Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Oversigt over pressemeddelelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-30 af 948 resultater
Tommy Ahlers: Vi har brug for en endnu bedre læreruddannelse
Publiceringsdato 20. marts 2019 En kommission skal se på, hvad læreruddannelsen skal kunne nu og i fremtiden. Målet er at få en læreruddannelse på højt internationalt niveau. Vi har høje ambitioner for læreruddannelsen, og vi skal kunne tiltrække de allerdygtigste til uddannelsen. Det handler om vores børn, siger Tommy Ahlers.
Ny konkurrence sætter 3 x 9 mio. kr. på højkant til de bedste løsninger på store grønne udfordringer
Publiceringsdato 18. marts 2019 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers lancerer i dag en ny forskningskonkurrence – Green Challenge, hvor forskere skal komme med løsninger på tre centrale samfundsudfordringer inden for klima og miljø. Green Challenge skal skabe en bedre fremtid, og der er i alt 27 mio. kr. på højkant.
51.622 kvote 2-ansøgere
Publiceringsdato 15. marts 2019 Årets kvote 2-tal er 51.622. Så mange har valgt at søge ind på en videregående uddannelse, inden fristen for ansøgning i kvote 2 udløb i dag kl. 12. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers er glad for, at så mange har valgt at søge ind på en videregående uddannelse.
Invitation til pressen: Tommy Ahlers lancerer ny grøn forskningskonkurrence
Publiceringsdato 14. marts 2019 Tommy Ahlers lancerer Green Challenge – en ny forskningskonkurrence, der skal være med til at løse centrale miljø- og klimaudfordringer. Det sker ved et arrangement mandag den 18. marts kl. 10.00-10.40 på Institut for Fødevarevidenskab.
Forskningen banker på hjemme hos dig
Publiceringsdato 01. marts 2019 Har du nogensinde overvejet, hvorfor vi får cravings og bare ikke kan lade være med at spise en bestemt slags mad? Eller hvorfor vi dør og ikke kan leve for evigt? Er det nogle af de spørgsmål, du godt kan tænke dig svar på, så har du nu muligheden for at bestille et foredrag fra en forsker.
Næsten hver 5. studerende oplever stress i hverdagen
Publiceringsdato 01. marts 2019 Ny undersøgelse viser, at knap hver 5. studerende på en videregående uddannelse oplever stress. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers vil gerne sætte perfekthedskulturen og frygten for at fejle til debat.
Fem excellente forskere hyldes med Eliteforsk-priser
Publiceringsdato 27. februar 2019 HKH Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers uddeler EliteForsk-priser til fem af Danmarks bedste yngre forskere. De hyldes for deres fremragede forskningsresultater, som skaber opmærksomhed om dansk forskning på topplan inden for sundhed, naturvidenskab og statskundskab.
Invitation til pressen: EliteForsk-prisuddelingen 2019
Publiceringsdato 22. februar 2019 Den 28. februar 2019 overrækker H.K.H. Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers årets EliteForsk-priser til fem fremragende forskere i Operaen i København.
Tina Fanø er ny formand for Danmarks Innovationsfond
Publiceringsdato 21. februar 2019 Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget Tina Fanø, koncerndirektør i Novozymes, til ny formand for Danmarks Innovationsfond. Tina Fanø afløser Jens Maaløe, der har været formand siden 2015.
Nyt talentprogram til de dygtigste studerende
Publiceringsdato 04. februar 2019 Regeringen lancerer det mest ambitiøse talentprogram til dato på de videregående uddannelser. Programmet på 190 mio. kr. skal tilbyde de dygtigste studerende ekstra muligheder og flere udfordringer. Målgruppen for programmet er de dygtigste studerende på alle videregående uddannelser i Danmark.
DFiR: Hvem skal innovationsfremmeindsatsen være til for?
Publiceringsdato 28. januar 2019 Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske Råd har undersøgt, om flere kunne få gavn af den offentlige innovationsfremmeindsats ved at fokusere på de innovationsmodne virksomheder (IMV’er).
Regeringen vil justere karakterskalaen
Publiceringsdato 20. januar 2019 Karakterskalaen fungerer på flere områder godt. Der er dog for stort fokus på mangler, springene mellem 4, 7 og 10 er for store, og så mangler der en mulighed for at belønne den ekstraordinære præstation. Det viser en ny evaluering af 7-trins-skalaen.
Evaluering af læreruddannelsen: Ambitionsniveauet skal hæves
Publiceringsdato 15. januar 2019 Læreruddannelsen er på en række områder forbedret efter reformen, men ambitionsniveauet bør løftes. Sådan lyder de centrale vurderinger fra den ekspertgruppe, der har evalueret læreruddannelsen. Ministeren vil se på, hvordan uddannelsen kan udvikles, så den kommer på højt internationalt niveau.
Danmark tager den grønne førertrøje i EU's rammeprogram for forskning og innovation
Publiceringsdato 10. januar 2019 De seneste tal fra EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020 placerer Danmark i top på energiprogrammet. Danmarks styrkeposition som et grønt forsknings- og foregangsland, der tænker i bæredygtige og energivenlige løsninger, slår igennem i EU’s forsknings- og innovationsprogram.
Ny national millionsatsning på rum-iværksættere
Publiceringsdato 21. december 2018 Nyt center til knap 50 millioner forankret på DTU skal blandt andet levere teknologisk og forretningsmæssig rådgivning til 40 start-ups med et potentiale på op til 400 nye højteknologiske jobs. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Industriens Fond og ESA støtter centeret for rum-iværksættere.
Handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og højere fribeløb ved siden af SU’en
Publiceringsdato 20. december 2018 Fra 2019 kan alle, der er i gang med en uddannelse, tjene 1.000 kroner mere om måneden ved siden af SU’en, og elever på erhvervsuddannelser med fysisk eller psykisk handicap kan få handicaptillæg. Det har et bredt flertal i Folketinget netop besluttet.
Mindre bureaukratisk system skal understøtte høj kvalitet i uddannelserne
Publiceringsdato 19. december 2018 Godt akkrediteringssystem kan blive endnu bedre. Det viser evalueringen af institutionsakkrediteringssystemet, der peger på tunge processer og meget dokumentation. Vi skal forenkle og smidiggøre processen, og kvaliteten skal være i fokus, siger Tommy Ahlers.
Ny redegørelse stiller skarpt på forskning og uddannelse i Danmark
Publiceringsdato 19. december 2018 Der er store gevinster at høste af forskningen og den viden, der udspringer fra vores videregående uddannelsesinstitutioner. Det viser anden udgave af Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse, som bl.a. ser nærmere på dimensionering, frafald og udviklingen i privat forskning og udvikling.
Unge skal klædes bedre på til at vælge uddannelse
Publiceringsdato 18. december 2018 Mulighederne er mange, og det kan være svært for unge at vælge uddannelse, når de er færdige med deres ungdomsuddannelse. Regeringen vil derfor styrke Studievalg Danmark, der hvert år vejleder 250.000 unge.
Internationale eksperter sætter dansk innovation under lup
Publiceringsdato 12. december 2018 Regeringens ambition er, at Danmark skal være blandt de førende i verden til at omsætte ny viden til innovation og nye virksomheder. Et internationalt ekspertpanel skal nu gennemlyse det danske innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen kan forbedres.
Universitetsstuderende får mere fleksibilitet og frihed
Publiceringsdato 06. december 2018 Ny aftale giver universitetsstuderende stor fleksibilitet og flere muligheder. Det bliver nemmere at veksle mellem studieliv og arbejdsliv, studere på deltid, og universiteterne får mulighed for at udbyde nye 1-årige akademiske overbygningsuddannelser. Alle Folketingets partier står bag aftalen.
Nye uddannelser til fremtidens arbejdsmarked
Publiceringsdato 27. november 2018 Uddannelses- og forskningsministeren har netop godkendt to nye STEM-uddannelser. Et område, hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft. I alt er otte nye uddannelser godkendt.
Nyt forum for forskningsfinansiering skal styrke samarbejdet mellem universiteter og fonde
Publiceringsdato 27. november 2018 I dag samles en række fonde, landets universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet til det første møde i Forum for Forskningsfinansiering, der skal styrke samarbejdet mellem aktørerne. Forummet skal blandt andet se på de indirekte omkostninger ved eksternt finansierede forskningsprojekter.
Professor Jens Kehlet Nørskov ny formand for Danmarks Grundforskningsfond
Publiceringsdato 16. november 2018 Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget professor og katalyseforsker Jens Kehlet Nørskov, Danmarks Tekniske Universitet, til ny formand for Danmarks Grundforskningsfond per 1. januar 2019. Jens Kehlet Nørskov afløser professor Liselotte Højgaard.
Ambitiøs plan for dansk deltagelse i europæisk forskning
Publiceringsdato 14. november 2018 En ny og ambitiøs handlingsplan skal understøtte den fortsatte danske deltagelse i EU’s programmer for forskning og innovation og bygge bro til det næste forskningsprogram i EU.
David Dreyer Lassen ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond
Publiceringsdato 14. november 2018 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har udpeget David Dreyer Lassen, professor i økonomi, til ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond per 1. januar 2019. David Dreyer Lassen afløser professor Peter Munk Christiansen.
73 millioner til højteknologisk infrastruktur til forskning
Publiceringsdato 08. november 2018 Et nyt testcenter for elektronik, højteknologiske mikroskoper til forskning i molekylær cellebiologi og en opgradering af den danske del af verdens største forskningsinfrastruktur, CERN. Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt bevillinger til tre nye forskningsinfrastrukturer.
1,4 milliarder til forskning i 2019 i bred politisk aftale
Publiceringsdato 02. november 2018 Alle Folketingets partier er enige om fordelingen af forskningsreserven for 2019. Danmark rykker fremad med investeringer i forskning i nye teknologiske muligheder, miljø- og klimaforskning og et markant løft af den excellente forskning.
29 millioner til ny viden til læreruddannelsen og folkeskolen
Publiceringsdato 31. oktober 2018 Mere viden om virtuel undervisning, og hvordan vi får flere piger til at interessere sig for STEM. Det er blandt projekterne, som Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning netop har uddelt 29 millioner kroner til. Vigtigt med ny viden, der kan styrke folkeskolen og læreruddannelsen, siger ministeren.
Regeringen kortlægger nu studerendes læring
Publiceringsdato 24. oktober 2018 Fra i dag og en måned frem skal mere end 100.000 studerende evaluere, hvordan de oplever deres uddannelse og deres egen indsats på studiet. Det sker i en ny landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Vi skal bruge svarene til at gøre uddannelserne og studiemiljøet endnu bedre, siger Tommy Ahlers.