Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer, august 2020

Vi inviterer til informationsmøder om Erasmus-akkreditering, EPALE-konference om bæredygtighed og online-seminar med fokus på sprog. Du kan også holde dig opdateret om nye tilskudsmuligheder og læse seneste nyt om ’Europæiske Universiteter’ og Erasmus Mundus.


European Universities

Fire danske universiteter bliver en del af ’Europæiske Universiteter’

Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School er nu føjet til rækken af danske videregående uddannelsesinstitutioner, der indgår som partnere i en række nye Europæiske Universiteter. Et initiativ der skal styrke fælles forskning på tværs af landegrænser og samarbejde om uddannelsesprogrammer i Europa.

Erasmus Mundus

Danske videregående uddannelsesinstitutioner står stærkt i Erasmus Mundus-programmet

Igen i 2020 er det lykkedes en række danske videregående uddannelsesinstitutioner at få del i at videreføre eller opstarte et Erasmus Mundus-studieprogram. 5 ud af de i alt 40 bevilgede projekter i 2020 har en dansk partner eller associeret partner.

Akkreditering på ungdomsområdet

Ny mulighed for at søge om Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet

Europa-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af ansøgninger om Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet. Ansøgninger kan indsendes løbende og frem til 31. december 2021. Med en Erasmus-akkreditering kan I nemmere ansøge om midler til nye mobilitetsaktiviteter hvert år.

Informationsmøder om akkreditering

Informationsmøder om Erasmus-akkreditering

I anledning af de nye muligheder for Erasmus-akkreditering afholder Styrelsen for Forskning og Uddannelse informationsmøder inden for de relevante uddannelsessektorer og på ungdomsområdet. Akkrediterede Erasmus-organisationer vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter under det fremtidige Erasmus-program (2021-2027). Læs mere og tilmeld dig via nedenstående links:

Call med fokus på digitalisering

Tilskud til strategiske partnerskaber med fokus på digitalisering

I lyset af COVID-19-pandemien har Europa-Kommissionen valgt at afsætte ekstra midler til at styrke digitalisering i uddannelsessektoren. Puljen er åben for ansøgere, der beskæftiger sig med skoleområdet og erhvervsuddannelser samt videregående uddannelser. Ansøgningsfristen er den 29. oktober kl. 12.00.

Call om kreativitet og innovation

Tilskud til strategiske partnerskaber med fokus på kreativitet og innovation

I lyset af COVID-19-pandemien har Europa-Kommissionen valgt at afsætte ekstra midler til at styrke innovation og kreativitet i uddannelsessektoren. Puljen er åben for ansøgere, der beskæftiger sig med ungdomsområdet, skoleområdet og voksenuddannelse. Ansøgningsfristen er den 29. oktober kl. 12.00

Restmidler på ungdomsområdet

Husk næste ansøgningsfrist på ungdomsområdet

Ved ansøgningsfristen 1. oktober 2020 er der inden for Erasmus+ Ungdom resterende midler at søge til to projekttyper: Ungdomsudveksling med programlande samt strategiske partnerskaber, der fremmer innovation og udveksling af god praksis.

EPALE konference 2020

Konference: Bæredygtighed i voksenlæringssektoren

Få inspiration til arbejdet med bæredygtighed i den danske voksenlæringssektor, når Styrelsen for Forskning og Uddannelse og EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) afholder konference den 27. oktober 2020 fra kl. 9.00-16.00.

Projektbaseret læring

Kursus i projektbaseret læring

Vil du gerne udvikle dine færdigheder inden for projektbaseret læring, som ansporer elever til samarbejde og kritisk tænkning? Så deltag i et gratis onlinekursus, som er udbudt via School Education Gateway og starter 28. september 2020.

Kontaktseminar om sprog i kontekst

Online-seminar: Sprog i kontekst

Tilegnelse af fremmedsprog og ordforråd i den rette kontekst er et vigtigt, men ofte overset aspekt af sproglæring. Det irske Erasmus+-kontor inviterer til et online-seminar den 9.-11. november 2020. Fokus vil være rettet mod metoder, der involverer elevudveksling, rejser og interaktion i sprogundervisningen.

Corona

Nye undersøgelser om påvirkning af COVID-19-krisen

Europa-Kommissionen har offentliggjort resultaterne af to undersøgelser af COVID-19-krisens indvirkning på henholdsvis de nye ’Europæiske Universiteter’ samt på mobilitetsaktiviteter i Erasmus + og Det Europæiske Solidaritetskorps. Læs mere via Europa-Kommissionens hjemmeside:

Digtial Education Plan

Ny handlingsplan for digital uddannelse

En ny europæisk handlingsplan for digital uddannelse vil inddrage erfaringer med uddannelse under COVID-19-krisen. Europa-Kommissionen har derfor lanceret en offentlig høring, hvor du kan bidrage ved at udfylde online spørgeskemaet via linket nedenfor.


Udsyn udsendes næste gang i slutningen af september 2020

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk.

Fotos: 1+3+7+12: EU-Kommissionen, 2: DMJX , 4: Pexels, 5: Piqsels, 6+10: Pixabay, 8: EPALE, 9: School Education Gateway, 11: Study in Denmark.

Senest opdateret 29. september 2020