Gå til indhold

Erhvervskandidatuddannelser

Studerende har siden 2018 haft mulighed for at kombinere erhvervskandidatuddannelserne med et job på mindst 25 timer om ugen. De første erhvervskandidatuddannelser havde studiestart september 2018. Læs om ordningen og se, hvilke erhvervskandidatuddannelser der findes.
Kontakt
Iben Vilster Rehling
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 24
Email: ivr@ufm.dk
Mia Wallin
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 27
Email: miw@ufm.dk

Erhvervskandidat - Foto: Nana Reimers

Informationsmateriale til virksomheder og studerende

I informationsmaterialet om erhvervskandidatordningen findes relevant information om erhvervskandidatuddannelserne samt vigtig viden for virksomheder, der er interesserede i at have en erhvervskandidat-studerende ansat, og personer, der er interesserede i at læse på en erhvervskandidatuddannelse.

Søg optagelse på en erhvervskandidat

En erhvervskandidatuddannelse er en 2-årig kandidatuddannelse (120 ECTS), der er tilrettelagt som et fireårigt deltidsforløb, hvor du arbejder i en offentlig eller privat virksomhed ved siden af studierne.

For at påbegynde en erhvervskandidat, skal du:

  • leve op til de faglige adgangskrav. Det er de samme krav, som gælder for den toårige kandidatuddannelse på uddannelsesinstitutionen, og
  • være i job i en virksomhed på baggrund af din bacheloruddannelse mindst 25 timer om ugen eller være iværksætter.

For at søge om optagelse på en erhvervskandidat, skal du kontakte den uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelsen. Uddannelsesinstitutionerne kan oplyse om ansøgningsprocedurer og tidsfrister for ansøgning.

Baggrund om erhvervskandidatordningen

Et enigt Folketing vedtog den 30. november 2017 at gøre det muligt for studerende at tage erhvervskandidatuddannelser på deltid, mens de har sideløbende beskæftigelse.

Baggrunden for initiativet er et ønske om at give bachelorer en ny valgmulighed og skabe en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.

Efter ansøgningsrunden i januar 2020 er godkendt samlet 50 erhvervskandidatuddannelser inden for forsøgsordningen. Det betyder, at ordningens loft på 50 uddannelser er nået, og at der ikke er flere pladser til nye uddannelser. Der kan dog fortsat søges om godkendelse af nye udbud af allerede godkendte uddannelser. Som eksempel kan nævnes, at cand.jur. og cand.merc.aud. kun tæller som hver én uddannelse i forsøgsordningen, selvom de udbydes som erhvervskandidatuddannelser på flere universiteter. Ønsker et universitet at udbyde en erhvervskandidatuddannelse, som allerede er godkendt inden for forsøgsordningen på et andet universitet, kan der derfor søges om dette. Spørgsmål og eventuelle ansøgninger behandles løbende og bedes sendes til .

Senest opdateret 06. december 2021