Du er her: Forside Forskning og innovation Statistik og analyser Analyse af effekten af den eksisterende forskningsindsats

Analyse af effekten af den eksisterende forskningsindsats

Regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg, der skal analysere, hvad vi får ud af ud af forskning i Danmark.

Den internationale forskning viser, at der er positive samfundsøkonomiske effekter af offentlige investeringer i forskning. Der er dog betydelig usikkerhed om størrelsen af effekterne – ikke mindst i en dansk kontekst, ligesom der er begrænset viden om, hvordan vi bedst sammensætter forskning i forhold til blandt andet grundforskning og mere direkte anvendt forskning. Derfor har regeringen nedsat et nyt tværministerielt udvalg, som skal undersøge de samfundsmæssige gevinster ved at investere i forskning.

Udvalgets analyse forventes afsluttet med udgangen af 2018 og skal bl.a. understøtte en bedre prioritering af de offentlige forskningsinvesteringer. Der vil løbende blive publiceret delanalyser på udvalgets hjemmeside.

Tidsplan
Tidspunkt Aktivitet
Februar 2017 Vedtagelse af kommissorium
16. august 2017 Workshop om den offentlige sektors rolle i forskning
Ultimo 2018 Udvalget forventer at afslutte sit arbejde

Analyseprogrammet udføres i et tværministerielt udvalg med deltagelse fra Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Skatteministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Udvalget bistås af en ekspertgruppe.

Senest opdateret 08. juni 2017