Gå til indhold

2013

Viser 1-30 af 48 resultater
Videnpilot bevillinger 4. kvartal 2013
Publiceringsdato 31. januar 2014 - Liste over Videnpilot bevillinger 4. kvartal 2013
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd – Bilateralt samarbejde med Brasilien, 2013
Publiceringsdato 29. januar 2014 8,2 millioner til to dansk-brasilianske forskningssamarbejder i fødevarevidenskab.Det Strategiske Forskningsråd igangsætter to nye projekter, der bidrager til udvikling i fødevaresikkerhed i forhold til bioraffinering samt fødevare og sundhed.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd – Bilateralt samarbejde med Indien, 2013
Publiceringsdato 29. januar 2014 I det bilaterale samarbejde med Indien har Det Strategiske Forskningsråd i år besluttet at støtte to projekter, der forsker i sundhedsvidenskabelig bioteknologi, med i alt 9,5 mio. kr.
Videnkupon bevillinger 4. kvartal 2013
Publiceringsdato 28. januar 2014 - Liste over Videnkupon bevillinger 4. kvartal 2013
Bevillinger fra Internationalt Netværksprogram 2013
Publiceringsdato 17. januar 2014 Det 5. opslag af Styrelsen for Forskning og Innovations Internationalt Netværksprogram er nu blevet uddelt.
Pulje til Forskningsinfrastruktur 2013
Publiceringsdato 29. december 2013 Bevillinger givet fra Pulje til Forskningsinfrastruktur i 2013
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Transport og Infrastruktur, 2013
Publiceringsdato 19. december 2013 To innovative transportprojekter skal være foregangseksempler på elektrificering af arbejdskøretøjer og optimering af skibstransport. Projekterne modtager i alt ca. 20 mio. kr. i støtte fra Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd – Bilateralt samarbejde med Kina, 2013
Publiceringsdato 18. december 2013 Det Strategiske Forskningsråd igangsætter med 10 millioner kr. to dansk-kinesisk forskningssamarbejder, der bidrager til integrationen af mere vedvarende energi i fremtidens intelligente el-system. Samarbejdet med Kina startede i 2009 og har nu resulteret i 14 dansk-kinesiske projekter.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd til Industriel Bioteknologi (ERA-IB2) i 2013
Publiceringsdato 17. december 2013 Tre projekter har fået bevilling fra Det Strategiske forskningsråd i forbindelse med det fjerde opslag i ERA-nettet omhandlende Industriel Bioteknologi (ERA-IB2). Det totale bevilgede beløb til den danske del af disse projekter er på 1 millioner euro.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund, 2013
Publiceringsdato 17. december 2013 To projekter har fået tilsammen 38 millioner kr. fra Det Strategiske Forskningsråds programkomité for individ, sygdom og samfund. Der blev søgt om over 1 mia. kr.
Innovationskonsortier - Rådet for Teknologi og Innovation 2013
Publiceringsdato 17. december 2013 Rådet for Teknologi og Innovation har den 4. december 2013 givet bevillinger for samlet 84 mio. kr. til syv innovationskonsortier.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø, 2013
Publiceringsdato 17. december 2013 Det Strategiske Forskningsråd bevilliger 270 millioner kr. til 12 energiforskningsprojekter og to miljøteknologiprojekter får 30 mio. kr.
SPIR-bevilling 2013 inden for Fremtidens produktionssystemer: MADE
Publiceringsdato 16. december 2013 MADE - Platform for Future Production
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd, 2013
Publiceringsdato 16. december 2013 De danske forskningsmiljøer, der arbejder med sundhed, fødevarer og velfærd, får i dag tilført en meget stor forskningsbevilling på 147 mio.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Sapere Aude: DFF-Forskertalent 2013
Publiceringsdato 16. december 2013 Det Frie Forskningsråd uddeler 39 bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af knap 20 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier, 2013
Publiceringsdato 12. december 2013 Fem nye teknologiprojekter inden for områder med stort strategisk potentiale sættes nu i gang. Forskningsprojekterne er støttet af Det Strategiske Forskningsråds programkomite for strategiske vækstteknologier med ca. 80 millioner kr.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd - Bilateralt strategisk samarbejde med Korea, 2013
Publiceringsdato 12. december 2013 Ti millioner kr. til dansk-sydkoreansk forskning i brændselsceller og biomasse
Godkendte Innovationsnetværk 2014-2018
Publiceringsdato 06. december 2013 22 innovationsnetværk er godkendt for perioden 2014-2018. Rådet for Teknologi og Innovation har den 4. december 2013 tildelt bevillinger for samlet 288 mio. kr. til 22 innovationsnetværk.
ErhvervsPhD 4. runde 2013, offentlig ErhvervsPhD - godkendte projekter
Publiceringsdato 29. november 2013 Oversigt over godkendte og betinget godkendte ansøgninger om ErhvervsPhD i den offentlige sektor indleveret ved ansøgningsfrist den 1. oktober 2013
ErhvervsPhD 3. runde 2013 - godkendte projekter
Publiceringsdato 29. november 2013 Oversigt over godkendte og betinget godkendte ErhvervsPhD-ansøgninger indleveret ved ansøgningsfrist den 9. september 2013
Udvidet videnkupon 2013
Publiceringsdato 22. november 2013 - Liste over Udvidet Videnkupon bevillinger ultimo 2013
Videnkupon bevillinger 3. kvartal 2013
Publiceringsdato 08. november 2013 - Liste over Videnkupon bevillinger 3. kvartal 2013
Videnpilot bevillinger 3. kvartal 2013
Publiceringsdato 05. november 2013 - Liste over Videnpilot bevillinger 3. kvartal 2013
Videnkupon bevillinger 2. kvartal 2013
Publiceringsdato 01. november 2013 - Liste over Videnkupon bevillinger 2. kvartal 2013
Videnpilot bevillinger 2. kvartal 2013
Publiceringsdato 29. oktober 2013 - Liste over Videnpilot bevillinger 2. kvartal 2013
Det Frie Forskningsråd bevilger ph.d.-stipendier til udførelse uden for universiteterne
Publiceringsdato 16. oktober 2013 Det Frie Forskningsråd bevilger 10 ph.d.-stipendier til forskeruddannelse, der skal udføres på offentlige forskningsinstitutioner uden for universiteterne. Nedenfor listes de ansøgninger, som rådet på sit møde den 3.oktober 2013 besluttede at støtte med en bevilling.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers til DFF - Individuelt postdocstipendium, september 2013
Publiceringsdato 30. september 2013 Det Frie Forskningsråd │ Natur og Univers behandlede på sit møde d. 16. – 17. september 2013 123 ansøgninger om støtte til virkemidlet DFF - Individuelt Postdocstipendium. Det samlede ansøgte beløb var på ca. 240 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd til MOBILEX Mobilitetsstipendier 2013
Publiceringsdato 30. september 2013 Det Frie Forskningsråd uddeler med støtte fra Marie Curie-programmet under EU’s 7. rammeprogram ca. 50 mio. kr. til 24 yngre forskere.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion til Individuelle postdocstipendier, september 2013
Publiceringsdato 27. september 2013 Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion modtog i foråret 2013 ca. 170 ansøgninger om støtte til virkemidlet DFF-Individuelle postdocstipendier. Det samlede ansøgte beløb var på ca. 450 mio. kr.
Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom til Individuelle postdocstipendier, september 2013
Publiceringsdato 27. september 2013 Det Frie Forskningsråd │ Sundhed og Sygdom modtog i foråret 2013 156 ansøgninger om støtte til virkemidlet Individuelle Postdocstipendier. Det samlede ansøgte beløb var på ca. 371 mio. kr.