Gå til indhold

Det EU-politiske arbejde i relation til Horizon programmerne

Det EU-politiske arbejde i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen omfatter dansk interessevaretagelse i forhold til EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Det handler både om det nuværende Horizon 2020 og om afløseren fra 2021: Horizon Europe.
Kontakt
Josephine Them Parnas
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 71
Email: jtp@ufm.dk

Implementeringen af Horizon

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er på forskellige niveauer involveret i implementering af de forskellige delprogrammer i Horizon 2020. Det sker primært via følgende grupper:

  • EU-programkomitéer
  • Danske referencegrupper
  • EU Advisory groups.

Programkomitéer for Horizon

Programkomitéerne giver input til Europa-Kommissionen om de forskellige delprogrammer i Horizon. De består af repræsentanter fra medlemslandene, herunder Danmark, og lande associeret med Horizon 2020.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen repræsenterer Danmark og bidrager til at kvalitetssikre og godkende arbejdsprogrammer for delprogrammerne, og til de strategiske drøftelser på tværs. De nuværende programkomiteer for Horizon 2020 kører videre, indtil rammeprogrammet er afsluttet, og der er nedsat foreløbige programkomiteer for Horizon Europe (disse forventes formaliseret, når retsakterne er formelt vedtaget).

Referencegrupper for Horizon Europe

Medlemsoversigt for den strategiske referencegruppe i Horizon Europe:

Medlemsoversigterne for de fire tematiske referencegrupper i Horizon Europe:

Referencegrupperne er et dansk koncept. Referencegrupperne for Horizon 2020 er nedlagt, og i stedet er der nedsat fem nye referencegrupper for Horizon Europe, heraf fire tematiske og en strategisk. De tematiske grupper omfatter de fire klynger: Health; Digital, Industry and Space; Climate, Energy and Mobility samt Food, Bioeconomy, Natural Ressources, Agriculture and Environment.

Formålet med referencegrupperne er at få indhentet faglige indspil til f.eks. forhandlingspositionspapirer, høringer og de årlige arbejdsprogrammer samt til generel dansk interessevaretagelse.

Advisory groups - rådgivende ekspertgrupper

Advisory groups består primært af forskere og repræsentanter fra industrien. Deres opgave er at rådgive Europa-Kommissionen om det faglige indhold af de årlige arbejdsprogrammer, mens godkendelsen sker i programkomitéerne. En Advisory group er på typisk 20-30 medlemmer. Danmark er repræsenteret med i alt 18 medlemmer i 12 af de 19 Advisory groups. Disse grupper videreføres ikke med Horizon Europe.

Læs mere 

Partnerskaber i Horizon 2020

En del af rammeprogrammet bliver implementeret via partnerskaber på afgrænsede tematiske områder, hvor parterne samarbejder om strategiske dagsordener og opslag. En relativt stor del af budgettet er og vil være øremærket til disse. 

Partnerskaberne i Horizon 2020 kan opdeles i:

  1. Offentlig-offentlige partnerskaber (Public-Public Partnerships, P2Ps) f.eks. Eurostars, hvor der typisk er krav om medfinansiering via fx Danmarks Innovationsfond.
  2. Offentlig-private partnerskaber (Public-Private Partnerships, PPPs) f.eks. partnerskabet for innovative lægemidler (IMI).

Med Horizon Europe saneres antal og typer af nuværende partnerskaber, og der vil fremover være tale om tre slags:

  1. Co-programmerede, dvs. partnerskaber til koordinering af deltagerparternes (typisk universiteter og industri) og EU’s aktiviteter på et givent område
  2. Co-finansierede, hvor forskningsfinansierende institutioner forpligter sig til at implementere aktiviteter inden for ét fælles program med offentlig finansiering
  3. Institutionaliserede, typisk større, flerårige aftaler med relativt stort budget, baseret på separate retsakter (jf. enten traktatens artikel 185 (P2P) eller 187 (PPP)).

Læs mere 

Senest opdateret 13. oktober 2020