Velkommen til Erasmus+

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram. Programmet uddeler 30 millioner euro i 2018 til projekter mellem institutioner og organisationer i Danmark og de europæiske lande.
Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse
Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
Videregående uddannelse
Ungdoms-organisationer og institutioner
Almen voksenuddannelse & folkeoplysning
Mere viden!

Aktuelt

Erasmus+

Europæisk uddannelsesarbejde

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram. Programmet giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, erhvervsrettede grund - og efteruddannelser såvel som i videregående uddannelser.

Derudover giver Erasmus+ tilskud til projekter inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsområdet og idræt.

Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

I programmet indgår de 28 EU-medlemslande, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Tyrkiet og Makedonien. I 2018 er der afsat mere end 30 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter.

Senest opdateret 12. februar 2019