Gå til indhold

Samarbejdsprojekter

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser
Kontakt
Jannie Henneberg Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 57
Email: jhjo@ufm.dk
Daniel Wilhelmsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 02
Email: daw@ufm.dk
Simone Hvid Nielsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 87 02
Email: shn@ufm.dk

Samarbejdsprojekter

Samarbejdsprojekter bidrager til, at deltagende organisationer kan tilegne sig erfaring inden for internationalt samarbejde og kapacitetsopbygge. Projekterne kan være forskellige ift. størrelse og varighed og er opdelt i to typer partnerskaber: Cooperation Partnerships og Small-scale Partnerships.

Samarbejdsprojekter

Hvad er Samarbejdsprojekter?

Samarbejdsprojekterne gør det muligt for deltagende organisationer at få erfaring med internationalt samarbejde, opbygge kapacitet og producere innovative produkter af høj kvalitet.

Samarbejdsprojekterne kan indeholde en række forskellige aktiviteter, som tilpasses partnerskabets størrelse og kapacitet såsom projektstyringsaktiviteter, implementeringsaktiviteter og spredning af projektresultater. Det essentielle er, at projektet styrker kvaliteten af dagtilbud samt uddannelser på grundskole- og gymnasieniveau.

Samarbejdsprojekter kan inddeles i to typer:

Cooperation Partnerships

Et Cooperation Partnership er et samarbejde på tværs af landegrænser om udviklingsinitiativer og videndeling. Det primære formål med denne type partnerskab er at give deltagende organisationer mulighed for at kapacitetsopbygge, udvikle og styrke deres partnernetværk samt at fremme internationalisering gennem udvikling af god praksis eller innovative produkter.

Small-scale Partnerships

Smal-scale Partnerships er designet til at udvide adgangen til programmet til mindre aktører og nye ansøgere inden for uddannelse, ungdom og sport.
I denne type partnerskaber kan der ansøges om lavere tilskudsbeløb, projekter af kortere varighed og der vil være enklere administrative krav.

Læs mere om de to typer partnerskaber i programguiden for Erasmus+:

  Udvalgte prioriteter i fokus

  I Erasmus+-programperioden 2021-2027 er der særligt fokus på projekter, som understøtter inklusion og mangfoldighed, digitalisering, den grønne dagsorden samt aktivt medborgerskab.

  Vær opmærksom på, at der i 2022 er særligt fokus på udvalgte prioriteter i dansk sammenhæng i relation til de to typer samarbejdsprojekter:

  For Cooperation Partnerships gælder det, at der er særligt fokus på den tværgående prioritet om miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer

  For Small-scale Partnerships gælder det, at der er særligt fokus på den tværgående prioritet om inklusion og mangfoldighed

   Hvem kan søge?

   Alle organisationer og institutioner, der arbejder med uddannelse i skolesektoren kan indgå i et europæisk projekt til gavn for dagtilbud, grundskole- og gymnasieuddannelserne og herigennem få tilskud fra Erasmus+ Skole.

   Cooperation Partnerships skal involvere minimum tre partnere fra tre forskellige programlande.

   Small-scale Partnerships skal involvere minimum to partnere fra to forskellige programlande.

   Overordnet set kan de lande, der kan deltage i Erasmus+-programmet, deles op i to grupper: Programlande og partnerlande.

   Programlandene er EU's medlemslande:

   Belgien Bulgarien Cypern
   Danmark Estland Finland
   Frankrig Grækenland Holland
   Irland Italien Kroatien
   Letland Litauen Luxemborg
   Malta Polen Portugal
   Rumænien Slovakiet Slovenien
   Spanien Sverige Tjekkiet
   Tyskland Ungarn Østrig

   Disse lande er programlande uden for EU, som du også kan samarbejde med i et Erasmus+ samarbejdsprojekt:

   Island Liechtenstein Nordmakedonien
   Norge

   Serbien

   Tyrkiet

    

   En partner fra et partnerland kan indgå i et Cooperation Partnership (ikke i Small-scale Partnerships), såfremt deres deltagelse medfører en særlig merværdi, der ikke kan opnås via partnere fra programlande. Denne merværdi skal begrundes tydeligt i ansøgningen.

   Derudover kan et partnerskab også involvere associerede partnere fra den offentlige eller private sektor, som kan bidrage til implementeringen af specifikke opgaver/aktiviteter eller understøtte udbredelsen af projektet og dets resultater. Det skal fremgå tydeligt og præcist i ansøgningen, hvad en eventuel associeret partner skal udføre. Bemærk, associerede partnere ikke bliver set som en del af partnerskabet, og derfor ikke vil modtage tilskud.

   Hvor længe?

   Cooperation Partnerships: 12 til 36 måneder

   Small-scale Partnerships: 6 til 24 måneder

   Hvor mange penge?

   Cooperation Partnerships: fra år 2022 er budgetmodellen for Cooperation Partnerships overgået til forudbestemte satser (lump sums). Ansøgere vælger mellem de tre foruddefinerede lump sums afhængig af projektets omfang og ambitionsniveau.

   Disse tre beløb er hhv. 120.000 EUR, 250.000 EUR og 400.000 EUR..

   Small-scale Partnerships: Denne finansieringsmodel består af to mulige faste beløb svarende til det samlede tilskudsbeløb for projektet. Ansøgere vælger mellem de to foruddefinerede lump sums i henhold til de aktiviteter, de ønsker at foretage, og de resultater, de ønsker at opnå:.

   Disse to beløb er hhv. 30.000 EUR og 60.000 EUR.

    Hvordan ansøger jeg?

    Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden. 

    Information om arrangementer

    Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

    Senest opdateret 18. august 2022