Gå til indhold

Øget indsigt gennem globalt udsyn

Flere studerende på studieophold i udlandet, styrkelse af de internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer

I juni 2013 lancerede den tidligere regering første del af handlingsplanen under overskriften 'Øget indsigt gennem globalt udsyn - Flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer'.

Denne første del af internationslieringshandlingsplanen omhandler primært arbejdet med at styrke internationale kompetencer blandt danske studerende, de internationale læringsmiljøer, som danske institutioner medvirker i, og de studerendes fremmedsprogskompetencer.

Planen indeholder 31 konkrete initiativer, der skal medvirke til at indfri følgende tre målsætninger:

  • Flere studerende på de videregående uddannelser skal have et studie- eller praktikophold i udlandet
  • Danske videregående uddannelsesinstitutioner skal have stærkere internationale læringsmiljøer
  • De studerende skal have styrkede fremmedsprogskompetencer.

Øget internationalisering på uddannelsesområdet er afgørende for de studerendes muligheder for at udleve deres fulde potentiale og for Danmarks mulighed for at drage fuld nytte af globaliseringens muligheder for at skabe job og vækst.

Internationalt udsyn er centralt for hver enkelt studerendes dannelse og evne til at vælge sin egen vej gennem livet, men også i stigende grad et krav for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Derfor er det afgørende, at langt flere af de danske studerende tager på studieophold eller kommer i kontakt med et internationalt læringsmiljø på den danske institution. Med handlingsplanen vil den tidligere regering sikre, at danske dimittender kommer ud med indsigt og kompetencer, der kan hjælpe både dem og Danmark i en globaliseret verden.

Handlingsplanen er fulgt op af en anden del, som fokuserer på, hvordan Danmark også i fremtiden kan tiltrække og fastholde de dygtigste internationale studerende.

Kort om 1. del af handlingsplanen

Handlingsplanen bygger på en vision om styrket internationalisering af de danske videregående uddannelser. For at realisere denne vision er der udarbejdet et oplæg til en handlingsplan, der struktureres om følgende målsætninger:

Denne del af handlingsplanen indeholder en række initiativer, der skal medvirke til at indfri disse tre overordnede målsætninger.

Der lægges op til nye tiltag iværksat af Uddannelsesministeriet, men også til, at institutioner, studerende og undervisere spiller en aktiv rolle for at indfri handlingsplanens mål.


Konference

Regeringens handlingsplan for en styrket internationalisering af de videregående uddannelser i Danmark vil blive diskuteret på konferencen 'Øget indsigt gennem globalt udsyn' den 31. oktober, hvor uddannelsesminister Morten Østergaard indleder.

 

Dialog

Regeringen ønsker en dialog omkring indholdet af første del af handlingsplanen med uddannelsesinstitutioner, studerende og øvrige aktører. Alle interessenter har haft mulighed for at komme til orde og fremkomme med deres forslag til og synspunkter på, hvordan der skabes de rette rammer for at indfri regeringens målsætninger på området.

Fristen for indsendelse af høringssvar var den 15. september 2013

Bidrag kan læses her 

Mælkebøtte med fnuggede frø, der blæser i vinden

Hjemmesider med relateret information
Senest opdateret 25. marts 2019