler
Tid: 00:00 – 00:00 Kontaktseminaret arbejder med at promovere synergier mellem Erasmus+ og eTwinning samt at inspirere deltagerne til at bruge eTwinning i deres strategiske partnerskaber.
september 10 REACH OUT - Ungdomsudvekslinger i Europa
Tid: 10:00 – 17:30 Ny dato! Arbejder du med unge og overvejer du en udveksling i Europa? Erasmus+ inviterer til kursus om mulighederne for tilskud til ungdomsudvekslinger. Fristen for tilmelding er den 8. august 2016. Deltagelse er gratis.
september 11 Erasmus+: Deltag i kontaktseminar i Estland og mød samarbejdspartnere til projekter om digitale kompetencer
Tid: 00:00 – 00:00 Estlands nationalkontor for Erasmus+ er 11.-14. september 2016 vært for kontaktseminaret ”Enhancing Digital Competences in Education and Training”. Kontaktseminaret henvender sig til deltagere, som arbejder med børnehave, grundskole, ungdoms-, erhvervs- og voksenuddannelse samt folkeoplysning.
september 28 Euroguidance seminar for vejledere: Del erfaringer og få ny viden om mobilitetsvejledning i de nordiske og baltiske lande
Tid: 00:00 – 00:00 De nordiske og baltiske Euroguidance kontorer afholder den 28.-29. september 2016 et seminar om vejledning, der fremmer unges mobilitet i Europa. Seminaret hedder: International Networking Today for New Guidance Expertise Tomorrow - Focus on Learning Mobility. Arrangementet finder sted i Litauen.
oktober 09 Erasmus+ : Deltag i kontaktseminar i Finland om brugen af bevægelse og fysisk aktivitet i dagtilbud.
Tid: 00:00 – 00:00 Seminaret henvender sig til ledere, pædagoger og lærere fra dagtilbuds- og indskolingsområdet, som er interesserede i at udvikle et strategisk partnerskab med fokus på bevægelse, fysisk aktivitet og læring. Seminaret arbejder med nye tilgange til bevægelse samt brugen af det fysiske læringsrum
oktober 19 Erasmus+: Deltag i seminar i Polen om udveksling af elever
Tid: 00:00 – 00:00 Arbejder du og din institution med Erasmus+ projekter, som involverer jeres elever? Og er I interesserede i at arbejde med kvalitet og læring i forbindelse med udveksling af elever? Så kan I deltage i seminar i Polen om det læringspotentiale, som elevudveksling har.
november 09 Erasmus+: Deltag i seminar for lokale og regionale myndigheder samt uddannelsesinstitutioner
Tid: 00:00 – 00:00 Seminaret arbejder med at tænke synergi ind i samarbejdet mellem regionale og lokale uddannelsesmyndigheder samt uddannelsesinstitutioner. Formålet er, at institutioner og myndigheder på tværs samarbejder om internationalisering og modernisering af uddannelsesområdet.
november 20 Invitation til Nordplus kontaktseminar i København
Tid: 12:00 – 14:00 Uddannelsesinstitutioner- og organisationer med interesse for det nordiske og baltiske uddannelsessamarbejde inviteres til kontaktseminar den 20. til 22. november 2016 i København. Seminaret afholdes i anledningen af en ny programperiode med start 2017 for Nordplus programmet.
Materiale fra afholdte arrangementer