Gå til indhold

Kan bedre sammenhæng give bedre innovation?

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har i 2016 undersøgt forsknings- og innovationssystemerne og deres evne til at få mere af forskning omsat til innovation. DFiR har identificeret seks opmærksomhedspunkter, som kan føre til mere innovation, i sin årsrapport for 2016.
Kontakt
Karin Kjær Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 37
Email: kkm@ufm.dk
Lene Kyhse Bisgaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 11
Email: lkbi@ufm.dk

02. juni 2017

DFiR præsenterer i sin årsrapport for 2016 "Viden i sammenhæng" resultaterne for rådets arbejde med innovation. DFiR er kommet frem til seks opmærksomhedspunkter, der kan få mere forskning omsat til innovation. Opmærksomhedspunkterne omhandler betydningen af at have klare mål for innovationsindsatsen, at prioritere eksisterende styrkeområder, at måle systemerne på deres effekt og at indrette dem, så de fremmer virksomheder med potentiale til vækst.

Årsrapporten indeholder derudover et indblik i rådets arbejde med følgende emner i 2016:

  • Innovationsstrukturen: Bedre sammenhæng – bedre innovation
  • Viden i verdensklasse: Kan dansk forskning holde balancen?
  • Sektormobilitet – det skal være lettere for forskere at flytte mellem sektorer
  • Udbyttet ved at være vært ved internationale videnskabelige kongresser
  • Udnyttelse af nye teknologier i forskningsøjemed

Samtidig med årsrapporten offentliggør DFiR en gennemgang af de seneste tre års nøglelitteratur om den offentlige struktur af aktører, ordninger og virkemidler til fremme af innovation. Damvad Analytics har forestået gennemgangen på opdrag af DFiR,

DFiR's arbejde er gennemført i henhold til rådets tre principper: Det betyder, at ethvert emne er set i en større sammenhæng, at rådgivningen er givet på et evidensbaseret grundlag, og at emnerne er tilført et internationalt perspektiv. Resultaterne af DFiR’s arbejde med emnerne er publiceret i særskilte rapporter, der er tilgængelige på DFiR’s hjemmeside. www.ufm.dk/dfir

Konference: Innovation i verdensklasse

Opmærksomhedspunkterne og DFiR’s øvrige arbejde sættes til debat på rådets konference "Innovation i verdensklasse" den 5. september 2017.

Senest opdateret 15. august 2019