Analyser i regi af VEU-udviklingsprogrammet

Nye analyser om det videregående VEU-område peger på barriererne i rammerne for VEU, og om tilbuddene matcher arbejdsmarkedets behov for kompetencer.
Kontakt
Anders Stein Knudsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 77
Email: akn@ufm.dk
Jørgen Prosper Sørensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 90 01
Email: jso@ufm.dk

Som led i implementering af Trepart III om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) har Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) og VEU-arbejdsgruppen fået udarbejdet analyser om videregående VEU.

Analyserne har til formål at give viden til VEU-arbejdsgruppen, udbyderne, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Jf. trepartsaftalen skal arbejdsgruppen rådgive om den teknologiske og digitale udviklings påvirkning af uddannelserne og kompetencebehov gennem VEU og skabe rum for dialog mellem udbydere og arbejdsmarked om udvikling af uddannelsestilbud på videregående niveau. Til det er der aftsat midler til årligt analysearbejde.

SFU og VEU-arbejdsgruppen har fået udarbejdet:

Derudover bliver der i løbet af efteråret 2019 gennemført:

  • Analyse af sammenhængen mellem eksisterende VVEU-udddanelser og arbejdsmarkedets kompetenceefterspørgsel
  • Analyse af barrierer for deltagelse i videregående VEU

 

 

Senest opdateret 05. november 2019