Gå til indhold

Strategiske rammekontrakter

En strategisk rammekontrakt er en institutionsspecifik fireårig kontrakt, der indgås mellem ministeren og bestyrelsesformanden på vegne af bestyrelsen for den enkelte institution.
Kontakt
Trine Marie Melchior Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 83
Email: tmmm@ufm.dk
Zacharias Balslev-Clausen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 82
Email: zbc@ufm.dk

Formålet med rammekontrakten er at sætte væsentlige strategiske mål for institutionens kerneopgaver. Kontrakten skal medvirke til at sætte retning for udviklingen af og prioriteringen på den enkelte institution og derigennem synliggøre, hvordan institutionen bidrager til at opfylde vigtige samfundsmæssige mål.

Kontrakten skal medvirke til:

  • At sætte fokus på fremdrift og resultater
  • At styrke den strategiske dialog mellem minister og bestyrelse
  • At understøtte tværgående samarbejde og koordinering mellem institutionerne om fælles udfordringer


Institutionen og ministeriet fastsætter i dialog de strategiske mål for kerneopgaverne med afsæt i den enkelte institutions strategi, udfordringer og styrkepositioner.

Rammekontrakten skal både være et centralt styringsredskab for den enkelte instituions ledelse og danne grundlag for en styrket strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og institutionens bestyrelse.

Principper for strategiske rammekontrakter

  • Institutionsspecifikke
  • Sætter strategiske mål for institutionens kerneopgaver
  • Udarbejdet i dialog mellem institutionen og ministerium
  • Fireårige

 
Målopgørelse af strategiske rammekontrakter

Kontrakterne indeholder indikatorer for målopfyldelse af de strategiske mål. Fokus er på ambitionen og retning frem for specifikke måltal.

Som led i bevillingssystemet for de videregående uddannelsesinstitutioner genfastsættes 5 procent af grundtilskuddet på baggrund af de strategiske rammekontrakter. Videreførelsen af de 5 procent af grundtilskuddet vil være afhængigt af en overordnet vurdering af den samlede målopfyldelse af kontrakterne.

Hensigten er at understøtte institutionernes opmærksomhed på arbejdet med at indfri de strategiske mål i rammekontrakterne.

De strategiske rammekontrakter for kontraktperioden 2018-2021

Senest opdateret 28. januar 2020