Aktuelle opslag

Aktuelle opslag sorteret efter publiceringsdato. Find opslag efter ansøgningsfrist i venstremenuen.
Få tilskud til lokale ungdomsprojekter i Den Europæiske Ungdomsuge med Erasmus+
Publiceringsdato 20. februar 2017 Ungdomsorganisationer og foreninger har nu muligheden for at søge midler til planlægning, promovering og afvikling af arrangementer under Den Europæiske Ungdomsuge 2017. Fokus er på unges deltagelse i arbejdet med at skabe solidaritet, tolerance og deltagelse i demokratiet.
Erasmus+: Søg tilskud til europæiske ungdomsprojekter i 2017
Publiceringsdato 20. februar 2017 Arbejder du professionelt med unge? Eller går du selv med en drøm om at tage på udlandsophold for at uddanne dig, arbejde frivilligt eller hente ny viden med hjem til Danmark. Ansøgningsfristen for tilskud til udlandsophold og samarbejdsprojekter inden for ungdomsområdet er 26. april 2017 kl. 12.00.
Erasmus+: Få tilskud til store internationale begivenheder gennem den Europæiske Volontørtjeneste (EVS)
Publiceringsdato 10. februar 2017 Organisationer kan nu søge om tilskud til Large Scale EVS-events. Ansøgningsfristen er den 5. april 2017 kl. 12.00.
Erasmus+: Vil du samarbejde om nye metoder til undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet?
Publiceringsdato 30. januar 2017 EU-Kommissionen indkalder projektforslag, der skal bidrage til nye metoder til undervisning i de erhvervsrettede grund- og efteruddannelser. Ansøgningsfristen er den 2. maj 2017 kl. 12.00
Erasmus+: Vil du arbejde med politikudvikling på uddannelses- og ungdomsområdet?
Publiceringsdato 09. januar 2017 Danske institutioner og organisationer kan nu søge om tilskud til europæiske samarbejdsprojekter om politikudvikling og innovation inden for uddannelses- og ungdomsområdet. Ansøgningsfristen er den 14. marts 2017 kl. 12.00.
Vær med til at øge kendskabet til europæisk platform for videndeling om voksenuddannelse
Publiceringsdato 07. december 2016 Styrelsen for Forskning og Uddannelse søger ambassadører, som vil hjælpe med at udbrede kendskabet til Europa Kommissionens online platform for videndeling om voksenuddannelse EPALE.
Nordplus indkalder ansøgninger for 2017
Publiceringsdato 02. december 2016 Danske uddannelsesinstitutioner og -organisationer kan nu søge tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter gennem Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus. Frist for ansøgninger er den 1. marts 2017.
Indkaldelse af ansøgninger om Charter for erhvervsuddannelsesmobilitet
Publiceringsdato 02. november 2016 EU-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af ansøgninger om Charter for erhvervsuddannelsesmobilitet 2017.
Erasmus+: Søg tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2017
Publiceringsdato 27. oktober 2016 Uddannelsesinstitutioner og organisationer på tværs af sektorer kan nu søge om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2017. Europa-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af forslag til projekter under Erasmus+. Derudover er programguiden for 2017 nu tilgængelig.
Indkaldelse af ansøgninger: Erasmus+ Charter for Higher Education
Videregående uddannelsesinstitutioner skal have et godkendt Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) for at kunne deltage i europæiske og internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter gennem Erasmus+. Fristen for at søge om et charter er den 31. marts 2017 kl. 12.00.