Gå til indhold

Strategiske vækstteknologier

Du kan downloade alle INNO+ indspil, der relaterer sig til temaet Strategiske vækstteknologier her.

Viser 1-25 af 25 resultater
Center for industriel imaging

Erhvervslivet, specielt fødevaresektoren, har en række ideer til nye anvendelser af imaging der kan forbedre deres konkurrenceevne, og formålet med det foreslåede projekt er at skabe et industrielt imaging-center der hurtigt og effektiv kan omsætte disse ideer til produkter.

Dansk Transducercenter

’Lydoptagelse og reproduktion’ er en af de danske styrkepositioner, som Netværk for Dansk Lydteknologi har identificeret. Analyser viser dog, at knowhow om transducerproduktion i vidt omfang forsvinder til udlandet.

Galileo og GMES - Anvendelse af ruminfrastruktur

Galileo og GMES vil som internationale ruminfrastrukturer muliggøre en række kommercielt interessante anvendelsesmuligheder – særligt i kombination med hinanden og eventuelt også med integreret satellitkommunikation.

Individualisering igennem lyd

Fremtidens produkter kendetegnes ikke bare af en øget teknologikonvergens – men også af krav om øget individualisering af produkter. En fokuseret innovationsindsats med sigte på at forbedre konkurrenceevnen i en strategisk, eksportorienteret industrisektor.

Industriel imaging

Imaging-udstyr producerer billeder af hvordan det indre af komponenter og materialer ser ud – i tre dimensioner og ofte i realtid. Takket være nye teknologiske landvindinger oplever området en stærk vækst i disse år.

Innovativ nanoteknologi

Det er alment anerkendt at globale udfordringer såsom energi, miljø, sundhed, fødevarer, knaphed på vand, mineraler etc. fordrer nytænkning med en interdisciplinær tilgang. Nanoteknologier er indbegrebet af tværvidenskabelige ”key enabling technologies” med et kolossalt innovationspotentiale.

Løfte dansk rumteknologi

Der er mulighed for vækst og flere højteknologiske arbejdspladser i danske virksomheder som leverer til de internationale rumorganisationer og det kommercielle marked.

Materialeinnovation som løftestang for dansk konkurrencekraft

Det er anerkendt, nationalt som internationalt, at den danske produktions fremtid hænger uløseligt sammen med vores evne til at produktudvikle produkter og produktivitetsoptimere processer til et globalt up-market, som hele tiden ændrer sig i et stadigt stigende tempo.

Materialer som grundlag for forbedret konkurrenceevne

Omformningen af materialer er grundlaget for størstedelen af dansk produktion. En satsning på materialeteknologi koordineret med produktudvikling og produktionsprocesser kan sikre danske virksomheder en stærk position i fremtidens industriproduktion.

Nanoparticles in medicine

Denmark has significant developments going on in the field of nanomedicine using nanoparticles as the next generation platform for the development of novel disease diagnostics, prognostics and therapeutics.

National tværfaglig platform for innovative materialeløsninger

Evnen til at bringe nye materialer i anvendelse hurtigt er afgørende for at løse den danske produktivitetsudfordring og forbedre danske produktionsvirksomheders globale konkurrenceevne. Målet er at identificere og finde tværvidenskabelige løsninger på konkrete materialeudfordringer.

Optisk sensorteknologicenter

Optiske teknologier kommer til at spille en bærende rolle i det 21. århundrede. Der bliver større krav om kvalitetssikring og dokumentation i fødevare- og medicinalindustrien. Vi foreslår en ”greentech” innovationssatsning inden for optiske teknologier, som skal adressere ovennævnte behov.

Sikker anvendelse af Nano-teknologisk innovation

Nye teknologiske fremskridt muliggør en omfattende anvendelse af nano-partikler, nano-materialer og nano-baserede innovationer. Flere typer nano-partikler er dokumenteret at have asbestlignende sundhedsmæssige egenskaber, er mutagene eller viser andre bekymrende toksiske effekter.

Syntesebiologi

Danmarks internationale styrkepositioner inden for syntesebiologi og den relaterede biotek- og biofarma-industri udgør en unik mulighed for at imødekomme det stigende globale behov for bæredygtig produktion

System Biology and Bioinformatics

It is reasonable to expect that bioinformatics technologies will drive a new innovation wave in businesses such as life sciences, device and diagnostics industries, pharmaceutical drug development, and clinical medicine.

Teknologi til styring af bioteknologi

Målet er at sikre økonomisk robust bio-produktion med nyt analytisk udstyr, der i real tid bidrager med data og information til optimal styring af processer og værdifastsættelse af råvarer.

Udvikling af nye vækstteknologier

Målet er at udvikle nye teknologiske løsninger og produkter inden for sundhed, velfærd, klima, energi, fødevarer og transport, der sikrer danske virksomheder en internationalt førende position og deraf følgende gode muligheder for at øge eksporten.

Handlinger tilknyttet webside