Gå til indhold

Europæisk kvalifikationsramme – EQF

EQF er bindeleddet mellem de nationale kvalifikationsrammer.

EQF-logoEQF står for European Qualifications Framework, altså den Europæiske Kvalifikationsramme. Det er en fælles europæisk referenceramme, som skal gøre det lettere at forstå, sammenligne og anerkende kvalifikationer på tværs af forskellige lande og systemer i Europa: 

  • Den gør det lettere at identificere niveauet af kvalifikationer i andre europæiske lande. Dermed styrkes grundlaget for at sammenligne og anerkende kvalifikationer på tværs af landegrænser.

  • Studerende og andre borgere får dermed bedre mulighed for at flytte til et andet land for at studere og arbejde. Det understøtter mobilitet på tværs af landegrænser

EQF medfører således ikke automatisk anerkendelse af uddannelser og kvalifikationer, men er et nyttigt værktøj for den vurdering, der finder sted ved anerkendelse af udenlandske kvalifikationer.

Etableringen af den Europæiske Kvalifikationsramme blev vedtaget i 2008 af EU’s medlemslande gennem en henstilling fra Europa-Parlamentet og Rådet. Henstillingen blev revideret i 2018.

Den Europæiske Kvalifikationsramme fungerer som et oversættelsesværktøj til at sammenligne kvalifikationer på tværs af landene.
Den Europæiske Kvalifikationsramme fungerer som et oversættelsesværktøj til at sammenligne kvalifikationer på tværs af landene.

Se også

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. december 2021