Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer - December 2022

I årets sidste udgave af Udsyn kan du læse om nye tilskudsmuligheder i 2023 og tilhørende informationsarrangementer. Der er også gode råd at hente fra andre tilskudsmodtagere til det fremtidige arbejde med det internationale uddannelsesområde. Rigtig god jul forude!


Erasmus+ 2023 Call

Søg om tilskud fra Erasmus+ i 2023

346 millioner danske kroner er der i runde tal afsat i 2023 til danske uddannelsesinstitutioner og organisationer, der ønsker at søge om tilskud til international mobilitet og internationalt samarbejde med fokus på læring og uddannelse via programmet Erasmus+. Europa-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af ansøgninger i 2023.

Webinarer om Erasmus+  
Webinarer om Erasmus+ forud for ansøgningsrunden i 2023

Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer og Bevillingsadministration tilbyder i januar 2023 en række informationsmøder til dig, der påtænker at søge tilskud igennem Erasmus+-programmet til international mobilitet og internationale samarbejdsprojekter. Det er gratis og uforpligtende at deltage, men kræver tilmelding.

 Webinarer for akkrediterede
Webinarer om tilskudsanmodning for akkrediterede organisationer

Organisationer, der er blevet akkrediterede inden for Erasmus+ eller afventer svar på en akkrediteringsansøgning, inviteres til et webinar med introduktion til, hvordan man laver en tilskudsanmodning. For akkrediterede organisationer i erhvervsuddannelsessektoren afholdes et webinar den 17.januar, mens der for skole- og voksenlæringssektoren afholdes to webinarer, hhv. d. 17.januar og d. 20. januar afhængigt af, om man har søgt/opnået akkreditering som konsortium eller individuel akkreditering.   

Erasmus+ Voksen

Flere muligheder i Erasmus+ på voksenuddannelsesområdet

Fra 2023 bliver det muligt at sende alle voksne, der indgår i et læringsforløb, på udlandsophold med tilskud fra Erasmus+. Fremover er det eneste krav til voksne lærende, der deltager i de såkaldte mobilitetsaktiviteter i Erasmus+, at de er tilknyttet et uddannelsesprogram eller læringsforløb ved den organisation, som ønsker at sende dem afsted.

Erasmus+ Idræt
Nye muligheder i Erasmus+ på idrætsområdet

Fra 2023 vil det være muligt for almennyttige foreninger og organisationer, der arbejder med idræt, at søge om tilskud via Erasmus+ til at sende trænere, instruktører og andre medarbejdere på efteruddannelse i Europa. Eksempelvis kan en dansk ansat eller frivillig følge en udenlandsk kollegas arbejde på sidelinjen eller udføre træningsopgaver hos en modtagende organisation eller forening.

Samarbejdsprojekter
Mere end 60 millioner kroner til internationale samarbejdsprojekter 

Hvorfor giver det mening at ansøge om et internationalt samarbejdsprojekt+? Læs om tre forskellige tilskudsmodtageres motivation for at give sig i kast med et samarbejdsprojekt via Erasmus+ og få gode råd til nye ansøgere.

Det Europæiske Solidaritetskorps

Søg om tilskud fra Det Europæiske Solidaritetskorps i 2023

Europa-Kommissionen inviterer organisationer samt grupper af unge mellem 18 og 30 år til at ansøge om tilskud til projekter med fokus på solidaritet og frivillighed via Det Europæiske Solidaritetskorps. Programmet skal fremme europæisk solidaritet og engagere unge og organisationer i frivillige aktiviteter til gavn for lokalsamfund og mennesker rundt om i Europa.

Forside: Inklusionsstrategi

Ny strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps

I den nye programperiode for Erasmus+ (2021-2027) er øget inklusion og mangfoldighed en klar målsætning. Programmet skal være mere tilgængeligt for såvel nye ansøgerorganisationer som for personer med færre muligheder for deltagelse. På den baggrund har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udarbejdet en ny national strategi. Heri kan du læse om baggrund, målsætninger, målgruppe, strategiske hovedindsatser og handlingsplaner. 

Nordplus

Søg om tilskud fra Nordplus i 2023

Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer institutioner og organisationer til at søge om midler til udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister samt til netværks- og projektsamarbejde mellem nordiske og baltiske lande. Ansøgningsfristen er 1. februar 2023. Du kan få hjælp og vejledning til at skrive en ansøgning på et online-skriveseminar den 9. eller 16. januar, hvor ansøgningsskemaet vil blive gennemgået trin for trin.

OPU-vinderfilm 2022

Globale landmænd vinder OPU-konkurrencen 2022

Elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne kan tage på oplæringsophold i udlandet med tilskud fra OPU-ordningen (oplæring i udlandet). Hvad den mulighed betyder, har to landbrugselever på fornem vis sat ord og billeder på i årets OPU-konkurrence. Se vindervideoen og dyk ned i ny statistik om udvikling i antal ophold og top-10-destinationer.

TCA Tyskland  
Online-event: Unges deltagelse i det demokratiske liv

Er du lærer i en grundskole eller på et gymnasium? Så har du mulighed for at deltage i en online-event sammen med elever i aldersgruppen 14-17 år, der sætter fokus på unges deltagelse i det demokratiske liv. Det foregår 27.-28. februar, og der er ansøgningsfrist 15. januar 2023.

Rambouillet

Seminar: Teknisk og uddannelsesmæssig tilgang til agroøkologi

Arbejder du med erhvervsuddannelser eller videregående uddannelser, der har et fokus på eksempelvis bæredygtighed, klima, agronomi eller agroøkologi? Det franske kontor for Erasmus+ inviterer til et seminar om tekniske og uddannelsesmæssige tilgange til agroøkologi og med fokus på, hvordan det kan integreres i Erasmus+-projekter. Det foregår den 12.-14. april 2023, og der er ansøgningsfrist 11. januar 2023.

OurEUStory
Dansk organisation bag prisvindende projekt med fokus på social inklusion

Et dansk-ledet projekt, som er støttet af programmet Erasmus+, er kåret som vinder af den irske pris #OurEUStory Awards 2022. Sammen med organisationer fra Østrig, Polen, Slovenien og Irland står Kulturelle Samråd i Danmark bag det prisvindende projekt ’BOOST ’. Projektet har til formål at styrke læringsudbydere inden for amatørkunst og frivilligkultur til at bidrage til social inklusion.


Fotos: 1, 2, 3, 4, 5 + 7 + 11: Europa-Kommissionen, 6: Jakob Dall, 8 + 10: UFS, 9: Nordplus, 12: Istock, 13: Access Europe

Udsyn udsendes næste gang i slutningen af januar 2023

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. december 2022