Ambition 3: Myndigheder

Den offentlige sektors efterspørgsel efter dronebaserede løsninger kan blive en katalysator for den forsatte udvikling af det private danske droneerhverv. Derfor vil regeringen fremme den offentlige sektors anvendelse af droner.

Private leverandører kan udføre dronebaserede serviceopgaver for offentlige myndigheder, og teknologileverandører samt systemintegratorer kan bidrage til udviklingen af nye typer dronebaserede løsninger, der kan understøtte myndighedernes opgavevaretagelse.

Inden for nogle myndighedsområder, såsom beredskabet og politiet, er det dog ofte nødvendigt, at myndighederne selv varetager droneflyvningerne.

Foto: NaturErhvervstyrelsen
Foto fra en drone over Kolding Fjord. Foto: NaturErhvervstyrelsen

En del af potentialet for anvendelsen af droner i den offentlige sektor forventes indfriet i takt med det igangsatte arbejde hos de offentlige aktører, der allerede arbejder med droner eller søger at afklare anvendelsesmulighederne.

Der kan dog være behov for en understøttende videns- og informationsindsats. Indsatsen vil kunne støtte op om de enkelte myndigheders anvendelse af droner og samtidig inspirere flere offentlige aktører til at anvende droner i relevant omfang.

Regeringen ønsker at igangsætte følgende initiativer på området:

Initiativ 10: Oplysning om droneregler

Trafik- og Byggestyrelsen har i 2017 gennemført en målrettet oplysningsaktivitet om rammerne for brug af professionelle droner til relevante offentlige aktører.

Initiativ 11: Konferencer om potentialer for udlicitering af opgaver

Transport- og bygningsministeren koordinerer i samarbejde med uddannelses- og forskningsministeren en eller flere konferencer med offentlige og private aktører for at sætte fokus på potentialet for anvendelse af droner i den offentlige sektor, herunder særligt hvordan private aktører kan løse opgaver for det offentlige.

Initiativ 12: En drone-guide til den offentlige sektor

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjorde i 2017 en guide for anvendelsen af droneteknologi i den offentlige sektor.

Initiativ 13: Ny handlingsplan for droner i Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en ny handlingsplan for den fremtidige anvendelse af droner. Dette arbejde indebærer bl.a. udviklingen af yderligere anvendelsesmuligheder for droner, herunder taktiske fremgangsmåder samt anvendelse af forskellige dronetyper, sensorer og software, til beredskabshændelser, hvor Beredskabsstyrelsen er indsat eller assisterer andre statslige myndigheder, de kommunale redningsberedskaber eller andre rekvirenter.

Senest opdateret 11. juni 2019