Erasmus+ Skole strategisk partnerskab i Europa

I 2018 uddelte Styrelsen for Forskning og Uddannelse over 4.370.000 euro fra Erasmus+ Skole til strategiske partnerskabsprojekter og skoleudvekslingspartnerskaber i Europa. Her kan du læse mere om, hvordan dit projekt kan få tilskud fra Erasmus+.
Kontakt
Niels Martiny
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 82 23
Email: nima@ufm.dk
Malene Birgitte Sejberg Rickmann
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 27
Email: mbsr@ufm.dk

Erasmus+ Skole Strategiske partnerskaber i Europa

Organisationer, der beskæftiger sig med uddannelse, kan få tilskud gennem Erasmus+ til at indgå i et strategisk partnerskab på tværs af landegrænser, sektorer og organisationstyper (KA201). Partnerskabet giver blandt andet mulighed for at arbejde sammen om et fælles projekt, der bidrager til at forbedre kvaliteten af uddannelse i grund- og ungdomsuddannelserne samt dagtilbuddene.

  • Næste ansøgningsfrist ligger i marts 2020

 

Hvad er strategiske partnerskaber i Europa?

Formålet med et strategisk partnerskab er at udnytte organisationernes ekspertise og viden på tværs af landegrænser til at styrke kvaliteten af dagtilbud samt uddannelser på grundskole- og gymnasieniveau. Herigennem er ønsket at fremme tværnationalt og europæisk samarbejde på alle niveauer inden for uddannelsesverdenen.
Et strategisk partnerskab omfatter mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande, der går sammen om et projekt.

Et Erasmus+ Strategisk partnerskab skal have en positiv og blivende effekt på de deltagende organisationer, på uddannelsessystemerne og ligeledes på de personer, som er direkte involveret i projekterne. Som noget særligt for projekter rettet mod grundskole- og gymnasieområdet, vil der blive givet prioritet til projekter, der har til formål at bekæmpe frafald, øge elementære færdigheder eller styrke førskoleuddannelser. Det kan de blandt andet gøre via:

  • udveksling af god praksis
  • udvikling/test af ny, innovativ praksis
  • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
  • regionalt myndighedssamarbejde
  • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri.

Desuden kan projektet inkludere videreuddannelse, undervisning og læringsaktiviteter, når disse aktiviteter støtter projektets slutmål.

Du kan danne dig et overblik ved at læse vores faktaark om Erasmus+ Skole:

Dagtilbud og skoler på grundskole- og gymnasieniveau kan desuden deltage i et strategisk skoleudvekslingspartnerskab.

Find vigtige informationer i Erasmus+ programguiden – særligt afsnittet om Key Action 2 på siderne 106-128.

Hvem kan søge?

Alle organisationer og institutioner, der arbejder med uddannelse i skolesektoren kan indgå i et europæisk projekt til gavn for dagtilbud, grundskole- og gymnasieuddannelserne og herigennem få tilskud fra Erasmus+ Skole.
Partnerskaber skal involvere minimum tre partnere fra tre forskellige Erasmus+ programlande. Der er ingen begrænsninger for antal partnere i et strategisk partnerskabsprojekt. Det er dog kun én organisation fra et programland, der søger på vegne af hele partnerskabet.

Enkeltpersoner kan ikke søge om tilskud.

Hvorhen?

Følgende lande er Erasmus+ programlande inden for EU:

Belgien

Grækenland

Luxemburg

Spanien

Bulgarien

Holland

Malta

Storbritannien

Cypern

Irland

Polen

Sverige

Danmark

Italien

Portugal

Tjekkiet

Estland

Kroatien

Rumænien

Tyskland

Finland

Letland

Slovakiet

Ungarn

Frankrig

Litauen

Slovenien

Østrig

Følgende lande er programlande uden for EU, som I også kan samarbejde med:

FYROM (Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien)

Liechtenstein

Serbien

Island

Norge

Tyrkiet

 

Hvor længe?

Et partnerskab kan forløbe over et til tre år. Projektstart er mellem 1. september og 31. december i samme år, som ansøgningen indsendes. 

Hvor mange penge?

I 2019 er der totalt 4.836.164 euro til rådighed til Erasmus+ Skole skoleudvekslingspartnerskaber og strategiske partnerskaber. I 2018 har de enkelte tilskudsmodtagere i Danmark fået bevillinger mellem 103.460 euro og 290.244 euro. 

Ansøgningsfrist 

Der er én årlig ansøgningsfrist. Næste frist for ansøgning om tilskud ligger i marts 2020.

Eksempler på Strategiske Partnerskaber

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning:

Her kan du blandt andet læse om et Erasmus+ støttet strategisk partnerskabsprojekt, mellem Danmark og 5 andre europæiske lande, der vil gøre den svære overgang fra børnehave til skole lettere med ny digital pædagogik.

Du kan også hente inspiration til projekter og europæisk udsyn i skolesektoren nedenfor:

Det kan inspirere at se, hvem der tidligere har fået tilskud til hvilke projekter:

På School Education Gateway kan du blandt andet finde partnere, kurser og inspiration til dit næste europæiske uddannelsesprojekt. 

På Facebook deler vi gode projekthistorier og information om skolesektoren og læring i Danmark og Europa. Besøg os her:

 

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Inspiration og informationsmateriale
Senest opdateret 11. april 2019