Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2013

Publikationer 2013

Viser 1-30 af 61 resultater
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2012
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2012
Publiceringsdato 18. december 2013 Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2012
Samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien
Samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien
Publiceringsdato 16. december 2013 Indfrielse af tre overordnede målsætninger i Danmarks innovationsstrategi vil på sigt betyde store samfundsøkonomiske gevinster. Det viser en ny rapport Samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien, udarbejdet af DAMVAD på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation.
Rapport om tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksomhed
Rapport om tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksomhed
Publiceringsdato 12. december 2013 Styrelsen for Videregående Uddannelser har i 2013 gennemført et tematisk tilsyn med den afgørelsesvirksomhed, der varetages af universiteternes studienævn. Studienævnene træffer afgørelse i et stort antal konkrete sager, hvor studerende søger om merit eller dispensation.
Registerforskning - nye muligheder og nye udfordringer
Registerforskning - nye muligheder og nye udfordringer
Publiceringsdato 05. december 2013 Udvalget vedrørende reorganisering og styrkelse af registerforskningen har udarbejdet et forslag til udviklingen registerforskningen i Danmark.
525 milliarder kroner til forskning og innovation
525 milliarder kroner til forskning og innovation
Publiceringsdato 04. december 2013 Folderen beskriver de forskellige muligheder i EU's forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020.
Erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation i Danmark 2013
Erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation i Danmark 2013
Publiceringsdato 14. november 2013 Dette års prognose for erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation (FUI) tegner et fortsat positivt billede i FoU-investeringerne. Det forventes FoU-investeringer stiger i 2012 og 2013.
Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2012
Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2012
Publiceringsdato 07. november 2013 I 2012 har rådet blandt andet indgået nye resultatkontrakter med de 9 GTS-institutter, igangsat et nyt stort SPIR-partnerskab og støttet en lang række store og mindre innovationsprojekter i danske virksomheder, det fremgår af Årsberetningen for Rådet for Teknologi og Innovation for 2012.
Tal om forskning 2012
Tal om forskning 2012
Publiceringsdato 06. november 2013 "Tal om forskning" er Styrelsen for Forskning og Innovations årlige bevillingsstatistik, og fortæller alt hvad du vil vide om forskningsbevillinger.
Analyse af tre danske innovationsordninger
Analyse af tre danske innovationsordninger
Publiceringsdato 01. november 2013 Kompendiet indeholder effektmålinger af Videnpilotordningen, ErhvervsPhD-ordningen og Innovationskonsortier til et unikt indblik i innovationspolitik.
EU-INFORMATION nr. 4 - oktober 2013
EU-INFORMATION nr. 4 - oktober 2013
Publiceringsdato 24. oktober 2013 Magasinet stiller skarpt på mulighederne for at søge midler til forskning og innovation fra det nye, europæiske forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020. Den 11. december 2013 lyder startskuddet for den første ansøgningsrunde i Horizon 2020.
An evaluation of the Danish Innovation Assistant Programme - En effektmåling af Videnpilotordningen
An evaluation of the Danish Innovation Assistant Programme - En effektmåling af Videnpilotordningen
Publiceringsdato 30. september 2013 En ny effektmåling, foretaget efter state-of-the-art forskningsmetoder, finder kortvarige beskæftigelseseffekter, men kan ikke påvise statistisk signifikant positiv udvikling for deltagende virksomheder
Afdækning af kompetencebehov til offshorebranchen
Afdækning af kompetencebehov til offshorebranchen
Publiceringsdato 27. september 2013 En arbejdsgruppe nedsat af regeringen i forlængelse af vækstplanen for Det Blå Danmark præsenterer 21 forslag til initiativer, der kan imødekomme offshorebranchens behov for kvalificerede medarbejdere.
INNO+ Det Innovative Danmark
INNO+ Det Innovative Danmark
Publiceringsdato 26. september 2013 INNO+-kataloget er et inspirations- og prioriteringsgrundlag, som identificerer indsatsområder for strategiske investeringer i innovation.
Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2013
Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2013
Publiceringsdato 25. september 2013 I 2012 skabte Innovationsnetværk Danmarks 22 landsdækkende netværk innovation i 870 virksomheder. Det er det hidtil bedste resultat i netværkenes historie.
InnovationSTORM 2013
InnovationSTORM 2013
Publiceringsdato 24. september 2013 Rådet for Teknologi og Innovation er stolte af at præsentere nogle af de mange virksomheder, der dagligt stormer Danmark med innovationer. Publikationen viser 25 af de mange innovative produkter, processer og services, som er udviklet i danske virksomheder.
De skjulte helte - Produktivitetssucceser i dansk industri
De skjulte helte - Produktivitetssucceser i dansk industri
Publiceringsdato 19. september 2013 Succesfulde danske industrivirksomheder har klaret sig godt gennem den økonomiske krise ved at vise en vilje til vækst, en stærk orientering imod omverdenen samt internationale værdikæder og et konstant fokus på værdiskabelse i samarbejde med deres kunder. Det viser analysen ”De skjulte helte”.
Samlet statusrapport 2013 - Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø
Samlet statusrapport 2013 - Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø
Publiceringsdato 02. september 2013 Oversigt over samtlige bevilgede projekter fra 2004-2012 og status for 93 igangværende projekter
Internationale studerendes karriereplaner
Internationale studerendes karriereplaner
Publiceringsdato 31. august 2013 Undersøgelse om internationale studerende i Danmarks karriereplaner, udarbejdet af Damvad.
Performanceregnskab for GTS-net 2013
Performanceregnskab for GTS-net 2013
Publiceringsdato 28. august 2013 Over 19.000 danske virksomheder har i 2010-2012 fået hjælp og rådgivning til at anvende ny forskning og teknologi til udvikling af produkter og services fra de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), der modtog en milliard kroner af regeringen til formålet.
EU INFORMATION nr. 3 - juli 2013
EU INFORMATION nr. 3 - juli 2013
Publiceringsdato 15. juli 2013 Horizon 2020 er i fokus i dette nummer af EU-INFORMATION. Du kan bl.a. læse om kick-off konferencen ”Nutidens udfordringer – fremtidens løsninger” og få information om de nye referencegrupper nedsat af Styrelsen for Forskning og Innovation. Du kan også læse mere om rådgivningsnetværket EU-DK Support
The Effect of the Industrial PhD Programme on Employment and Income
The Effect of the Industrial PhD Programme on Employment and Income
Publiceringsdato 10. juli 2013 Ny undersøgelse viser, at beskæftigelsen blandt færdige ErhvervsPhD’er er høj. Rapporten er på engelsk med et dansk resumé (summary)
Uddannelsesmødet 2013
Uddannelsesmødet 2013
Publiceringsdato 05. juli 2013 Konferencerapport fra det årlige Uddannelsesmøde 2013.
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013
Publiceringsdato 25. juni 2013 Performanceregnskabet for innovationsmiljøerne 2013 viser en styrket performance målt på antal exits og tilbagebetaling af statslige investeringer i 2012. Performanceregnskabet har hovedfokus på de seneste fem års resultater og indeholder samtidig en række cases fra innovationsmiljøprogrammet.
Beretning for 2012 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Beretning for 2012 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 25. juni 2013 Beretningen fortæller om, hvordan det går med at vurdere og anerkende udenlandske uddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark.
Energi13
Energi13
Publiceringsdato 20. juni 2013 Årsrapport for de danske energiforskningsprogrammer
Internationaliseringshandlingsplan: Øget indsigt gennem globalt udsyn
Internationaliseringshandlingsplan: Øget indsigt gennem globalt udsyn
Publiceringsdato 14. juni 2013 Regeringens første del af handlingsplan for internationalisering på uddannelsesområdet 'Øget indsigt gennem globalt udsyn - flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer'.
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2011/12
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2011/12
Publiceringsdato 16. maj 2013 Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
Evaluering af erhvervsakademistrukturen
Evaluering af erhvervsakademistrukturen
Publiceringsdato 09. maj 2013 En evaluering af erhvervsakademistrukturen.
Uddannelsessamarbejde med vækstlande
Uddannelsessamarbejde med vækstlande
Publiceringsdato 07. maj 2013 Rapporten sammenfatter de overordnede resultater fra en kortlægning udført i januar 2013 om de videregående uddannelsesinstitutioners uddannelsessamarbejde med ni vækstlande.
Evaluering af HF-Søfart
Evaluering af HF-Søfart
Publiceringsdato 03. maj 2013 En evaluering af ungdomsuddannelsen HF-Søfart.