Administrer et Erasmus+ Videregående strategisk partnerskab fra 2019

Har du fået tilskud til et strategisk partnerskab i 2019? Her finder du de dokumenter, du skal bruge til at administrere dit tilskud.

Bilag til kontrakten


Administrative dokumenter       

De administrative dokumenter hjælper dig, når du afrapporterer dit tilskud i Mobility Tool+.

Alle regler for et Erasmus+ Skole strategisk partnerskab 2019 findes i Programme Guide.


Mobility Tool+       

Mobility Tool+ er systemet til at administrere dit Erasmus+ projekt.


PIC - Participant Portal       

I Participant Portal registreres oplysninger om organisationer, der søger om tilskud, eller som er partnere i et Erasmus+ projekt.

Se her, hvordan du fx ændrer kontaktperson eller uploader dokumenter i Participant Portal.


Final report og interim

Når dit projekt er slut, skal du skrive en final report (afrapportering). Skemaet til denne er tilgængelig i Mobility Tool+ fra projektets start, så der løbende kan arbejdes på den.

Du har 2 måneder fra projektets slutdato til at indsende afrapporteringen via Mobility Tool+. Husk løbende at opdatere budgettet i Mobility Tool+, da budgettet skal være færdigt, inden afrapporteringen udfyldes, så data fra budgettet kan komme med. Du skal også stille dine resulatater til rådighed for offentligheden samt uploade disse på Erasmus+ Project Results Platform. Afrapporteringen bliver vurderet af det danske NA samt eksterne eksperter, og du vil vil efter endt vurdering modtage evalueringen samt besked om den sidste rateudbetaling.

Et par gode råd

I vejledningen ´Sådan udarbejder du en KA2 afrapportering´ finder du råd og vejledning af din affrapportering.

Interim

Hvis dit projekt varer længere end 2 år, skal du midtvejs i projektforløbet udarbejde en interimrapport. Du vil få besked fra det danske NA, når skabelonen er klar til udfyldelse i Mobility Tool+. Rapporten skal beskrive fremdrift og implementering fra projektets start og frem til tidspunktet for udarbejdelsen af rapporten. Hvis der er blevet anvendt mere end 70 pct. af projektets 1. rateudbetaling (skal fremgår af budgettet i Mobility Tool+), kan du anmode om 2. rate af projektbevillingen ved indsendelsen af interimrapporten. Interimrapporten bliver vurderet af det danske NA, og I vil derefter modtage en kort vurdering af interimrapporten.

Bemærk, at projekter med en varighed under 2 år ikke skal udarbejde en interimrapport. 


Formidling af dit projekt       

Formidling af Erasmus+ projektet er en del af administrationen.


Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (www.ufm.dk). En klage skal indgives direkte til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement og bør angive, at der er tale om en klage over en afgørelse i henhold til ”Erasmus+”.


Hjælp til administration       

Har du spørgsmål til bilagene, kontakt

Har du spørgsmål til projektstyring, kontakt

 


 

Senest opdateret 24. oktober 2019