Du er her: Forside Publikationer 2017

Publikationer 2017

Viser 1-30 af 66 resultater
Har du udenlandsk uddannelse? / Do you have foreign qualifications?
Publiceringsdato 22. december 2017 Sådan får du vurderet og anerkendt dine kvalifikationer i Danmark
Kvalitative studier - En håndbog for kvalitative studier i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Publiceringsdato 21. december 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en håndbog for ministeriets arbejde med kvalitative studier.
Kortlægning af internationale dronemiljøer
Publiceringsdato 20. december 2017 En kortlægning af dronemiljøerne i USA, Kina, Tyskland, Sydkorea, Indien, Brasilien og Israel til danske forskere og virksomheder inden for droneteknologi.
Midtvejsrapport: Dansk deltagelse i Horizon 2020 - status og mulige potentialer
Publiceringsdato 15. december 2017 Publikationen giver en status på den danske deltagelse i Horizon 2020 og identificere mulige potentialer med henblik på at sikre fortsat aktiv deltagelse i programmet.
Kortlægning og analyse af dansk deltagelse i offentlig-offentlige partnerskaber
Publiceringsdato 15. december 2017 Rapporten er udarbejdet af Oxford Research på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den kortlægger og analyserer den danske deltagelse i EU’s offentlige-offentlige partnerskaber: ERA-NET, Artikel 185-initiativer og Joint Programming Initiatives (JPI’er).
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2017
Publiceringsdato 15. december 2017 ”Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige publikation. Publikationen følger udviklingen i danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2008 til 2015.
NY DANSK RUMTEKNOLOGI – støttemuligheder, projekter og partnere i 2013-2017
Publiceringsdato 13. december 2017 61 gode grunde til at søge tilskud til udvikling af ny dansk rumteknologi. Historien om hvordan virksomheder i forskellige brancher udvikler ny teknologi til rummet og i stigende grad anvender sattelitdata at udvilke nye tjenesteydelser.
Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks talentbarometer 2017
Publiceringsdato 11. december 2017 Universiteterne ansætter flere kvindelige forskere end tidligere, men mændene er stadig i overtal på forskergangene. Det viser Danmarks nye talentbarometer.
Opfølgning på den danske rumstrategi
Publiceringsdato 10. december 2017 En årsrapport om rummets betydning for Danmark med status for implementeringen af rumstrategiens initiativer samtidig et omfattende indblik i danske myndigheders planer for at bruge rumteknologi i den offentlige sektor.
Danmark – klar til fremtiden
Publiceringsdato 05. december 2017 Med strategien ’Danmark – klar til fremtiden’ fremlægger regeringen sine mål og pejlemærker for fremtidens forskning og innovation. Målene understøttes af 28 initiativer.
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2017
Publiceringsdato 30. november 2017 Dette års redegørelse gør status på forsknings- og innovationsområdet i Danmark.
Viden til vækst 2016 - Offentlig-privat samspil om forskning
Publiceringsdato 29. november 2017 Viden til vækst belyser de offentlige forskningsinstitutioners forskningssamspil med det private erhvervsliv.
Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet
Publiceringsdato 28. november 2017 Regeringen ønsker at løfte sprogområdet på tværs af hele uddannelsessystemet. Med sprogstrategien igangsættes syv nye initiativer, som skal bidrage til, at flere elever og studerende opnår solide sprogkompetencer til gavn for både den enkelte, arbejdsmarkedet og samfundet generelt.
Tal om forskning og innovation 2016
Publiceringsdato 23. november 2017 "Tal om forskning og innovation" er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.
Evaluering af det europæiske klyngecertificeringssystem (ECEI)
Publiceringsdato 21. november 2017 Konsulenthuset Pluss har analyseret de danske klynger og netværks erfaringer med og udbytte af labelsystemet ECEI (guld-, sølv-, og bronzelabels)
30 år med europæisk uddannelsessamarbejde
Publiceringsdato 20. november 2017 Publikationen præsenterer gode eksempler på europæisk uddannelsesarbejde i de danske institutioner og organisationer og giver samtidig et tilbageblik på 30 år med EU's uddannelsesprogram Erasmus+.
FORSK2025 - Sammenfatning
Publiceringsdato 03. november 2017 Denne publikation giver et sammenfattet overblik over forskningstemaerne i FORSK2025-kataloget, der udkom i juni 2017.
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2017
Publiceringsdato 31. oktober 2017 Performanceregnskabet stiller skarpt på innovationsmiljøernes resultater i 2016. Performanceregnskabet for innovationsmiljøerne er en årlig publikation, der udgives af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab for 2017
Publiceringsdato 26. oktober 2017 2016 viste betydelig vækst i innovationsnetværkenes aktiviteter, antallet af deltagere og virksomhedernes udbytte. Netværkene bygger bro mellem videninstitutioner og erhvervsliv gennem formidling, matchmaking, samarbejdsprojekter og internationalisering.
EU-Information, nr. 1 - oktober 2017
Publiceringsdato 23. oktober 2017 Magasinet sætter spot på morgendagens forskere. Hvilke facetter har en forsker anno 2020? Og hvilken rolle spiller EU's program for forskeruddannelse og -mobilitet i at skabe en ny og kompetent generation af forskere i Danmark og Europa. Få interessante bud på dette fra fremsynede ledere.
Skal jeres innovationsprojekt nå nye højder?
Publiceringsdato 13. oktober 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har sammen med Innovationsfonden udgivet en informationsfolder, der oplyser om støttemuligheder for danske SMV’er og vidensmiljøer, der ønsker hjælp til finansiering af innovationsprojekter.
Innovation, refleksion og sammenhængskraft – seks humanistiske forskningscases med impact
Publiceringsdato 29. september 2017 Danmarks Frie Forskningsfond sætter fokus på humaniora som kilde til innovation, sammenhængskraft og refleksion i en ny publikation, der skal vise bredden og vigtigheden af humanistisk forskning i dagens samfund.
Midterm Evaluation of Erasmus+ - National report Denmark
Publiceringsdato 28. september 2017 Ny evaluering viser, at EU's uddannelsesprogram Erasmus+ giver tusinder af unge internationalt udsyn og styrker de unges kompetencer, både fagligt, sprogligt og socialt.
Teknologi til danske virksomheder - Performanceregnskab for GTS-net 2017
Publiceringsdato 20. september 2017 Performanceregnskabet for GTS-net 2017 er netop udkommet. I regnskabet er der en status på udviklingen i centrale nøgletal og aktiviteter, og du kan læse en række eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med virksomheder om innovation
Projektorienterede forløb – Brobygning mellem universitet og virksomhed
Publiceringsdato 18. september 2017 Danske Universiteter har i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Dansk Industri og Dansk Erhverv udarbejdet en vejledningspjece om projektorienterede forløb. Pjecen tydeliggør juridiske og økonomiske rammer for studerende og værtsorganisationer og giver eksempler på best practice.
On the effects of research and development: Executive summary
Publiceringsdato 17. august 2017 DEA og to forskere fra Zürich Universitet har udarbejdet et litteraturstudie vedr. effekterne af offentlig forskning. Litteraturstudiet er udarbejdet på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet og regeringens tværministerielle udvalg vedr. effekterne af forskning.
On the effects of research and development: A literature review
Publiceringsdato 17. august 2017 DEA og to forskere fra Zürich Universitet har udarbejdet et litteraturstudie vedr. effekterne af offentlig forskning. Litteraturstudiet er udarbejdet på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet og regeringens tværministerielle udvalg vedr. effekterne af forskning.
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats
Publiceringsdato 17. august 2017 Uafhængig rådgivningsgruppe har undersøgt den igangværende danske indsats for forskningssamarbejdet European Spallation Source (ESS).
Universiteternes opfølgning på evalueringen ”Vidensamarbejde under lup”
Publiceringsdato 10. juli 2017 IRIS Group har set på, hvordan universiteterne siden 2014 har fulgt op på anbefalingerne fra evalueringen ”Vidensamarbejde underlup”
FORSK2025 – fremtidens løfterige forskningsområder
Publiceringsdato 30. juni 2017 FORSK2025 udpeger fremtidens løfterige forskningsområder som de ses fra erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter.