Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Fælles kontoplan

Fælles kontoplan

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte varetager den overordnede udvikling, implementering og vedligeholdelse af den fælles kontoplan for de videregående uddannelsesinstitutioner.

På denne side kan du finde information om implementeringen af den fælles kontoplan. Vi vil løbende opdatere denne side med de seneste nyheder, arrangementer og retningslinjer.

Fælles kontoplan for de videregående uddannelsesinstitutioner

Universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne samt de maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioner skal senest i 2021 implementere den nye, fælles regnskabspraksis.

Den fælles registreringspraksis skal bidrage til gennemsigtighed og sammenlignelighed af omkostninger og skabe mulighed for læring og erfaringsudveksling på tværs af sektoren.

Sammenligninger over tid og på tværs af institutionerne skal bygge på, at institutionerne anvender samme metoder til fordeling af indtægter og omkostninger, baseret på ensartede regnskabsregistreringer.

Hvor er vi nu?

 

Tidslinje

Beskrivelse af den fælles kontoplan

Du kan læse om de overordnede rammer for den fælles kontoplan som beskrevet i 'Udvalgsrapport for fælles kontoplan på de videregående uddannelsesinstitutioner' fra september 2018 her:

Du kan finde hele udvalgsrapporten her:

Vejledning

Her finder du vejledningen til den fælles kontoplan fra september 2018. Bemærk, at vejledningen er foreløbig og vil blive ændret og uddybet i udviklings- og implementeringsprocessen.

Ofte stillede spørgsmål

NB! Under undarbejdelse. Listen vil blive opdateret løbende.

Kontakt

Såfremt informationen i 'Ofte stillede spørgsmål' eller 'Vejledning' ikke kan  besvare dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte projektgruppen på faelleskontoplan@ufm.dk.

Fælles kontoplan nyheder >

Senest opdateret 10. maj 2019