Gå til indhold

Jeg skal til udlandet med min danske uddannelse

Læs om at få danske uddannelser anerkendt i udlandet og andre ting, du bør undersøge inden dit udlandsophold.

Uddannelse i udlandet

Hvis du gerne vil tage en uddannelse i udlandet, er det normalt den udenlandske uddannelsesinstitution, du vil optages på, der foretager en vurdering af din hidtidige danske uddannelse ud fra din dokumentation (se afsnittet nederst om at dokumentere dansk uddannelse).

Til et andet land i Norden

Inden for Norden kan du som nordisk statsborger frit søge optagelse på en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller videregående uddannelse – se:

Du kan eventuelt bede om nærmere oplysninger hos landets informationskontor for vurdering og anerkendelse (se afsnittet om det nedenfor).

Hvis du vil tage en studieperiode som led i din danske uddannelse

Du bør spørge dit uddannelsessted om betingelserne, herunder hvilken merit studieopholdet vil give.

Hvis du vil tage en hel uddannelse i udlandet

Du bør undersøge, hvilke muligheder den udenlandske uddannelse vil give dig i Danmark.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer ikke udenlandske uddannelser på forhånd, men du kan få nogle fingerpeg her på hjemmesiden:

Desuden kan du her i Danmark spørge:

  • et uddannelsessted – hvis du ønsker at fortsætte med en dansk uddannelse
  • en fagforening eller en brancheforening – for at høre om beskæftigelsesmuligheder
  • den kompetente myndighed for det erhverv, du stiler mod – hvis det er lovreguleret i Danmark.

Mere om uddannelse i udlandet

Arbejde i udlandet

Hvis du vil søge arbejde i et andet land, bør du først undersøge, om dit erhverv er lovreguleret i landet.

Ikke-lovregulerede erhverv

I nogle lande kan du få en vejledende vurdering hos landets informationskontor for vurdering og anerkendelse (se afsnittet nedenfor).

Der findes forskellige redskaber til at dokumentere din danske uddannelse (se afsnittet om dokumentation nederst).

Lovregulerede erhverv

Hvis erhvervet er lovreguleret, skal du have en formel anerkendelse af dine eksamensbeviser fra den ansvarlige myndighed.

Som EU-statsborger har du bestemte rettigheder i forbindelse med de lovregulerede erhverv. Se:

Hvis du er autoriseret i Danmark inden for et sundhedserhverv eller lærer, skal du være opmærksom på de nordiske aftaler, som er indgået for at sikre automatisk anerkendelse på tværs af de nordiske grænser. Se:

Mere om arbejde i udlandet

»Grib verden« tilbyder ideer og praktiske informationer til dig, der gerne vil til udlandet:

Informationskontorer for vurdering og anerkendelse

Det er de relevante udenlandske myndigheder, der kan fortælle dig, hvilken anerkendelse din danske uddannelse giver dig ret til i det pågældende land.

Sådan får du vejledning om vurderingsprocedurer

Gennem ENIC/NARIC-netværket finder du de enkelte landes informationskontorer om anerkendelse, især for videregående uddannelse. Det dækker de europæiske lande, USA, Canada, Australien m.fl.

NRP-netværket omfatter nationale informationskontorer om erhvervsuddannelse, herunder anerkendelse. Det dækker en række europæiske lande:

For øvrige lande kan du henvende dig til landets repræsentation her i Danmark eller til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Find kontaktoplysninger til de udenlandske repræsentationer her:

Dokumentation for din danske uddannelse

Hvis du har brug for informationer på engelsk om en dansk uddannelse eller det danske uddannelsessystem, er der forskellige muligheder:

Legalisering

Hvis der kræves legalisering af dine eksamensbeviser, kan du få den hos Udenrigsministeriet:

Senest opdateret 01. oktober 2020