Gå til indhold

Vejledning til institutionerne

Siden 2002 har det været et krav, at videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark udsteder et engelsksproget tillæg til de studerendes eksamensbevis – det såkaldte Diploma Supplement.

Formålet med Diploma Supplement er at understøtte den internationale mobilitet både for færdiguddannede, der slår sig ned og skal finde arbejde i et andet land, og for studerende, der tager til udlandet for at tage en overbygningsuddannelse eller forskeruddannelse.

Hvad er et Diploma Supplement? Og hvor benyttes det?

Diploma Supplement er et engelsksproget tillæg til det ordinære eksamensbevis. Det består af otte hovedpunkter og en række underpunkter. Skabelonen for beviset er udarbejdet af Europa-Kommissionen, Europarådet og UNESCO/CEPES og benyttes af videregående uddannelsesinstitutioner i de lande, der deltager i Bologna-samarbejdet, dvs. p.t. i 48 lande.

Hvem skal have et Diploma Supplement?

Alle danske videregående uddannelsesinstitutioner skal udstede et Diploma Supplement til alle dimittender, dvs. alle studerende, der afslutter en hel videregående uddannelse, herunder også en videregående voksenuddannelse på akademi-, diplom- eller masterniveau.

Diploma Supplement skal udstedes samtidig med eksamensbeviset.

Diploma Supplement-skabelon

Det er vigtigt, at Diploma Supplement indeholder korrekt og fyldestgørende information, således at en udenlandsk arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution får det bedste grundlag for at vurdere en dimittends kompetencer.

Derfor anbefaler Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, at uddannelsesinstitutionerne benytter den officielle Diploma Supplement-skabelon med tilhørende vejledning under hensyntagen til institutionens eget design af eksamensdokumenter og i samspil med logoerne for de europæiske organisationer, i hvis regi Diploma Supplement er udviklet.

Kontakt

Allan Bruun Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 58
Email: abp@ufm.dk
Rasmus Black
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 44
Email: rabla@ufm.dk
Cecilia Løfgren
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 15
Email: clof@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. juni 2021

Afsendere