Gå til indhold

Vurderingsdatabasen: Søg efter konkrete vurderinger

Som vejledende information gives her oplysninger om konkrete vurderinger af uddannelser fra hele verden.

 

I vurderingsdatabasen kan du søge i en del af de niveauvurderinger, som er foretaget de sidste fem år af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Photo_by Fabian Mohr via Flickr. Cropped 240 x 240.I den enkelte vurdering kan særlige omstændigheder gøre sig gældende. Derfor skal det understreges, at databasens oplysninger skal opfattes som vejledende information og ikke som en facitliste.

Du kan søge efter vurderingsresultater ud fra en eller flere af følgende oplysninger: uddannelsesinstitutionens land, navn og by, uddannelsens titel og afslutningsår samt den nærmest tilsvarende danske uddannelse ifølge vurderingen. Desuden kan du ved hjælp af fritekst søge i alle oplysninger undtagen tal. Søgekriterierne kan kombineres.