Læreruddannelsen

På læreruddannelsen tilegner den studerende sig den viden og de færdigheder, der er forudsætningen for at kunne virke som faglig, pædagogisk og didaktisk kompetent lærer i den danske folkeskole.
Kontakt
Silas Christensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 32
Email: sil@ufm.dk
Tue Vinther-Jørgensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk

Uddannelsen er en 4-årig professionsbacheloruddannelse, der kobler faglig og fagdidaktisk viden om undervisningsfag med praktik og pædagogisk faglighed. Uddannelsen befinder sig i et vidensfelt, der veksler mellem professionsbasering og udviklings- og forskningsbaseret viden.

Der gælder særlige optagelseskrav for adgang til læreruddannelsen. Optagelse igennem kvote 1 kræver et adgangsgivende gennemsnit på mindst 7,0. Ansøgere med et adgangsgivende gennemsnit på under 7,0 skal søge optagelse igennem kvote 2 og gennemføre den efterfølgende optagelsessamtale for at kunne blive optaget på eventuelt ledige studiepladser.

Uddannelsen giver adgang til at undervise i den danske folkeskole. Den typiske arbejdsplads for uddannede lærere er folkeskolen, private grundskoler og efterskoler.

Senest opdateret 01. august 2019