Gå til indhold

Evaluering af pædagoguddannelsen

Forsideillustrations tekst mangler
Hovedrapport om evalueringen af pædagoguddannelsen med fokus på temaerne læringskultur, videngrundlag, praktik og nyuddannedes kompetencer på det pædagogiske arbejdsmarked.
: 23. november 2021
: 978-87-94128-13-1
: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
: 2021
: 101

Hovedrapporten indeholder resultaterne fra evalueringen af pædagoguddannelsen. Resultaterne bygger på en række kvalitative og kvantitative analyser, herunder analyser af registerdata, spørgeskemaer blandt studerende, dimittender, praktikvejledere, samt personaleledere for nyuddannede pædagoger. Resultaterne er også baseret på ekspertvurderinger af litteratur, kompetencemål og professionsbachelorprojekter. Dertil bygger analyserne på interviews med undervisere, studerende, institutionsledere, praktikvejledere og strategiske ledere, samt institutionsredegørelser fra professionshøjskolerne.

Desuden er der afholdt i alt ni møder med dialog- og referencegruppen i løbet af 2020 og første halvdel af 2021

 

 

Kontakt

Silas Christensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 32
Email: sil@ufm.dk
Patrizia Marchegiani
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 89 14
Email: pama@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. maj 2022