Gå til indhold

Få hjælp til kommercialisering

Forskere, opfindere og iværksættere kan på forskellig måde få hjælp til at kommercialisere nye ideer og opfindelser.

Iværksætter

Videnbaserede iværksættere har indtil 1. januar 2019 haft mulighed for at søge professionel rådgivning og kapital via de godkendte innovations- miljøer. Innovationsmiljøerne henvendt sig primært til iværksættere med videntunge og højteknologiske forretningsideer. Staten afvikler sit engagement i innovationsmiljøerne inden udgangen af 2022. Det vil stadig være muligt for iværksættere at søge professionel rådgivning, projekt- midler, kapital mv. via f.eks. de seks tværkommunale erhvervshuse, Innovationsfonden og Vækstfonden.

Forsker

Er du forsker ansat ved en offentlig forskningsinstitution, kan du i første omgang få hjælp til at modne og patentere ny viden via techtrans-enheden på din egen institution. Sammen med din institution kan du hente hjælp til at indgå aftaler om samarbejde med private virksomheder via Johan Schlüter-udvalgets modelaftaler. I kan også hente råd og vejledning om handel med patentrettigheder via Patent- og Varemærkestyrelsens IP-Handelsportal.

Opfinder

Er du opfinder kan du søge råd og vejledning via opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut. Opfinderrådgivningens tilbud henvender sig navnlig til opfindere, der ikke ønsker at starte egen virksomhed, men gerne vil sælge deres opfindelse til eksisterende virksomheder.

Kommercialiseringsstatistik

Den årlige kommercialiseringsstatistik belyser de offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater med teknologioverførsel.

Senest opdateret 10. september 2019