Lektoratsordningen - danske lektorer i udlandet

Lektoratsordningen har til formål at udbrede kendskabet til dansk sprog, litteratur og samfundsforhold i udlandet.
Kontakt
Anne Marie Logue
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 21
Email: amlo@ufm.dk
Charlotte Helene Rasmussen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 83 44
Email: cher@ufm.dk

Mand der sidder med en tablet

Lektoratsordningen under Uddannelses- og Forskningsministeriet har til formål at udbrede kendskabet til dansk i udlandet gennem
støtte til udenlandske universiteter. Der udbydes studier i dansk sprog, litteratur, kultur og samfundsforhold ved ca. 70 universiteter verden over,
hvor over 2.000 udenlandske studerende læser dansk som hoved- eller bifag. Flere endnu tager kortere kurser i dansk sprog.

Undervisningen i dansk varetages af over 80 lokalt ansatte forskere og undervisere. Derudover er der ved 27 udenlandske universiteter ansat danskundervisere, som er blevet anbefalet til deres stillinger af Lektoratsudvalget, som er nedsat under Uddannelses- og Forskningsministeriet til at rådgive ministeren om lektoratsordningen. Lektoratsudvalget består af eksperter i dansk og i de regioner, lektoratsordningen omfatter.   

 

Senest opdateret 07. marts 2019