Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Oversigt over pressemeddelelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-30 af 897 resultater
65 millioner årligt til nye muligheder for efteruddannelse af faglærte og ufaglærte
Publiceringsdato 19. juni 2018 Som en del af trepartsaftalen giver regeringen med en ny omstillingsfond nu tusindvis af danskere mulighed for at tage gratis uddannelsesmoduler på akademi- eller diplomuddannelser. Vigtigt skridt mod mere fleksibelt uddannelsessystem og læring hele livet, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Første del af evaluering af karakterskalaen: Karaktererne er blevet højere
Publiceringsdato 13. juni 2018 Særligt på visse områder på de videregående uddannelser er andelen af 12-taller meget høj, men også i de gymnasiale uddannelser er karaktererne steget. Det viser første etape af evalueringen af 7-trins-skalaen.
Pædagoguddannelsen får et fagligt løft
Publiceringsdato 08. juni 2018 Mødepligt, mere fagligt krævende prøver og mere sammenhæng i uddannelsens første del er blandt de initiativer, som følgegruppen for pædagoguddannelsen foreslår skal løfte kvaliteten og studiekulturen på uddannelsen. Det er vigtigt, at de studerende får en fagligt stærk uddannelse, siger ministeren.
EU’s forskningsmilliarder skal gå til de bedste ideer
Publiceringsdato 07. juni 2018 Høj kvalitet skal belønnes, når EU uddeler midler til forskning og innovation, mener uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Det er meldingen, efter at EU-Kommissionen har offentliggjort sine forslag til EU’s næste programmer for forskning og innovation samt rum.
Ny vicedirektør til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Publiceringsdato 30. maj 2018 Den 1. august tiltræder Mikkel Leihardt stillingen som vicedirektør for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Han kommer fra en stilling som kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriets departement.
Evaluering: Dimensionering virker efter hensigten
Publiceringsdato 28. maj 2018 Tilgangen til uddannelser med høj ledighed er faldet, efter dimensioneringsmodellen blev indført, og de unge søger i højere grad mod uddannelser med gode jobmuligheder. Det viser første evaluering af modellen. Ministeren tager nu en dialog med uddannelsesinstitutionerne om behov for justeringer.
Politisk aftale giver et enklere og mere effektivt erhvervsfremmesystem
Publiceringsdato 24. maj 2018 Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om et forenklet og fremtidssikret erhvervsfremmesystem med fokus på virksomhedernes behov.
Uddannelses- og forskningsministeren ansætter særlig rådgiver
Publiceringsdato 16. maj 2018 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har ansat Rasmus Bebe som særlig rådgiver.
Ny cyberstrategi: Børn og unge skal lære om digitale farer på nettet
Publiceringsdato 15. maj 2018 Regeringens nye strategi for cyber- og informationssikkerhed skal gøre børn og unge i stand til at afkode farer på nettet. Samtidig skal lærere og undervisere også have nye kompetencer i it, så de bedre kan undervise i at begå sig på digitale medier.
Tommy Ahlers er ny uddannelses- og forskningsminister
Publiceringsdato 02. maj 2018 Tommy Ahlers overtager posten som uddannelses- og forskningsminister efter Søren Pind
Forligskredsen vil styrke dannelse i læreruddannelsen
Publiceringsdato 01. maj 2018 Regeringen og forligspartierne bag reformen af læreruddannelsen har aftalt, at professionshøjskolerne skal have øget fokus på almen dannelse/KLM.
Gymnasieelever debatterer etiske dilemmaer om mobiltelefonens data
Publiceringsdato 26. april 2018 Når vi registrerer vores kost- og motionsvaner på mobiltelefonen, kan de blive solgt videre, uden vi ved det. I Kina vil de bruge oplysningerne til at rate borgere som gode og dårlige. Gymnasieelever over hele landet debatterer i dag de etiske dilemmaer i brugen af data på vores mobiltelefoner.
Regeringen skyder Teknologipagten i gang
Publiceringsdato 24. april 2018 I dag bliver Teknologipagten officielt lanceret. Regeringen begiver sig ud på en fælles mission sammen med virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner for, at flere får tekniske og digitale kompetencer, så den enkelte borger bliver bedre rustet til en digital og teknologisk fremtid.
Forskningen flytter ind i storcenteret
Publiceringsdato 23. april 2018 Nu kan du også komme tæt på videnskaben, når du shopper. Som et led i Forskningens Døgn flyttes originale dyre- og plantegenstande fra forskningens verden for første gang ud af museet og ind i et shopping-center. Forskning på Farten hedder udstillingen, og den åbner med levende dyr.
Tarmbakterie-professor vinder Forskningskommunikationsprisen 2018
Publiceringsdato 20. april 2018 Professor Oluf Borbye Pedersen vinder Forskningskommunikationsprisen for sin entusiasme for at formidle sin udforskning af menneskets utallige sundhedsfremmende tarmbakterier. Prisen overrækkes i dag af Søren Pind til et debatarrangement om, hvordan videnskab og fakta kan fylde mere i medierne.
Syv dage hvor vi inviteres ind i forskningens verden
Publiceringsdato 19. april 2018 Hvad sker der, når man bliver indlagt? Hvordan arbejder hjernen, når du sover? Og hvad sker der i kroppen, når vi bliver ældre? Alt det kan vi blive klogere på, når Forskningens Døgn de næste syv dage blusser op i hele landet.
Børnehavebørn i hele landet rejser ind i naturvidenskabens verden
Publiceringsdato 17. april 2018 Nu vil børnehavebørn få en smagsprøve på naturvidenskabelig forskning. For første gang nogensinde lancerer Forskningens Døgn et børnehaveprogram, hvor landets børnehaver kan låne en formidlingskasse på biblioteket fyldt med lege, spil og eksperimenter om kroppen.
Invitation til pressen: H.K.H. Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind åbner Forskningens Døgn på IT-Universitetet
Publiceringsdato 16. april 2018 Igen i år står april måned i forskningens tegn, når den landsdækkende videnskabsfestival Forskningen Døgn løber af stablen. Festivalen skydes i gang med et festligt åbningsarrangement om hacking på IT-Universitetet i København den 19. april. Pressen er velkommen.
Nye uddannelser til fremtidens behov
Publiceringsdato 13. april 2018 Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har netop godkendt nye uddannelser blandt andet til it-branchen. I alt er 5 nye uddannelser godkendt på områder, hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft.
Tusindvis af skolebørn fordyber sig i tid
Publiceringsdato 11. april 2018 ”Om al tid” er temaet for årets skoleprogram under Forskningens Døgn. Skoleelever over hele landet skal de kommende uger en tur på biblioteket og lege forskere, mens de fordyber sig og bliver klogere på fortiden, nutiden og fremtiden.
250 nye studiepladser til lægeuddannelser – og dermed grundlaget for kandidatuddannelser i Esbjerg og Køge
Publiceringsdato 06. april 2018 For at imødekomme manglen på flere færdiguddannede læger flere steder i landet og en stigende efterspørgsel i den private sektor vil regeringen oprette over 250 nye studiepladser i medicin. Dermed er de overordnede rammer skabt for, at der kan etableres nye kandidatuddannelser i Esbjerg og Køge.
Studiejob er vigtig vej til første job
Publiceringsdato 29. marts 2018 Kandidatstuderende med et studiejob har ofte en bedre chance for at få et arbejde efter studiet. Det viser en ny analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ministeren glæder sig over sammenhængen mellem studiejob og job efterfølgende.
Flere unge vil læse en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse
Publiceringsdato 23. marts 2018 Flere ønsker i år at læse teknisk videnskab og naturvidenskab, viser søgningen til kvote 2 til de videregående uddannelser. Det er positivt, at søgningen til de områder igen stiger, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Jobbet efter uddannelsen har stor betydning for frafald
Publiceringsdato 22. marts 2018 En af de hyppigste årsager til, at studerende falder fra deres uddannelse, er typen af jobs, der er udsigt til efter endt uddannelse. Det viser en ny omfattende analyse af frafald ved videregående uddannelser, der belyser årsagerne til, at de studerende dropper ud.
Uddannelses- og forskningsministeren vil styrke faglighed og dannelse på læreruddannelsen
Publiceringsdato 20. marts 2018 På baggrund af de første delresultater fra evalueringen af læreruddannelsen vil uddannelses- og forskningsminister Søren Pind drøfte med forligskredsen, om der kan stilles krav om, at de lærerstuderende skriver bachelorprojekt i et undervisningsfag samt drøfte, hvordan den almene dannelse styrkes.
52.891 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2
Publiceringsdato 15. marts 2018 52.891 ansøgere har i år ved fristens udløb søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren er glad for, at mange unge ønsker at dygtiggøre sig og tage en uddannelse.
Bred enighed om fremtiden for Danmarks radioaktive affald
Publiceringsdato 14. marts 2018 Regeringen og Folketingets partier er enige om, at det radioaktive affald fortsat oplagres på Risø indtil senest 2073, hvor et dybtliggende slutdepot skal kunne tages i brug. Faciliteterne på Risø skal opgraderes, og mulighederne for at eksportere det mest radioaktive affald vil fortsat blive afsøgt
Fremtidens medarbejdere: Dyb faglighed og samarbejdsevner
Publiceringsdato 12. marts 2018 Fremtidens matematikere og ingeniører skal også være rigtigt gode til at samarbejde, hvis de skal have et godt job og en høj løn, viser nyt studie. Uddannelserne skal styrke de studerendes evne til at samarbejde, så studerende geares til fremtidens arbejdsmarked, siger Søren Pind.
Universitetsuddannelserne skal orienteres mod nye behov på fremtidens arbejdsmarked
Publiceringsdato 12. marts 2018 Bedre undervisning, mere feedback, bedre mulighed for at veksle mellem uddannelse og job og nye kompetencer til fremtiden er blandt Universitetsudvalgets anbefalinger til, hvordan universitetsuddannelserne kan styrkes. Vi skal have universitetsuddannelser i verdensklasse, siger Søren Pind.
Nye målsætninger for de videregående uddannelser skal geare os til fremtiden
Publiceringsdato 09. marts 2018 Regeringen vil gøre op med det ensidige fokus på, at mange skal tage en videregående uddannelse. De unge skal også uddannes klogt, så Danmark stiller med de rette kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. Derfor lancerer regeringen i dag nye målsætninger for de videregående uddannelser.