Gå til indhold

Samarbejdsprojekter

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser
Kontakt
Niels Martiny
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 82 23
Email: nima@ufm.dk
Ida Kühn Laugesen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 01
Email: ikla@ufm.dk

Samarbejdsprojekter

Samarbejdsprojekter bidrager til at deltagende organisationer kan tilegne sig erfaring inden for internationalt samarbejde og kapacitetsopbygge. Projekterne kan være forskellige ift. størrelse og varighed og er opdelt i to typer partnerskaber: Cooperation Partnerships og Small-scale Partnerships.

Samarbejdsprojekter

Hvad er Samarbejdsprojekter?

Samarbejdsprojekter kan være et netværksprojekt eller et innovationsprojekt, der adresserer europæiske uddannelsespolitiske målsætninger, udfordringer og behov.

Dette kan f.eks. gøres via:

 • udveksling af god praksis
 • udvikling/test af ny, innovativ praksis
 • anerkendelse/validering af kompetencer, færdigheder og viden
 • regionalt myndighedssamarbejde
 • transnationalt samarbejde, der fremmer iværksætteri, herunder socialt iværksætteri
 • udvikling af læringsmaterialer

Det essentielle er, at udbyttet og/eller produktet af projektet styrker kvaliteten af dagtilbud samt uddannelser på grundskole- og gymnasieniveau.

Samarbejdsprojekter kan inddeles i to typer:

Cooperation Partnerships

Ligesom et strategisk partnerskab fra Erasmus+-programmets forrige programperiode, er et Cooperation Partnership et samarbejde på tværs af landegrænser om udviklingsinitiativer og videndeling.

Cooperation partnerships forventes at have positiv og blivende effekt på de deltagende parter, på uddannelsessystemerne og de personer, der er involveret i projekterne. Alle strategiske partnerskaber skal bidrage med europæisk merværdi og øget bæredygtighed af det samlede europæiske uddannelsesområde.

Small-scale Partnerships

Smalle-scale Partnerships er designet til at udvide adgangen til programmet til mindre aktører og nye ansøgere inden for uddannelse, ungdom og sport.

I denne type partnerskaber kan der ansøges om lavere tilskudsbeløb, projekter af kortere varighed og der vil være enklere administrative krav.

Læs mere om de to typer partnerskaber i programguiden fra side 167 :

  Udvalgte prioriteter i fokus

  I Erasmus+-programperioden 2021-2027 er der særligt fokus på projekter, som understøtter digitalisering, den grønne dagsorden og/eller inklusion. 

  Vær opmærksom på, at der i 2021 er særligt fokus på den tværgående prioritet om miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer.

  Hvem kan søge?

  Alle organisationer og institutioner, der arbejder med uddannelse i skolesektoren kan indgå i et europæisk projekt til gavn for dagtilbud, grundskole- og gymnasieuddannelserne og herigennem få tilskud fra Erasmus+ Skole.

  Cooperation Partnerships skal involvere minimum tre partnere fra tre forskellige programlande.

  Small-scale Partnerships skal involvere minimum to partnere fra to forskellige programlande.

  Overordnet set kan de lande, der kan deltage i Erasmus+-programmet, deles op i to grupper: Programlande og partnerlande.

  Programlandene er EU's medlemslande:

  Belgien Bulgarien Cypern
  Danmark Estland Finland
  Frankrig Grækenland Holland
  Irland Italien Kroatien
  Letland Litauen Luxemborg
  Malta Polen Portugal
  Rumænien Slovakiet Slovenien
  Spanien Sverige Tjekkiet
  Tyskland Ungarn Østrig

  Disse lande er programlande uden for EU, som du også kan samarbejde med i et Erasmus+ samarbejdsprojekt:

  Island Liechtenstein Nordmakedonien
  Norge

  Serbien

  Tyrkiet

   

  En partner fra et partnerland kan indgå i et Cooperation Partnership (ikke i Small-scale Partnerships), såfremt deres deltagelse medfører en særlig merværdi, der ikke kan opnås via partnere fra programlande. Denne merværdi skal begrundes tydeligt i ansøgningen.

  Derudover kan et partnerskab også involvere associerede partnere fra den offentlige eller private sektor, som kan bidrage til implementeringen af specifikke opgaver/aktiviteter eller understøtte udbredelsen af projektet og dets resultater. Det skal fremgå tydeligt og præcist i ansøgningen, hvad en eventuel associeret partner skal udføre. Bemærk, associerede partnere ikke bliver set som en del af partnerskabet, og derfor ikke vil modtage tilskud.

  Hvor længe?

  Cooperation Partnerships: 12 til 36 måneder

  Small-scale Partnerships: 6 til 24 måneder

  Hvor mange penge?

  Cooperation Partnerships: I 2021 vil budgetmodellen for Cooperation Partnerships ligne de strategiske partnerskaber, hvor visse aktiviteter udløser en fast tilskudssats (unit costs). Vi forventer, at budgetmodellen fra 2022 vil overgå til et simplere format, hvor der kan søges om lump sums afhængig af projektets omfang og ambitionsniveau.

   I 2021 kan der til Cooperation Partnerships søges mellem 100.000 EUR og 400.000 EUR

  Small-scale Partnerships: Denne finansieringsmodel består af to mulige faste beløb svarende til det samlede tilskudsbeløb for projektet. Ansøgere vælger mellem de to foruddefinerede lump sums i henhold til de aktiviteter, de ønsker at foretage, og de resultater, de ønsker at opnå:

  Disse to beløb er hhv. 30.000 EUR og 60.000 EUR.

   Hvordan ansøger jeg?

   Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden. 

   Information om arrangementer

   Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

   Senest opdateret 24. august 2021