Du er her: Forside Uddannelse Indsatsområder Erhvervskandidatuddannelser på deltid

Erhvervskandidatuddannelser på deltid

Flere studerende skal kunne have tilknytning til arbejdsmarkedet under uddannelsen. Folketingets partier har derfor vedtaget, at der fremover kan oprettes kandidatuddannelser på deltid.
Kontakt
Faglig koordinator
Telefon: +45 72 31 81 26
E-mail: adl@ufm.dk

Erhvervskandidat - Foto: Nana ReimersEt enigt Folketing vedtog den 30. november 2017 et lovforslag om en ny mulighed for erhvervskandidatuddannelser på deltid for studerende i sideløbende beskæftigelse.

Baggrunden for initiativet er et ønske om at give bachelorer en ny valgmulighed og skabe en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.

Med initiativet får universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område som en forsøgsordning mulighed for at kunne ansøge om godkendelse til at udbyde op til 20 eksisterende kandidatuddannelser som fireårige kandidatuddannelser på særlige vilkår for personer i sideløbende beskæftigelse.

Erhvervskandidatuddannelserne forudsætter, at den studerende under uddannelsesforløbet samtidig er i relevant beskæftigelse enten hos en privat eller offentlig arbejdsgiver eller som iværksætter med selvstændig virksomhed.

Erhvervskandidatuddannelserne vil være med fuldt statstilskud, uden deltagerbetaling og uden mulighed for Statens Uddannelsesstøtte.

Omfattede uddannelser:

  • Det er i første omgang universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, der skal beslutte, hvilke uddannelser de ønsker at udbyde som erhvervskandidatuddannelser. Spørgsmål om mulige erhvervskandidatuddannelser skal rettes til de relevante uddannelsesinstitutioner.
  • Ønsker til udbud af erhvervskandidatuddannelser skal godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.
  • Temasiden opdateres med godkendte uddannelser primo 2018.

Tidsplan

  • 15. december 2017: Erhvervskandidatbekendtgørelsen udstedes

  • 1. januar 2018: Lov og bekendtgørelse ikrafttræder. 

  • Fra 1. januar 2018: Uddannelsesinstitutionerne kan fremsende ansøgninger om udbud af erhvervskandidatuddannelser.

  • Primo 2018: Første runde godkendelse af erhvervskandidatuddannelser. 

  • Vinter/forår 2018: Studerende kan søge om optagelse på godkendte erhvervskandidatuddannelser efter uddannelsesinstitutionernes egne frister. 

  • Sommer 2018: Studiestart.

  • September 2018: Uddannelsesinstitutionerne kan igen fremsende ansøgninger om udbud af erhvervskandidatuddannelser.

Senest opdateret 30. november 2017