Gå til indhold

Pressemeddelelser 2011

Her kan du læse alle pressemeddelelser fra 3. oktober 2011 og frem fra Uddannelsesministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Viser 1-14 af 14 resultater
Første bevillinger til forskning i folkeskolen uddelt

De seks første bevillinger til ph.d.-projekter i uddannelsesforskning er netop uddelt. Der er i 2012 afsat yderligere 28 millioner kroner til nye forskningsprojekter med fokus på den danske folkeskole.

Internationale studerende savner danske venner

Når internationale studerende skal falde til i Danmark, er det ofte svært at finde danske venner. Uddannelsesministeren opfordrer derfor de danske studerende til at blive bedre til at inddrage deres udenlandske medstuderende.

Flere forventes at gennemføre en uddannelse

Nye tal fra profilmodellen viser, at flere forventes at få en uddannelse. Regeringen har sat nye ambitiøse mål for, at flere skal gennemføre en videregående uddannelse.

190 mio. kr. til forskning og innovation i velfærdsteknologi

Det Strategiske Forskningråd og Rådet for Teknologi og Innovation har tildelt den hidtil største bevilling på 70 mio. kr. til et SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research) i intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi. Projektets samlede volumen bliver ca. 190 mio. kr.

Mød uddannelsesministeren i Aarhus

Danskerne har mandag den 21. november mulighed for at møde uddannelsesminister Morten Østergaard. Café Stiften i Aarhus vil danne ramme om begivenheden.

Karrierehåndtering for universitetsforskere stiller særlige krav

Universiteterne er generelt gode til at understøtte forskernes karrierer, men forskningsverdenens konkurrenceprægede kultur stiller særlige krav, der ikke opfyldes systematisk af universiteterne. Det viser en ny evaluering af forskeres karriereveje.

Stort løft til forskning og uddannelse

1 mia. kr. til den øgede uddannelsesaktivitet, 300 mio. kr. ekstra til forskning og et opgør med brugerbetalingen for studerendes suppleringskurser. Det er nogle af punkterne i regeringens finanslovsudspil. Derved trækkes mange af den tidligere regerings besparelser på området tilbage.

Rekordoptag på videregående uddannelser

Årets optag på de videregående uddannelser er steget med 10 procent i forhold til 2010. Det viser den endelige opgørelse per 1. oktober. Dermed er regeringsmålsætningen om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse, rykket nærmere.

Klynger driver økonomisk udvikling og innovation

Europas hidtil største benchmarking-projekt af over 140 klynge- og netværksorganisationer og 16 klynge- og netværksprogrammer giver helt ny viden om, hvad der kan drive økonomisk udvikling og innovation.

Handlinger tilknyttet webside