Forskningsmidler

Basistilskud til universiteternes forskningsvirksomhed gives med henblik på at opnå grundforskning af højeste kvalitet.
Kontakt
Bo Stendahl
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 74
Email: bst@ufm.dk

Basismidler til forskning

Den største andel af forskningsmidlerne udgøres af basismidler til universiteterne, der frit bestemmer, hvordan de internt skal fordeles mellem de forskellige områder mv. Basismidlerne er dermed ikke direkte målrettet specifikke fagområder eller forskningsfelter.

Basisbevillingerne giver universiteterne mulighed for at planlægge for fremtiden og at kapacitetsopbygge.
Basisbevillingerne understøtter desuden den forskningsbaserede undervisning, og bidrager til at understøtte danske forskningsinstitutioners deltagelse i internationale forskningsprogrammer.

Basismidlerne skal også dække universiteternes uddannelse af ph.d. studerende.

Fordelingen af basismidler mellem universiteterne er primært funderet i en historisk udvikling, og tilskuddet fastsættes år for år ved en fremskrivning af tidligere års tilskud.

Basismidler efter kvalitet

I globaliseringsstrategien Fremgang, Fornyelse og Tryghed fra 2006 lagde den daværende regering op til, at nytildelte basismidler i fremtiden skal fordeles efter resultater inden for udvalgte parametre. Den daværende Universitets- og Bygningsstyrelse har, i samarbejde med Danske Universiteter, udarbejdet en ny model til fordeling af basismidler til forskning.

Vil du vide mere om de konkurrenceudsatte forskningsmidler eller modellen til fordeling af basismidler efter kvalitet?

Senest opdateret 15. august 2019