Gå til indhold

Aktivitetstilskud

Tilskud på baggrund af uddannelsesaktivitet på institutionerne udgør en mindre andel af de samlede uddannelsestilskud end tidligere.
Kontakt
Rune Skov Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 66
Email: rsh@ufm.dk
Raeed Ali
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 12
Email: rea@ufm.dk

Takster for universiteterne

Med bevillingsreformen, der trådte i kraft i 2019, foretages der ikke ændringer i takststrukturen for universitetsuddannelserne i forhold til det tidligere tilskudssystem. Taksterne reduceres med cirka 25 procent.

Takster for erhvervsakademier, professionshøjskoler og martime uddannelsesinstitutioner

På de erhvervs- og professionsrettede uddannelser (maritime uddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser) er antallet af takster reduceret til i alt 10.

Taksterne er i gennemsnit reduceret med cirka 25 procent sammenlignet med taksterne i det tidligere bevillingssystem. Uddannelserne i takstgruppe 2-10 er grupperet ud fra den eksisterende takststruktur. Taksten for takstgruppe 1 er fastsat, så tilskuddet til de uddannelser, der i dag har de laveste takster, løftes.

De videregående maritime uddannelser er løftet fra den nye takstgruppe 7 til takstgruppe 8 for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, da uddannelserne før reformen havde et andet tælleprincip. Omplaceringen fra takstgruppe 7 til 8 finansieres med nye midler afsat til det nye bevillingssystem. 

Der anvendes fortsat praktiktakster, der ligeledes er reduceret med cirka 26 procent i forhold til tidligere.

Senest opdateret 06. august 2020