2020

Konference om digitalt ungdomsarbejde
Kom med til Luxembourg den 14.-17. januar 2020 og vær med til at diskutere, hvad den digitale udvikling betyder for ungdomsarbejde og unges behov. Søg senest 1. november 2019.
Foreløbigt program for konferencen 'Youth work in the digital era'
Træningskursus om ungdomsudvekslinger for nybegyndere
Skal I afholde jeres første ungdomsudveksling? Eller vil I bare gerne have en grundig introduktion til denne type af projekt inden for Erasmus+? Så kom med til Slovakiet den 17.-21. marts 2020. Søg senest den 5. januar 2020.
Nordisk seminar for ungdomsarbejdere om involvering
Kom med til Island den 23.-26. februar 2020 og diskutér, hvordan man kan involvere unge, partnere, lokalsamfund og andre aktører i sine projekter. Ansøg senest den 15. november 2019.
Træningskursus om kvalitet i ungdomsudvekslinger
Har I gennemført en ungdomsudveksling, og vil I forbedre jeres fremtidige projekter? Så kom med til Holland den 2.-7. februar 2020. Søg senest 3. december 2019.
Program for træningskurset 'Advanced Training on Quality' (ATOQ)
Træningskursus for nybegyndere i Erasmus+ Ungdom og Det Europæiske Solidaritetskorps
Har du lyst til at gennemføre internationale aktiviteter for unge? Så kom med på træningskurset "Appetiser" i Ishøj den 30. marts - 3. april 2020. Søg senest den 2. december.
Mød nye partnere til jeres næste ungdomsudveksling
Det bulgarske agentur for Erasmus+ inviterer til kontaktseminar den 11. - 16. maj 2020 for ungdomsarbejdere, som ønsker at gennemføre en ungdomsudveksling. Ansøg senest den 2. marts.
Foreløbigt program for kontaktseminaret 'The Real Deal'
Træningskursus for ungdomsarbejdere om kvalitet i internationalt samarbejde
Arbejder I med unge og ønsker I at forbedre kvaliteten i jeres projekter gennem internationalt samarbejde? Så kom med til Italien den 17. - 23. februar 2020. Ansøg senest den 1. december 2019.
Træningskursus om unge og socialt entreprenørskab
Kom med til Slovakiet den 28. januar - 2. februar 2020, hvor du kan blive klogere på, hvad socialt entreprenørskab er og hvordan du kan arbejde med det. Ansøg senest 15. december 2019.
Skriveseminar for Erasmus+ i skole- og voksensektoren
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til skriveseminar i København om tilskud fra Erasmus+ i skole- og voksensektoren
Skriveseminar for Erasmus+ i skole- og voksensektoren, Vejle
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til skriveseminar i Vejle om tilskud fra Erasmus+ i skole- og voksensektoren.
Tværsektoriel konference om inklusion
Det britiske agentur for Erasmus+ inviterer til konference om, hvordan Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps kan støtte unge og voksne med færre muligheder. Ansøg senest den 24. november 2019.
AFLYST: Learnovation - Innovér for at lære gennem Erasmus+
Det irske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om brugen af innovation i strategiske partnerskabsprojekter.
Kontaktseminar om brugen af ICT (Information and Communication Technologies) i skolesektoren.
Det norske Erasmus+ kontor inviterer til kontaktseminar med henblik på brugen af ICT hos de yngste børn i uddannelsessystemet.
Aarhus: Skriveseminar for ansøgninger om Erasmus+ strategiske partnerskaber for alle uddannelsessektorer
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til skriveseminar i Aarhus om tilskud fra Erasmus+ til strategiske partnerskabsprojekter.
København: Skriveseminar for ansøgninger om Erasmus+ strategiske partnerskaber for alle uddannelsessektorer
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til skriveseminar i København om tilskud fra Erasmus+ til strategiske partnerskabsprojekter.
Studiebesøg i Sverige om dokumentation og udvikling af ungdomsarbejde
Det svenske agentur for Erasmus+ inviterer på studiebesøg i Göteborg den 12.-14. maj 2020. Ansøg senest den 24. februar.
Træningskursus om kvalitet i Det Europæiske Solidaritetskorps
Hvordan kan I som organisation udvikle kvaliteten af jeres volontørprojekter? Få svar og inspiration i Østrig den 24.-28. februar 2020. Ansøg senest den 2. januar.
AFLYST: Konference om aktivt medborgerskab (Community Education Conference)
Det irske Erasmus+ kontor inviterer til tematisk konference om aktivt medborgerskab.
AFLYST: At lave gode inklusionsprojekter for nytilkomne Erasmus+ modtagere
Det irske Erasmus+ kontor inviterer til skolebesøg for lærere, ledere og organisationer, der arbejder med folkeskolens elever.
Kom og se - Bliv klogere på erhvervsuddannelsessystemer i udlandet
Det tjekkiske Erasmus+ kontor inviterer til studiebesøg hos erhvervsuddannelsesinstitutioner
Tilmeld institution og deltagere til NAFSA-konferencen 2020
Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer videregående uddannelsesinstitutioner og deltagere til at tilmelde sig Study in Denmark-standen på årets NAFSA-konference i St. Louis, Missouri.
Kursus for nuværende og kommende mentorer i Det Europæiske Solidaritetskorps
Skal du være mentor for en ung volontør fra udlandet? Så kom med til Aarhus den 29. april, hvor vi holder mentorkursus for både nye og erfarne mentorer.
Program for mentorkursus
Træningskursus om klima og inklusion for ungdomsarbejdere
Har du lyst til at gennemføre internationale aktiviteter for unge med inklusion og miljøet i fokus? Så kom med på træningskurset i Bulgarien den 15. - 21. juni 2020. Søg senest den 24. april.
Kontaktseminar om solidaritet og frivillighed i Det Europæiske Solidaritetskorps
Vil jeres organisation være en del af Det Europæiske Solidaritetskorps? Så kom med på kontaktseminar i Budapest den 24. - 29. maj 2020. Søg senest den 13. april.
Træningskursus for ungdomsarbejdere om værdien af ikke-formel læring
Har du lyst til at gennemføre internationale aktiviteter for unge med fokus på ikke-formel læring? Så kom med på træningskursus i Georgien den 26. - 31. juli 2020. Søg senest den 20. april.
Studiebesøg til Helsinki om ungdomsarbejde i kommunalt regi
Kom med til landet med de tusind søer den 3.-7. maj 2020 og lær om, hvordan ungdomsarbejde implementeres i finske kommuner. Søg senest 10. marts 2020.
Læring gennem teater og bevægelse
Arbejder du med børn i alderen 5 til 12 år, og har du lyst til at udvikle dig fagligt? Det irske Erasmus+ kontor inviterer til seminar, der kan ruste dig til at bruge teater og bevægelse som en del af undervisningen med forskellige elevgrupper.
Ban vejen for unge til videreuddannelse, læring og beskæftigelse i Europa
Er du uddannelsesvejleder for elever i udskolingen? Ønsker du at udvide dit netværk samt rådgive og hjælpe unge med at gribe de mange muligheder, der findes i Europa? Det irske Erasmus+ kontor inviterer til kontaktseminar, der giver dig værktøjer til at hjælpe unge videre i det europæiske netværk.
AFLYST: Højere kvalitet i Erasmus+ mobilitetsprojekter i skolesektoren – Dialog mellem nationale koordinatorer, kursusudbydere og skoler
Har du og din institution erfaringer med efteruddannelse og/eller job shadowing i Europa? Har I lyst til at lære mere om mulighederne i det nye Erasmus+ 2021-program? Så afholder det tyske Erasmus+ kontor et spændende seminar, der tager disse emner op til diskussion.
Kontaktseminar for voksenundervisere: Hvordan skal man inkludere voksne med lavt uddannelsesniveau?
Er du voksenunderviser, og ønsker du at tilegne dig viden om inklusion i voksenuddannelsessektoren? Samt udvikle projektidéer til fremtidige Erasmus+ projekter? Det ungarske kontor inviterer til kontaktseminar med dette som omdrejningspunkt.
Skab et aktivt læringsmiljø gennem Erasmus+ og eTwinning
Det 21. århundredes innovative læringsmetoder og –tilgange kræver nye kompetencer og værktøjer. Dette seminar vil behandle muligheder og fordele ved inddragelsen af Erasmus+ og eTwinning i det moderne klasserum.
Uddannelsessystemets evne til at understøtte gennemførsel
Det græske Erasmus+ kontor inviterer til tematisk seminar om gennemførsel og synergien mellem de forskellige uddannelsessystemer.
Online træningskursus i virtuelle ungdomsudvekslinger (efterårsstart)
Arbejder du med unge, og ønsker du at implementere transnationale udvekslingsprojekter, så udbydes der til efteråret et seks uger langt online træningskursus.
Online træningskursus i virtuelle ungdomsudvekslinger (sommerstart)
Arbejder du med unge, og ønsker du at implementere transnationale udvekslingsprojekter, så udbydes der til sommer et seks uger langt online træningskursus.
Online Q&A-session med eksperter indenfor ungdomsdeltagelse
Har du en interesse i at sikre en optimal ungdomsdeltagelse i projekter, så udbyder det estiske kontor en Q&A-session med to af Europas fremmeste eksperter indenfor ungdomsdeltagelse.