Analyser i regi af VEU-udviklingsprogrammet

Nye analyser om det videregående VEU-område peger på barriererne i rammerne for VEU, og om tilbuddene matcher arbejdsmarkedets behov for kompetencer.
Kontakt
Anders Stein Knudsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 77
Email: akn@ufm.dk
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Som led i implementering af Trepart III om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) har Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) og VEU-arbejdsgruppen fået udarbejdet analyser om videregående VEU.

Analyserne har til formål at give viden til VEU-arbejdsgruppen, udbyderne, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Jf. trepartsaftalen skal arbejdsgruppen rådgive om den teknologiske og digitale udviklings påvirkning af uddannelserne og kompetencebehov gennem VEU og skabe rum for dialog mellem udbydere og arbejdsmarked om udvikling af uddannelsestilbud på videregående niveau. Til det er der aftsat midler til årligt analysearbejde.

SFU og VEU-arbejdsgruppen har fået udarbejdet:

Se også:

Senest opdateret 21. juli 2020