Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Det Frie Forskningsråd uddeler 50 millioner til forskerudveksling på tværs af landegrænser

Det Frie Forskningsråd uddeler 50 millioner til forskerudveksling på tværs af landegrænser

For første gang uddeler Det Frie Forskningsråd MOBILEX Mobilitetsstipendier for samlet 50 millioner kroner. Stipendierne giver 24 yngre forskere mulighed for at høste ideer og erfaring og indlede samarbejder i et nyt internationalt forskningsmiljø.

30. september 2013

Pressemeddelelse fra Det Frie Forskningsråd

 Logo - Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd uddeler nu MOBILEX Mobilitetsstipendier for 50 millioner kroner til 24 yngre forskere.

Stipendierne uddeles under det nyetablerede MOBILEX-program, der giver yngre forskere i såvel Danmark som resten af verden bedre muligheder for at krydse landegrænser og stifte bekendtskab med nye forskergrupper i internationale forskningsmiljøer.

Stipendierne går således dels til danske forskertalenter, som får mulighed for at rejse ud og hente international erfaring i stærke udenlandske forskningsmiljøer, og dels til dygtige udenlandske forskere, der med stipendiet kan slå sig ned i Danmark i op til to år og berige dansk forskning.

Logo - Mobilex

MOBILEX-programmet er resultat af et samarbejde mellem Marie Curie-programmet under EU’s 7. rammeprogram og Det Frie Forskningsråd. Programmet har en samlet økonomisk ramme på 178 millioner kroner og uddeles over tre år. Der vil i alt blive uddelt 78 mobilitetsstipendier, som hver lyder på op til 2,5 millioner kroner.

Uddannelsesminister Morten Østergaard er glad for, at Det Frie Forskningsråd har taget initiativ til at skaffe EU-midler, der kan bidrage til at styrke udveksling af ideer og ekspertise på tværs af landegrænser.

- Danmark høster store beløb fra EU's program til forskning og innovation, FP7, og potentialet er enormt for et videnssamfund som vores. Forskning er i sin natur grænseoverskridende og global. Det er derfor glædeligt, at 24 yngre forskere nu får mulighed for at etablere nye samarbejder i internationale forskningsmiljøer og dermed kan udveksle viden og erfaringer og i endnu højere grad være med til at skabe innovation, vækst og arbejdspladser, siger Morten Østergaard.

Også Peter Munk Christiansen, bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, glæder sig over, at 24 yngre forskere nu får mulighed for at lægge en forskningsindsats i et andet forskningsmiljø end det hjemlige og velkendte.

- Med MOBILEX-programmet kan Det Frie Forskningsråd i endnu højere grad end hidtil bidrage til at øge internationalisering af forskningen. Vi anser det for meget vigtigt, at yngre, danske forskere rejser ud og henter ny viden og inspiration i udenlandske miljøer, ligesom vi ønsker at bidrage til, at udenlandske forskere kommer til Danmark og beriger vores egne forskergrupper med nye ideer. Stipendierne kan forhåbentlig give flere forskere mod på at rive sig løs fra de velkendte omgivelser og søge nye vinkler på deres forskningsideer i en fremmed kontekst, siger Peter Munk Christiansen.

Læs, hvad tre nyslåede stipendiemodtagere skal bruge deres forskningsophold på:

Det Frie Forskningsråd har ved denne ansøgningsrunde modtaget 145 ansøgninger til MOBILEX Mobilitetsstipendier til en samlet sum af 300 millioner kroner. Mobilitetsstipendierne uddeles igen i efteråret 2014.

Om Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd er et uafhængigt råd, som i 2013 uddeler knap 1,2 milliard kroner til dansk forskning. Rådet støtter konkrete forskerinitierede forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige områder, som styrker kvaliteten og internationaliseringen af dansk forskning. 

Det Frie Forskningsråd giver forskningsfaglig rådgivning til uddannelsesministeren, Folketinget og regeringen. Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt forskningssamarbejde.


For yderligere information, kontakt:

Det Frie Forskningsråd:
Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen, tlf. 3011 5340

Styrelsen for Forskning og Innovation:
Kontorchef Grete M. Kladakis, Kontoret for Videnskab, tlf. 2518 6628, e-mail: gk@fi.dk
Kommunikationskonsulent Jane Benarroch, Kontoret for Videnskab, tlf. 7231 8209, e-mail: jb@fi.dk
Kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, Direktionssekretariatet, tlf. 7231 8216, e-mail: sbj@fi.dk

Senest opdateret 30. september 2013