Eurostudent

Undersøgelsen Eurostudent er en del af et fælleseuropæisk projekt, som via selvstændige nationale spørgeskemaundersøgelser baseret på en fælleseuropæisk skabelon, gør det muligt at sammenligne de studerendes sociale og økonomiske forhold på tværs af landene i Europa.

Om Eurostudent-undersøgelsen

Datagrundlaget for Eurostudent er en spørgeskemaundersøgelse, og i Danmark er undersøgelsen gennemført af Styrelsen for Videregående Uddannelse i samarbejde med Epinion, der har indsamlet data. I den seneste udgave af Eurostudent er målgruppen studerende på alle videregående uddannelser. Data er indsamlet i foråret 2013. Undersøgelsen sammenligner blandt andet temaer som studerendes tidsforbrug på deres uddannelse, deres sociale baggrund, udgifter, indtægter og vurdering af deres studier.

Offentliggørelse af resultaterne

Resultatet af den netop undersøgelsens femte runde blev offentliggjort på en international konference i Wien den 25.-27. februar 2015.

Den store europæiske rapport samt udvalgte danske resultater kan downloades her.

Senest opdateret 26. februar 2015