Du er her: Forside Forskning og innovation Statistik og analyser Analyse af effekten af den eksisterende forskningsindsats

Analyse af effekten af den eksisterende forskningsindsats

Regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg, der skal analysere, hvad vi får ud af ud af forskning i Danmark.
Kontakt
Thomas Blomgren-Hansen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 14
Email: tbh@ufm.dk

Den internationale forskning viser, at der er positive samfundsøkonomiske effekter af offentlige investeringer i forskning. Der er dog betydelig usikkerhed om størrelsen af effekterne – ikke mindst i en dansk kontekst, ligesom der er begrænset viden om, hvordan vi bedst sammensætter forskning i forhold til blandt andet grundforskning og mere direkte anvendt forskning. Derfor har regeringen nedsat et nyt tværministerielt udvalg, som skal undersøge de samfundsmæssige gevinster ved at investere i forskning.

Udvalgets analyse forventes afsluttet med udgangen af 2018 og skal bl.a. understøtte en bedre prioritering af de offentlige forskningsinvesteringer. Der vil løbende blive publiceret delanalyser på udvalgets hjemmeside.