Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Oversigt over pressemeddelelser udsendt fra og med 27. juni 2019 fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (tidligere Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte).
Viser 1-30 af 145 resultater
Politisk aftale med markante investeringer i uddannelse
Publiceringsdato 22. januar 2022 Som en del af en ny reformpakke for dansk økonomi er der enighed om at sikre varig finansiering til et takstløft på de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser og et markant løft af velfærdsuddannelserne på 200 mio. kr. om året.
134 mio. kr. til avanceret forskningsudstyr
Publiceringsdato 14. januar 2022 Uddannelses- og forskningsministeren bevilger nu 134 millioner kroner til udstyr og faciliteter, der skal understøtte dansk forskning med såkaldt forskningsinfrastruktur. Det er næsten en fordobling i forhold til den normale årlige bevilling.
Aftalekreds bag udflytningsaftale starter drøftelse af uddannelsesinstitutionernes indspil til planer
Publiceringsdato 13. januar 2022 De videregående uddannelsesinstitutioner har nu indsendt indspil til implementering af sommerens udflytningsaftale. Planerne indeholder mange bud på nye lokale uddannelser og konkrete planer for, hvordan målet om reduktion af uddannelser i de største byer kan indfries.
Ny aftale giver mulighed for forhøjelse af SU-fribeløb i 2022 for studerende i COVID-19-beredskabet
Publiceringsdato 21. december 2021 Studerende skal ikke trækkes i SU, hvis de arbejder som en del af COVID-19-beredskabet. Derfor har uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen og SU-forligskredsen nu aftalt at videreføre muligheden for at få forhøjet SU-fribeløb i 2022.
Særlig vejledningsindsats for afviste ansøgere fortsætter i 2022
Publiceringsdato 15. december 2021 De seneste år med COVID-19 og nedlukning har ført til nye måder at vejlede kommende studerende. En direkte SMS med tilbud om vejledning til ansøgere, der ikke er kommet ind på en videregående uddannelse, er en succes. Derfor fortsætter ordningen også i 2022.
Danmark skal hente flere grønne penge og samarbejder fra EU
Publiceringsdato 10. december 2021 Regeringen lancerer nu en plan, der skal hive mere europæisk viden, samarbejde og finansiering til Danmark, som kan bidrage til den grønne omstilling.
Politisk flertal vil løfte studerendes evner i tysk og fransk
Publiceringsdato 08. december 2021 Sprogkundskaber er vigtige for samhandel, samarbejde og forståelse for forhold i andre lande. Regeringen og alle Folketingets partier ønsker at styrke og udbrede evner inden for tysk og fransk og afsætter nu 40 millioner kroner til en række initiativer.
Læreruddannelsen styrkes med 125 mio. kr. om året
Publiceringsdato 06. december 2021 Partierne bag finansloven for 2022 er enige om et varigt løft af læreruddannelsen på 125 mio. kr. om året. Regeringen har et højt ambitionsniveau for læreruddannelsen, og løftet på de 125 mio. kr. årligt er vigtigt for det videre arbejde med uddannelsen.
Flere unge kan komme med skoleskibene til søs
Publiceringsdato 03. december 2021 Uddannelses- og forskningsministeren vil afsætte 36 millioner kroner til Skoleskibene DANMARK og GEORG STAGE, så skibene kan sætte kurs mod ekstra togter og uddanne flere til maritime erhverv.
Ny aftale styrker universiteternes forskningsindsats med millioner
Publiceringsdato 03. december 2021 En ny aftale fordeler flere forskningsmidler til Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og IT-Universitetet til gavn for forskning, uddannelse og erhvervsliv. Alle partier på nær Venstre står bag aftalen.
Anbefalinger fra udviklingsgruppe: Sådan bør fremtidens lærere uddannes
Publiceringsdato 25. november 2021 Regeringen bad i efteråret 2020 en udviklingsgruppe komme med forslag til, hvordan fremtidens lærere skal uddannes. Nu ligger anbefalingerne til en nytænkt læreruddannelse klar. Ministeren ser mange gode perspektiver i anbefalingerne, som tages med i arbejdet med en ny læreruddannelse.
Ny evaluering: Mange nyuddannede pædagoger er ikke klædt godt nok på
Publiceringsdato 23. november 2021 Kun 23 procent af de arbejdsgivere, der har ansat nyuddannede pædagoger de seneste år, vurderer, at uddannelsen har klædt dem ordentligt på til det, der venter dem i praksis. Det viser en ny omfattende evaluering af pædagoguddannelsen, som offentliggøres i dag.
Millionindsprøjtning skal binde viden og vækst bedre sammen i Region Sjælland
Publiceringsdato 11. november 2021 En økonomisk håndsrækning skal understøtte det igangværende arbejde med at koble erhvervsliv og forskning bedre sammen.
Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen godkender ansøgninger om 40 uddannelser i hele landet
Publiceringsdato 09. november 2021 Efterårets runde af ansøgninger til nye uddannelser og uddannelsesudbud er netop overstået. Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har i den forbindelse godkendt ansøgninger om 40 uddannelser, heraf 28 uden for de fire største byer.
Bred aftale om forskning sætter kurs mod et grønnere, sundere og teknologisk stærkere Danmark
Publiceringsdato 28. oktober 2021 Den første delaftale i forbindelse med finanslovsforhandlingerne er indgået mellem regeringen og samtlige af Folketingets partier. En bred aftale på næsten 3 mia. kr. der fortsætter et højt niveau for grøn forskning og giver et markant løft til bl.a. digitalisering, ny teknologi og sundhedsforskning
Dansk rumsucces fortsætter
Publiceringsdato 14. oktober 2021 Gode forskningsresultater ligger til grund for, at det danske rumobservatorium ASIM nu får forlænget sit ophold på den internationale rumstation ISS til 2025. ASIM blev installeret på en udvendig platform på ISS i april 2018 og har siden bidraget med klima- og vejrobservatorier.
Kortlægning viser markant grøn forskningsindsats
Publiceringsdato 29. september 2021 2020 var et godt år for grøn forskning i Danmark. En ny kortlægning af fordelingen af grønne forskningsmidler i 2020 viser, at der i alt er fordelt 4,4 milliarder kroner i 2020 fra både offentlige fonde, private fonde og EU.
Lea Korsgaard bliver ny formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Publiceringsdato 28. september 2021 Lea Korsgaard afløser Lisbeth Knudsen på posten som bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX.
Fremragende undervisere bliver fejret og hyldet med Undervisningsprisen
Publiceringsdato 26. september 2021 H.K.H Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen uddeler Undervisningsprisen til Danmarks dygtigste undervisere. Underviserne modtager i alt 3,5 millioner kroner og bliver hyldet for deres evne til at inddrage, inspirere og pirre nysgerrigheden hos de studerende.
Uddannelsesinstitutioner over hele landet melder sig klar til at etablere nye uddannelser
Publiceringsdato 26. september 2021 Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik kort før sommerferien en aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. 15. september var der deadline for første ansøgningsrunde. Uddannelsesinstitutionerne har allerede søgt om at oprette otte ud af de 21 videregående uddannelser.
Presseinvitation til prisuddeling: Undervisningsprisen 2021
Publiceringsdato 16. september 2021 27. september 2021 bliver årets undervisningspriser overrakt til inspirende og engagerede undervisere på de videregående uddannelser. H.K.H. Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen overrækker priserne ved et festligt arrangement i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
CBS skal betale tilskud tilbage
Publiceringsdato 12. september 2021 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kræver 692.000 kr. tilbage fra Copenhagen Business School (CBS). Pengene er tildelt som et engangsvederlag til en afgået rektor i strid med reglerne.
Uddannelses- og forskningsministeren ansætter Søren Andersen som særlig rådgiver
Publiceringsdato 02. september 2021 Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har ansat Søren Andersen som sin særlige rådgiver.
Finanslov: Regeringen afsætter historisk højt beløb til forskning
Publiceringsdato 30. august 2021 Forskningen har en afgørende rolle i at løse de samfundsudfordringer, som vi står overfor. Derfor fortsætter regeringen med at prioritere forskningen højt. Der afsættes i alt cirka 25,3 milliarder kroner i 2022. Det er knap 600 millioner kroner over sidste års niveau.
Jesper Petersen fik overdraget Uddannelses- og Forskningsministeriet med en sweater
Publiceringsdato 20. august 2021 Jesper Petersen, ny uddannelses- og forskningsminister, fik fredag officielt overdraget ministerposten. Den tidligere uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, gav depechen videre med en sweater.
Ministeroverdragelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet i dag
Publiceringsdato 20. august 2021 Jesper Petersen får fredag den 20. august officielt overdraget posten som uddannelses- og forskningsminister efter Ane Halsboe-Jørgensen.
Jesper Petersen er ny uddannelses- og forskningsminister
Publiceringsdato 16. august 2021 Jesper Petersen overtager posten som uddannelses- og forskningsminister efter Ane Halsboe-Jørgensen.
Presseinvitation til prisuddeling: EliteForsk 2021
Publiceringsdato 09. august 2021 23. august 2021 bliver årets EliteForsk-priser overrakt til fem fremragende forskere. H.K.H. Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen overrækker priserne ved et arrangement i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Ekstraordinært højt studieoptag for andet år i træk
Publiceringsdato 27. juli 2021 Knap 67.500 ansøgere får i år tilbudt en plads på en videregående uddannelse. Det er det næsthøjeste antal nogensinde. Helt forventeligt er tallet dog lavere end 2020-optaget, som var præget af COVID-19-søgning samt ekstra studiepladser som følge af en bred folketingsbeslutning.
93.388 har søgt ind på en videregående uddannelse i år
Publiceringsdato 05. juli 2021 I år har 93.388 søgt ind på en videregående uddannelse. Der er tale om et mindre fald på en procent i forhold til sidste år.