Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Statistik og analyser Dataindsamling 2021

Spørgeskemaindsamling - 2021

I efteråret 2021 gennemføres spørgeskemaindsamling af Uddannelseszoom og Læringsbarometer.

Spørgeskema til studerende

I efteråret 2021 bliver der indsamlet en spørgeskemaundersøgelse blandt alle studerende på institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.  Spørgeskemaet til studerende består af to hoveddele: Uddannelseszoom og Læringsbarometer.

Der er tredje gang, at Uddannelseszoom indsamles, og anden gang at Læringsbarometer indsamles. Derudover er spørgeskemaet suppleret flere mindre moduler, herunder spørgsmål om studiemiljø og trivsel.

Sanering

For at undgå at spørgeskemaet bliver for langt, er der foretaget en sanering af spørgeskemaet til studerende i forhold til indsamlingen i 2020. Blandt andet er det besluttet at erstatte tre spørgsmål i Uddannelseszoom med lignende fra Læringsbarometer. Ligeledes er spørgsmålene om forsknings- og praksisbasering ikke obligatoriske længere. Samarbejdsinstitutioner kan gratis vælge at inkludere de fravalgte spørgsmål i den lokale undersøgelse. 

Samarbejdsinstitutionerne har mulighed for at tilvælge disse spørgmål. Derudover arbejdes der løbende på at gøre dataindsamlingen fleksibel, således at undersøgelsen kan adressere lokale institutionelle behov, med formålet om at undgå parallelle spørgeskemaundersøgelser.

Dette gøres blandt andet ved at tilbyde institutionerne følgende:

Stikprøve vs. population

Da samlede spørgeskema til studerende indeholder et større antal spørgsmål, er det besluttet, at de 38 spørgsmål Læringsbarometeret i udgangspunktet sendes til en repræsentativ stikprøve på institutionerne.

Såfremt de enkelte institutioner ønsker, at hele Læringsbarometeret sendes til alle studerende, kan de indgå i et indsamlingssamarbejde.

Spørgeskema til nyuddannede

Til Uddannelseszoom blev der også indsamlet et spørgeskema blandt nyuddannede, der har været færdig i minimum ét og maksimum tre år.

    Senest opdateret 13. august 2021